Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna august 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Prăbușirea progresiva a unei clădiri, Braşov str. Şirul Gheorghe Dima nr. 1, Cartier Schei


04.08.2018, Ora producerii, 11 AM
Constatări:
Evenimentul s-a produs datorită depăşirii efortului capabil, în câteva elemente structurale, care a produs pierderi de stabilitate locală. Nu se mai poate stabili măsura în care elementele structurale îşi îndeplinesc rolul structural de a distribui în condiţii de siguranţă încărcările.
Măsuri dispuse:
I.J.C Brașov a efectuat control în data de 08.12.2015 înregistrat la nr. 42642, prin care s-au dispus măsuri privind punerea în siguranţă a imobilului.
Proprietarul a efectuat expertiza tehnică în anul 2014 printr expertul tehnic atestat.Proprietarul se află în proces cu Ministerul Culturii pentru finalizarea procedurii de clasare a imobilului și comunicarea soluției adoptate.

2. Prăbușirea Tablierului 1, urmat de prăbușirea unui număr de șase vagoane cisternă ( încărcate cu biodisel), Județul DOLJ, comuna Carcea, linie CF dublă, electrificată, București – Craiova Km 200+306


12.08.2018, orele 8,10 – 8,30
Constatări:
În data de 12.08.2018 trenul marfar nr. 80315 care circula pe ruta București - Craiova, a pătruns pe linia 1 (închisă total începând cu data de 23.07.2018 până pe 30.11.2018), ale cărei șine fuseseră scoase în zona podului situat la Km 200 + 306 (pe raza comunei Carcea), întrucât podul se afla în reabilitare, fapt ce a condus la prăbușirea Tablierului 1, urmat de prăbușirea unui număr de șase vagoane cisternă (încărcate cu biodisel) iar locomotiva și primul vagon cisternă au rămas suspendate pe Tablierul 2, care la rândul său a fost deplasat de pe reazeme, existând pericolul prăbușirii acestuia.
Măsuri dispuse:
Se dispune întocmirea unei expertize tehnice, întocmită de către un expert tehnic atestat MLPTL, care să stabilească în ce condiții pot continua lucrările de implementare a proiectului.

3. Precipitaţii abundente şi scurgeri de pe versanţi, UAT com. Cîmpuri, jud. Vrancea


27.07-01.08.2018
Constatări:
Podeţe DJ115 – 2 buc - Rampele de acces şi fundaţiile picioarelor podeţelor au fost avariate. Este întreruptă circulaţia rutieră.Pe o lungime de 40ml lucrarea de apărare mal stâng (gabioane din bolovani) a râului Şuşița a fost distrusă. Eroziunea malului stâng a râului Şuşița a evoluat.

4. Fenomene hidrometeorologice periculoase, UAT com. Răcoasa , jud. Vrancea


06.08.2018
Constatări:
Podeţ tubular a fost distrus pe pârâu Verdea. Drumul de interes local sat Verde, pe o lungime totală de 400 m s-a constatat spălarea platformei drumului şi formarea de şiroiri şi făgaşe longitudinale. Drumul este amenajat prin albia pârâului Verdea.Pe o lungime de 25 ml, lucrarea de regularizare gabioane şi canal din piatră cioplită şi legată cu mortar de ciment a fost distrusă.

5. Fenomene hidrometeorologice periculoase, UAT com. Soveja, jud. Vrancea


27.07-01.08.2018
Constatări:
Drumuri de interes local asfaltate – Pe o lungime totală de aprox. 300 ml, infrastructura drumului s-a surpat, fiind pusă în pericol circulaţia rutieră. Drumuri de interes local balastate – Pe o lungime aproximativă de 100 ml, drumul a fost luat de viitură, circulaţia rutieră fiind întreruptă, 5 gospodării fiind izolate.
Pod din beton armat DN 2L s-a prăbuşit. Circulaţia către Staţiunea Soveja este întreruptă. Există riscul blocării albiei Pârâului Dragomira şi inundarea gospodăriilor învecinate. S-a amenajat temporar accesul pe o punte din lemn.
Anexă Garaj – Pe o lungime de aprox. 5 ml terenul de sub fundaţie a fost luat de viitură, fundaţia fiind suspendată. Există pericolul ruperii fundaţiei şi blocarea albiei pârâului Dragomira ce va duce la inundarea gospodăriilor învecinate.

6. Fenomene hidrometeorologice periculoase, UAT com. Străoane, jud. Vrancea


06.08.2018
Constatări:
Drumul comunal DC50 pe o lungime de aprox. 1,1 km acostamentul şi parțial partea carosabilă au fost avariate. Drumul este în proces de asfaltare.

7. Incendiu, Oraș Fierbinți-Târg, sat Grecii de Jos, șos. Calea București, județul Ialomița


24.08.2018, Ora 00:15
Constatări:
Afectarea halei de producție mase plastice, halei de depozitare și a unor șoproane, în suprafață de 3000mp.
Nu au fost victime umane.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Ialomița va efectua o acțiune de control privind urmărirea în timp a construcției fabrica de mase plastice, în vederea dispunerii măsurilor legale.