Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna AUGUST 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Cutremur tectonic în zona seismică Vrancea

06.08.2019, ora 00:05

Constatări:
În zona seismică Vrancea, județul Vrancea a avut loc un cutremur cu magnitudine 4,0 pe scara Richter, la o adâncime de 66 km, la 39 km de Focșani. Nu s-au semnalat pagube.

Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de urgență Vrancea precum și înștiințarea tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul Aplicației SMS.

2. Explozie imobil, Județul Iași, comuna Holbaca, sat Valea Lungă, strada Lacului nr. 89

8 august 2019, ora 23:44

Constatări:
Cauzele producerii exploziei din locuință individuală P+E cu structură din zidărie portantă este determinată de acumulările de gaze de la o butelie. Explozia a avariat structura de rezistență a imobilului. Deflagrația a produs distrugerea totală a doi pereți exteriori, un perete interior, șapte ferestre și opt uși interioare și exterioare de la etaj. S-au constatat fisuri în pereți atât la etaj (locul unde a avut loc explozia), cât și la parter.

Măsuri dispuse:
Zona nu era semnalizată și s-au solicitat instituirea de măsuri de interzicere a accesului în zona afectată și s-a recomandat expertiza tehnică a imobilului. A fost întocmită o notă de constatare, ancheta este în curs de desfășurare, iar accesul este restricționat exclusiv organelor de cercetare.

3. Prăbușirea acoperișului tip terasă, Orașul Tg. Cărbunești, str. Pieții nr. 90B

21.08.2019, ora 19:30

Constatări:
În urma reparațiilor și consolidărilor unei anexe gospodărești în care se dorea înlocuirea pereților existenți din blocuri de zgură cu blocuri din B.C.A. a produs prăbușirea acoperișului tip terasă (placă de beton armat). Lucrările se executau în regie proprie fără autorizație de construire.

Măsuri dispuse:
Fapta constituie infracțiune conform art. 35, alin. 2, din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare.

4. Incendiu, Comuna Butimanu, str. DN 1A, jud. Dâmbovița

31.08.2019, ora 7:30

Constatări:
La un obiectiv în exploatare, o hală depozit de substanțe chimice, s-a produs un scurtcircuit electric care a produs un incendiu. Incendiul produs în interior s-a extins pe o suprafață de aproximativ 1000 mp.

Măsuri dispuse:
Nu a fost afectată structura de rezistență a construcției.

5. Incendiu, București sector 1, hală industrială

30. 08.2019, ora 12.45 stins în data de 30.08.2019, ora 18:30

Constatări:
S-a produs un incendiu în interiorul halei care a fost localizat și stins. La data verificării în teren (30.08.2019 ora 14.00) nu se cunoșteau cauzele exacte care au condus la producerea incendiului. Incendiul a afectat hala industrial cca 8000 mp prin distrugerea pereților alcătuiți din panouri tip sandwich și a învelitorii-acoperiș. Incendiul nu s-a extins la clădirile învecinate.

Măsuri dispuse:
În urma controlului s-au dispus următoarele măsuri:
1. Semnalizarea cu mijloace specifice a întregii zone perimetral halei afectate;
2. Paza și restricționarea accesului în zonă;
3. Expertiza Tehnică hală și punerea în siguranță.

6. Explozie clădirea hală de producție B.C.A. str. Preciziei, nr. 7, sector 6, București

30.08.2019 în jurul orei 5.30

Constatări:
În clădirea cu destinația de spațiu de producție B.C.A. s-a produs o explozie. Una dintre autoclavele care sunt folosite la fabricarea B.C.A. –ului a explodat producând pagube materiale și umane. În urma producerii exploziei, structura de rezistență a halei a fost afectată.

Măsuri dispuse:
La fața locului s-a deplasat un expert tehnic atestat, care a evaluat starea clădirii după producerea evenimentului și a stabilit măsurile ce se impun pentru punerea în siguranță a clădirii.