Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna aprilie 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu, Mun. Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr. 1, jud. Cluj


02.04.2019, ora 22:00
Constatări:
Incendiul a avut loc în imobilul de locuințe colective P + 4E, construit în perioada 1980 - 1985. Au fost distruse parțial tâmplăriile exterioare și interioare și finisajele interioare. Evenimentul s-a datorat utilizării intenționate a sursei de aprindere pentru a genera un incendiu. Ora lichidării incendiului a fost 23:30.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Cluj va demara un control în etapa de exploatare a construcțiilor.

2. Accident tehnic, Burila Mică, comuna Gogoșu, jud. Mehedinți


15.04.2019, ora 16:00
Constatări:
În timpul executării lucrărilor de construcții la o stație de pompare ape uzate menajere aferentă obiectivului "Rețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere", amplasată la marginea unui drum de acces, șeful punctului de lucru, ing. Bălu Viorel a fost surprins de un mal de pământ prăbușit peste acesta. Accidentul tehnic s-a soldat cu decesul șefului punctului de lucru.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Mehedinți a efectuat un control pentru verificarea cauzelor și condițiilor de producere a accidentului tehnic.

3. Accident tehnic, Comuna Stoina, județul Gorj


18.04.2019, ora 11:30
Constatări:
În timpul executării lucrărilor de construcții la podul de pe podul amplasat pe drumul sătesc DS2 peste pârâul Amaradia din cadrul obiectivului de investiții, "Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Stoina, județul Gorj, patru muncitori au fost accidentați de una din grinzile marginale care a căzut de pe reazeme și s-a prăbușit în albia majoră a pârâului.
Cauza probabilă a accidentului este prăbușirea taluzului șanțului în timpul execuției lucrărilor de canalizare.
Măsuri dispuse:
Urmează ca I.J.C. Gorj să efectueze control cu privire la verificarea cauzelor și condițiilor de producere a accidentului tehnic.

4. Explozie, Municipiul Reșița, Al. Narcisei bl. 2, sc. 1, et. 3, jud. Caraș- Severin


26.04.2019, ora 15:20
Constatări:
Structura de rezistență a blocului de locuințe, proprietate privată – persoane fizice cu regim de înălțime P+4E și 2 scări cu 20 apartamente fiecare alcătuită din diafragme longitudinale și transversale din beton armat, planșee și scări din beton armat, acoperiș tip șarpantă. Explozie a fost datorată posibilelor scurgeri de gaze naturale de la aragazul din bucătărie, fără a fi urmată de incendiu.
Nu este afectată structura de rezistență a blocului. Au fost constatate degradări la elemente nestructurale, astfel: ușa de acces în apartament dislocată și prăbușită pe holul blocului, dislocată tâmplăria și spart geam la balconul camerei de zi și la fereastra bucătăriei, fisuri în peretele despărțitor dintre bucătărie și hol, dislocat și prăbușit parapetul ferestrei de la balconul camerei de zi realizat din materiale termoizolante ușoare – polistiren, vată minerală, plăci ghips-carton.
Măsuri dispuse:
Imediat după producerea evenimentului a avut loc debranșarea utilităților blocului afectat: gaze naturale, energie electrică.
A fost reluată furnizarea de gaze naturale la blocul în care s-a produs deflagrația după efectuarea verificărilor din partea societății furnizoare.
A avut loc ancorarea tâmplăriei dislocate pentru a elimina pericolul căderii și producerii de accidente și în perioada următoare se va proceda la repararea și/sau înlocuirea elementelor afectate de explozie.

5. Prăbușire acoperiș str. Isaccei, nr 115 jud. Tulcea


29.04.2019, ora 18:20 (ora primului apel la 112)
Constatări:
Construcția este de tip hală industrială cu structura din stâlpi de beton armat și grinzi din beton armat, acoperiș prefabricat din plăci din beton armat profil tip "U". Posibila cauza a fost un scurt circuit la instalația electrică.
Au rămas doar stâlpii și grinzile din beton armat. Nu există victime, paguba fiind doar materială, a ars toată marfa ce se afla în depozit.
Măsuri dispuse:
Zona a fost împrejmuită cu bandă de avertizare.