Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna decembrie 2016 

 
 
 
         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

  1.   Avariere conductă de apă Băicoi, Prahova

  12.12.2016, ora 7:15, Jud. Prahova, Băicoi, cartier Țintea, avariere conductă de aducțiune apă.
  Constatări:
  Conductă de aducțiune apă Dn 1000, fir 1 Vălenii de Munte-Movila Vulpii (obiectiv în exploatare). S-a produs spargerea unui tub PREMO-Dn 100, fapt pentru care a fost oprită alimentarea cu apă pe sectorul respective.
  Au fost afectați 18000 de locuitori din cinci localități, precum și opt operatori economici.
  Măsuri dispuse:
  Deținătorul conducteri a luat măsuri de împrejmuire a perimetrului în care s-a produs avaria și de remediere în regim de urgență a segmentului de conductă avariat.

  2.   Explozie de gaze, jud. Arad

  11.12.2016, ora 7:35, jud. Arad, Arad, str. Abrud, nr. 326, explozie datorată acumulărilor de gaze.
  Constatări:
  Într-un appartament al blocului nr. 336 s-a produs o explozie din cauza acumulărilor de gaze. Blocul are regim de înălțime S+P+4E, structură de rezistență alcătuită din fundații continue și elevații din beton armat, pereți din panouri prefabricate din beton armat, planșee din beton armat, acoperiș tip terasă hidroizolantă.
  A fost afectat un apartament prin distrugerea tâmplăriei PVC de la fereastra camerei și închiderea balconului realizată cu profile metalice și panouri din sticlă.
  A fost rănită o persoană care a suferit arsuri la mâini și a fost transportată la spital.
  Au fost avariate două autoturisme situate în parcarea blocului din cauza căderii bucăților de sticlă spartă rezultată din explozie.
  Măsuri dispuse:
  S-a dispus interzicerea accesului persoanelor neautorizate în ap. 44 până la punerea în siguranță a construcției.

  3.   Prăbușire perete la Variaș, judetul Timiș

  21.12.2016, jud. Timiș, com. Variaș, nr. 358.
  Constatări:
  A avut loc prăbușirea pereților unei anexe gospodărești cu regim de înălțime parter, din cauza intervențiilor efectuate de către proprietar.
  Anexa avea structură de zidărie simplă din cărămidă plină, cu fundații de cărămidă și acoperiș de tip șarpantă de lemn. Anexa era alipită de casa vecinului.
  Pereții anexei s-au prăbușit total pe două laturi și partial pe o latură. Latura din spate nu s-a prăbușit. Prin mormanul rezultat nu se văd bucăți de acoperiș(țigle, căpriori).
  Anexa vecinului care era alipită a rămas fără pereterle de închidere.
  A decedat o persoană care nu era nici proprietar și nici locatar la adresa respectivă.
  Măsuri dispuse:
  Primăria comunei Variaș a notificat proprietarul imobilului pentru punerea în siguranță a zonei afectate și a emis autorizația de construire/desființare.