Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna AUGUST 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, strada Oțelarilor, bloc K13, cartier Micro 21, municipiul Galați

04.08.2021, ora 19:30

Constatări:
Ca urmare a rafalelor de vânt de intensitate mare s-a produs smulgerea asterelii de pe șarpantă împreună cu tabla de acoperire.

Măsuri dispuse:
Nu sunt necesare măsuri de punere în siguranță deoarece structura de rezistență a blocului nu a fost afectată. Se efectuează verificări privind legalitatea execuției șarpantei pe blocul din strada Oțelarilor.

2. Incendiu, Calea Rahovei nr. 325, bl. 13, sc. A și B, sector 5, București

11.08.2021, ora 11:30

Constatări:
S-a declanșat un incendiu la imobil locuințe cu regim de înălțime P+10E din Calea Rahovei nr. 325, sector 5, București unde sunt în execuție lucrări de reabilitare termică a blocului. Nu se cunosc cauzele declanșării incendiului, ancheta ISU fiind încă în desfășurare.
Zonele afectate de incendiu sunt următoarele: scara A, fațada posterioară - ax 1÷2/șir E (pe zona tâmplăriei existente de la balcoane) de la parter până la etajul 10 circa 120mp, scara B, fațada posterioară - ax 7÷-8/ șir E (pe zona tâmplăriei existente de la balcoane) de la etaj 3 până la etajul 10 - circa 80mp, respectiv pentru scara A+B fațada principală în zona rostului de dilatație de la etaj 10.

Măsuri dispuse:
În urma deplasării în teren de către reprezentații I.R.C.B.I. s-a constatat vizual în zonele afectate de incendiu: tâmplărie PVC existentă topită, funingine pe anumite zone cu polistiren fără aprinderea acestuia și funingine în rostul de dilatație dintre scara A și B.

3. Incendiu, Uzina Tehnică Tohan, proprietatea privată, oraș Zărnești, județul Brașov

11.08.2021, ora 20:30

Constatări:
Obiectivul verificat este proprietatea privată din orașul Zărnești, județul Brașov, situat pe platforma industrială a Uzinei Tehnice Tohan depozit de articole pirotehnice. În urma verificărilor efectuate se constată că imobilul (depozit) de articole pirotehnice nu deține autorizație de construire. Construcția afectată de incendiu și deflagrații are regim de înălțime parter, structura de rezistență este din confecție metalică, soclu de beton și închideri din panouri tip sandwich. A fost afectată structura metalică secundară și închiderile exterioare ale halei din panouri tip Sandwich.

Măsuri dispuse:

Nu se pot preciza cauzele care au determinat producerea incendiului urmat de deflagrații, această responsabilitate revenind de drept ISU.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare se vor dispune măsuri și sancțiuni legale.

4. Accident tehnic, strada Victor Papilian, nr. 22-30, municipiul Cluj-Napoca

11.08.2021, ora 19:00

Constatări:
Obiectivele:
- Continuare lucrări fără modificarea soluției constructive autorizate AC nr. 75/20.01.2016 la locuință unifamilială S+D+P+M și amenajări exterioare –AC nr. 1169/26.08.2020;
- Continuare lucrări fără modificare soluție autorizate cu AC nr. 74/20.01.2016 Corp B - locuință cu 2 apartamente și amenajări exterioare regim de înălțime S+D+P+M – AC
1161/24.08.2020;
- Continuare lucrări fără modificarea soluției constructive autorizate AC. nr. 76/20.01.2016 - construire locuință cu 2 apartamente și amenajări exterioare, regim de înălțime S+D+P+M - Corp C – AC 1280/18.09.2020.
- Continuare de lucrări fără modificare de soluție la AC nr. 77/20.01.2016 Corp ''D'' locuință unifamilială și amenajări exterioare regim de înălțime S+D+P+M –AC nr. 1175/26.08.2020;
În timpul execuției săpăturii pentru fundația contrafișelor metalice, în dreptul Corpului D s-a deplasat sprijinirea berlineză, rezultând fisuri/fracturi cu deplasări pe orizontală și verticală pe strada și în proprietatea alăturată la sud de amplasament, respectiv pe proprietățile învecinate de deasupra străzii. Cauzele producerii vor fi stabilite de către expertul tehnic atestat.

Măsuri dispuse:
1. Conform Notei Tehnice de Constatare din data de 11.08.2021 se impune:
- interzicerea accesului auto în zona;
- restricționarea circulației pietonale;
- efectuarea unor umpluturi în zona sprijinirilor și oprirea altor lucrări;
- efectuarea unei expertize geotehnice, cerință Af, care să analizeze cauzele accidentului tehnic și să stabilească măsurile pentru punerea în siguranța a amplasamentului;
- efectuarea unor expertize tehnice a structurilor de rezistența a corpurilor de clădire învecinate cu degradări;
- urmărirea comportării corpurilor de clădire învecinate.
2. Inspectoratul Județean în Construcții Cluj a încheiat trei Procese-Verbale de Control în execuție (26.03.2021, 26.07.2021, 09.08.2021), prin care s-au impus următoarele măsuri:
- Dispunerea opririi lucrărilor de excavații, cu excepția lucrărilor de punere în siguranța;
- Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabil tehnic cu execuția – domeniu 11.1;
- Emiterea unui punct de vedere cu privire la masurile de conservare și punere în siguranță, de către proiectantul de specialitate, împreună cu verificatorul de proiect, sau de către un expert tehnic atestat MLPAT, pentru domeniul Af;
- Întocmirea unei expertize geotehnice, întocmita de către un expert tehnic atestat MLPAT, pentru domeniul Af, care va analiza respectarea cerinței de rezistență și stabilitate a versantului, respectiv a cerinței de rezistență și stabilitate a construcțiilor și instalațiilor din zona adiacentă a amplasamentului (incinta excavată);
- Realizarea și implementarea unui proiect de monitorizare, care va cuprinde și un program de urmărire, conform prevederilor din reglementarea tehnica NP 120/2014 – art. 8.1, alin. 1, 2, 3;
- Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale printr-un plan al calității pentru întregul obiectiv și prin proiect tehnologic.

5. Incendiu, Strada Avram Iancu, nr. 66, municipiul Brașov, județul Brașov

12.08.2021, 3:00 – 7:00 br />
Constatări:
Obiectivele verificate au fost trei clădiri și magaziile aferente acestora, situate în municipiul Brașov, strada Avram Iancu nr. 66. Două clădiri au destinația de alimentație publică restaurant și una cu destinație comercială magazin de prezentare încălțăminte.
Construcțiile afectate de incendiu au regim de înălțime parter, parter și mansardă, structurile de rezistență sunt din zidărie portantă cu acoperișuri din lemn și din structură metalică.
Clădirile afectate de incendiu în mare proporție erau depozite de mărfuri. Au mai fost afectate de incendiu zonele de bucătarii ale restaurantelor alăturate magazinului de încălțăminte.

Măsuri dispuse:
În urma determinării condiției tehnice a construcțiilor s-a recomandat efectuarea unei expertize tehnice pentru evaluarea elementelor de construcții afectate și modul de refacere sau de remediere al acestora.
Nu se pot preciza cauzele care au determinat producerea incendiului, această responsabilitate revenind de drept ISU Brașov.

6. Accident tehnic, Pod amplasat pe strada Dimitrie Leonida, peste canalul pârâului Cuiejdi, în zona de confluență cu râul Bistrița, în zona Piața Centrală

22.08.2021, ora 8:00

Constatări:
Obiectivul este un pod cu o deschidere care are structură de rezistență un arc din beton armat aflat în stare bună. Podul are calea alcătuită din parte carosabila cu o bandă pe sens și două trotuare de circa 1,00m. Podul se află în exploatare, fiind executat în perioada anilor 1970. Prăbușire consolă de trotuar este datorată la o primă examinare de coroziunea excesivă a armăturilor de rezistență din structura consolelor de trotuar.

Măsuri dispuse:

S-a dispus administratorului luarea următoarelor măsuri în regim de urgență:
- convocarea unui expertul tehnic, pentru evaluarea situației și stabilirii unei soluții pentru punerea în siguranță a zonei;
- semnalizarea rutieră a zonei periculoase, prin montarea indicatoarelor rutiere în acest sens și prin semnalizarea cu lumină intermitentă pe timp de noapte, bariere și benzi de delimitare alb-roșu;
- interzicerea circulației pietonale pe pod și stabilirea unor variante ocolitoare în acest sens;
- supravegherea permanentă a desfășurării circulației în zona, prin echipaje de poliție;
- disponibilizarea de fonduri pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru lucrările de intervenții necesare pentru punerea în siguranță a podului.