Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna APRILIE 2022 

 
 
Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranței construcțiilor.

 

1. Incendiu, strada Prof. Anton Nițu nr. 7, comuna Miroslava, județul Iași
04.04.2022, ora 6:30

Constatări:
În blocul de locuințe cu regim de înălțime P+1E+M(1991) din zidărie de cărămidă portantă cu planșee din beton armat s-a produs un incendiu din cauze necunoscute. Mansarda imobilului a fost distrusă complet. Apartamentele de la nivelurile inferioare au fost afectate de apa provenită de la stingerea incendiului. Nu s-a putut evalua starea tehnică a structurii de rezistență a clădirii la data evenimentului, dar s-a observat o fisură orizontală la circa 1m de planșeul de peste etajul 1, pe toată lungimea unui apartament în zona de colț dreapta din fațada principală în care incendiul avea amplitudine maximă, cauza putând fi creșterea bruscă a temperaturii ca urmare a incendiului. Incendiul a distrus integral învelitoarea din panouri sandwich și parțial utilajele aferente liniei de vopsitorie în câmp electrostatic. Deși neprotejată, structura de rezistență metalică nu a fost afectată, grinzile cu zăbrele și stâlpii neprezentând indicii de deformare excesivă din temperatură care ar putea duce la o pierdere a stabilității locale sau generale. După lichidarea incendiului, cu excepția panourilor de învelitoare, nu s-au observat alte părți instabile, cu risc de prăbușire sau de desprindere din greutate proprie sau acțiunea vântului.

Măsuri dispuse:

S-a dispus primăriei comunei Miroslava semnalizarea și restricționarea accesului în perimetrul clădirii afectate și identificarea unor soluții de cazare temporară a tuturor locatarilor din imobil. Ancheta este în curs de desfășurare.
După finalizarea anchetei, s-a dispus îndepărtarea cu celeritate a părților instabile și efectuarea unei expertize tehnice în vederea evaluării gradului de asigurare a clădirii și a soluțiilor de intervenție care se impun (de reconstruire parțială sau totală, consolidare etc.). S-a dispus verbal împrejmuirea zonei și restricționarea accesului.
S-a dispus verbal obținerea unei autorizații de construire în regim de urgență și refacerea integrală a învelitorii halei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.Incendiu, strada Luncii 123, Lunca Cetățuii 70, comuna Ciurea, județul Iași,
07.04 2022, orele: 12:30-15:30

Constatări:
În halele de depozitare și sortare deșeuri textile, celulozice și din materiale plastice s-a produs un incendiu din cauze necunoscute, probabil autoaprindere.
Prima hala(cca 350 mp) cu structură metalică a fost distrusă în totalitate. A doua hala(cca 600 mp) cu structură din cadre de beton armat cu închideri din BCA a fost parțial distrusă(acoperiș distrus integral și pereți cca 30%). Biroul și cabină poartă(cca 30 mp) din structură metalică au fost distruse în totalitate.

Măsuri dispuse:
Ancheta este în curs de desfășurare. Nu se consideră necesară revenirea pentru evaluare după finalizarea anchetei întrucât imobilele aflate în proprietate privată sunt practic distruse și nu sunt indicii privind posibile riscuri colaterale spre domeniul public sau spre construcții învecinate.

3. Accident tehnic, strada Furnaliștilor nr. 4, bloc J3, scara 1, județul Galați
19.04.2022, ora: 13:45

Constatări:
Ca urmare a unor scurgeri de gaze de la aragaz s-a produs o miniexplozie fără incendiu. Suflul miniexploziei s-a disipat în afara spațiului de locuit prin fereastra tip termopan, unda de șoc fiind atenuată, astfel neafectând structura de rezistență a imobilului sau alte bunuri.

Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Galați nu a dispus măsuri deoarece nu au fost afectate elemente structurale și nestructurale a imobilului, nu s-a produs incendiu și nu au fost afectate alte bunuri.

4. Explozie, Aleea Egretei, nr. 11, bloc C5, municipiul Constanța
14.04.2022

Constatări:
Într-un apartament s-a produs o explozie din cauza unei butelii. Pereții despărțitori au fost afectați, ușile de la intrare au fost dislocate și geamurile sparte.

Măsuri dispuse:
S-a întocmit procesul-verbal al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.