Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna decembrie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Cedare sprijin mal pământ, Craiova, județul Dolj


04.12.2017, orele 11:00 - 11:30, municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 177
Constatări:
În urma ploilor abundente care au început pe data de 01.12.2017 și au durat până pe data de 03.12.2017, infiltrațiilee puternice de apă din precipitații, în malul de pământ în dreptul căruia se executa un zid de sprijin, precum și cedarea sprijinirilor malului de pământ.

2. Alunecări de teren, județul Vrancea


06-10.12.2017, UAT com. Poiana Cristei, sat Mahriu – locuință
Constatări:
Casa de locuit s-a prăbușit parțial, restul construcției prezintă avarii structurale și este amplasată la marginea faliei de alunecare.
Măsuri dispuse:
Se impune evacuarera locuinței. Primăria va analiza posibilitatea strămutării.

3. Cedare șufă a punții pietonale peste pârâul Valea Tisăului (Cheia), judeţul Buzău


14.12.2017, ora 09:30, comuna Tisău, județul Buzău
Constatări:
Datorita ruperii unei sufe de sustinere a unei punti, aceasta s-a înclinat într-o parte. Au căzut un număr de patru persoane, toate femei, de la aprox. 4 metri înățime.
Măsuri dispuse:
Autoritățile locale monitorizează zona și au interzis accesul pe punte.

4. Incendiu clădire, comuna Moeciu, jud. Braşov


22.12.2017, orele 02:00, sat Moeciu de Sus, strada Principală nr. 214, jud. Brașov
Constatări:
În data de 22.12.2017, în jurul orelor 02:00 s-a declanșat un incendiu la camera tehnică unde era amplasată centrala ter-mică a imobilului, centrală care era în funcțiune în acel moment și care funcționa cu combustibil solid-lemn. Clădirea parțial din lemn și parțial din zidărie de cărămidă, a fost afectată în proporție de 50% pe zona unde structura de rezistență era din lemn, iar pe zona structurii realizată din cărămidă și beton armat, a fost afectată doar șarpanta și încăperile situate la mansarda imobilului.
Măsuri dispuse:
Se va dispune expertiza tehnică de calitate la cerința esențială A1 – întocmită de expert tehnic atestat – conform Legii nr. 10/1995 art. 18 alin. (2) și H.G. nr. 925/1995 art. 15 lit. a), pentru structura existentă din cărămidă și beton armat, care nu a fost expusă efectelor negative ale incendiului.