Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna august 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Cutremur de 4,3 grade Richter în zona seismică Vrancea


08.08.2017, cutremur de pământ, zona seismică Vrancea
Constatări:
Magnitudine 4,3 grade pe scara Richter, la adâncimea de 135 km și distanța de 35 km de Covasna. Nu s-au semnalat pagube.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ, prin intermediul aplicației SMS.


2. Prabusire planseu, judetul Arad


08.08.2017, Str. Ghiba Birta nr. 6-8, Ap. 4, Mun. ARAD, Jud. ARAD
Constatări:
Clădirea în care a avut loc evenimentul are un regim de înălțime D+P+1E și o vechime de peste 100 ani. Planșeul este compus din bolțișoare de cărămidă și grinzi metalice. Planșeul aferent bucătăriei și a unei camere, în suprafață de aproximativ 35mp s-a prăbușit peste demisol fără a se înregistra victime.
Măsuri dispuse:
Reprezentanții IJC Arad au recomandat încetarea utilizării construcției și contactarea în regim de urgentă, a unei expertize tehnice. În funcție de concluziile acesteia, se vor dispune măsurile în consecință.
Urmează ca IJC ARAD să efectueze un control privind urmărirea comportării în timp a acestei construcții.


3. Incendiu Hala de productie, jud. Alba


03.08.2017, comuna Ciugud, sat Drambar, Calea Alba Iulia, nr 8, jud Alba
Constatări:
Fabrica de produse alimentare-Kebab, nr niveluri P+E partial, structura in cadre metalice, cu inchideri din panouri sandwich, suprafata construita-980.9 mp, suprafata desfasurata-1110 mp. Cladirea a ars in intregime, structura de rezistenta fiind afectata in totalitate.
Măsuri dispuse:
Avand in vedere starea constructiei se impune neutilizarea ei pana la expertizarea tehnica de calitate a cladirii intocmita de expert tehnic atestat in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare art. 18, alin 2, la cerinta esentiala REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE A1 si conform prevederilor HG 766/1997 Re3gulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor art. 17,18,19 si 20 si ale HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a ex4ecutiei si a constructiilor art. 15, lit a) si art. 16.


4. Pericol de prăbușire a imobilului din București, str. Valerian Prescurea nr. 23


10.08.2017, București, str. Valerian Prescurea nr. 23, sector 4.
Constatări:
La calcanul adiacent imobilului din str. Valerian Prescurea nr. 23, având regim de înălțime P+1E, sunt în execuție lucrări de construire la imobilul situat în Calea Șerban Vodă nr. 109-111. Construcția are deficiențe structurale majore și prezintă avarii vechi care s-au cumulat cu efectele lucrului cu utilaje grele în vecinătatea acesteia. Expertul tehnic a recomandat evacuarea locatarilor și marcarea vizibilă a imobilului.
Măsuri dispuse:
Expertul tehnic a dispus montarea imediată a popilor de susținere contravântuiți și șpraițuri, diagonale din lemn la ferestre.
Inspectorii în construcții au dispus: - oprirea lucrărilor de construire, cu excepția măsurilor de punere în siguranță a construcțiilor învecinate și a incintei;
- încetarea utilizării construcției din str. Valerian Prescurea nr. 23, corp B, până la punerea în siguranță a acesteia;
- punerea în aplicare a măsurilor urgente de punere în siguranță stabilite de expertul tehnic atestat;
- efectuarea de expertize tehnice de către experți tehmnici atestați în domeniile Af și A1, care vor evalua starea tehnică a construcției.

5. Surpare teren str. Molidului, jud. Brașov


23.08.2017, Municipiul Brașov, jud. Brașov, str. Molidului nr. 33, bl. 42.
Constatări:
Ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă din municipiul Brașov, terasamentul din avalul blocului s-a scufundat în profunzime, pe o adâncime de circa 2,50m din cauze necunoscute. Fundația continua din parte din aval, a blocului a rămas dezvelită de pământ , adică în aer pe o lungime de circa 2.00 – 2.50 m. Surparea terenului a avut loc în dreptul burlanului de dirijare a apelor meteorice, direct pe panta terenului din spatele blocului. Panta existentă are o înclinație de 35-40 de grade și este înierbată, fapt care a redus efectele surpării. În data de 23.08.2017, alunecarea (surparea) terenului a fost descoperită de locatari, care au sesizat organele statului, și astfel la fața locului s-au prezentat reprezentanții ISU Brașov și ai Poliției Locale a Municipiului Brașov. A fost convocată președinta asociației de proprietari, care a luat la cunoștință despre cele întâmplate.
Măsuri dispuse:
1. La ora controlului 9:00 AM la fața locului erau prezenți reprezentanții ISU Brașov și Poliției Locale a Municipiului Brașov.
2. În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții art. 18 alin. (2) s-a dispus reprezentantului Asociației de proprietari expertiză tehnică de calitate cerința Af întocmită de expert tehnic atestat, pentru executarea în regim de urgență a lucrărilor de consolidare a fundațiilor blocului în cauză.
3. A fost pusă la dispozitia reprezentantului asociației de proprietari Lista experților tehnici din județul Brașov.