Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna AUGUST 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, strada Lucian Blaga, Municipiul Arad, Județul Arad

13.08.2020, ora 7:00

Constatări:
La imobilul de locuințe colective cu regim de înălțime Sp+P+E s-a prăbușit o parte din planșeul peste parter, aferent coridorului exterior - o porțiune de 70X180cm de la un apartament situat la etajul clădirii.

Măsuri dispuse:
• A fost recomandată punerea în siguranță în regim de urgență a planșeului peste parter aferent coridorului aflat la etaj.
• A fost efectuat un control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor de către personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Județean Arad.
• A fost întocmită o expertiză tehnică de către un expert tehnic atestat prin care s-au propus măsuri de primă urgență (sprijinirea provizorie a zonei avariate cu doi popi contravântuiri cu scânduri și o riglă traversă în dreptul golului creat în pardoseala coridorului) și măsuri pentru punerea în siguranță definitivă a planșeului prin expertizarea stării tehnice a planșeului avariat pe toată lungimea acestuia.

2. Incendiu, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Municipiul Reșița, Județul Caraș – Severin

18.08.2020, ora 20:00

Constatări:
În clădirea cu regim de înălțime D+P+9E și destinație de sediu administrativ al Consiliului Județean Caraș-Severin, al Instituției Prefectului Caraș -Severin s-a declanșat un incendiu la nivelul acoperișului și al podului cu structură de rezistență din stâlpi și grinzi din beton, închideri din zidărie de cărămidă arsă, căpriori din lemn pe care au fost fixate închideri din tablă cutată, fapt ce a condus la desprinderea închiderilor din tablă, arderea elementelor din lemn, afectarea accesoriilor din tablă (jgheaburi, burlane), a instalațiilor electrice din acoperiș și a hidroizolației de pe terasă.

Măsuri dispuse:
• Degajarea resturilor de lemn carbonizat de pe terasa acoperișului, îndepărtarea tablei cutate de pe acoperiș și a celorlalte resturi.
• Se impune elaborarea unei expertize la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate A1 în vederea elaborării documentației tehnice pentru refacerea zonei afectate de incendiu.