Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna DECEMBRIE 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, localitatea Fâstâci, comuna Cozmești

01.12.2019, ora 05:00

Constatări:
O parte din zidul monumentului istoric Casa Egumenească s-a prăbușit. Cauza accidentului tehnic o constituie starea de degradare avansată a zidului.

Măsuri dispuse:
În urma deplasării în teren a fost întocmit un proces-verbal în care au fost dispuse următoarele măsuri: 1. Interzicerea circulației pe latura de sud și est a ansamblului, precum și menținerea unei zone de protecție extinsă întrucât există în continuare pericol de prăbușire.
2. Identificarea surselor de finanțare și expertizarea de urgență a obiectivelor Zidul de incintă în vederea stabilirii soluțiilor tehnice de punere în siguranță a structurii de rezistență.

2. Explozie în Galați

09.12.2019 ora 13:45

Constatări:
Din constatările preliminare rezultă că explozia s-a produs ca urmare a executării lucrărilor amenajări la parterul construcției existente cu destinația de hotel. În timpul execuției lucrărilor de amenajare, ca urmare a secționării unei țevi existente care făcea legătura cu rezervorul de benzină îngropat, amplasat în imediata vecinătate a construcției s-a produs o explozie. În urma exploziei platforma existentă din beton armat amplasată pe rezervorul îngropat de combustibil lichid a fost puternic avariată, fundația construcției existente a fost degradată prin spargerea și expulzarea betonului din elevația fundației. La parter, în dreptul accidentului tehnic, peretele de închidere este degradat prezentând dislocări de cărămidă, a fost smulsă tâmplăria exterioară de la fereastră, iar tâmplăria aferentă ușilor este torsionată. De asemenea la parter pe zona accidentului tehnic tencuielile interioare și exterioare pe fațada principală prezintă fisuri și dislocări.
La primul etajul al construcției au fost constatate fisuri la peretele perpendicular pe peretele de fațadă principală al unei camere situate în dreptul accidentului tehnic, iar la etajul al doilea s-a spart un geam.
Datorită suflului produs de accidentul tehnic au afectate și câteva mașini aflate pe platforma exterioară din beton armat unde s-a produs accidentul tehnic.
Ca urmare a producerii accidentului tehnic este afectată infrastructura construcției și platforma exterioară pe zona în care este îngropat rezervorul de combustibil lichid – benzină.

Măsuri dispuse:
Datorită accidentului tehnic produs, Inspectoratul Județean în Construcții Galați, recomandă beneficiarilor interzicerea utilizării construcției și dispune acestora următoarele măsuri :
• sistarea lucrărilor de amenajări a construcției;
• securizarea zonei prin împrejmuire și amplasarea plăcuțelor de avertizare a pericolului;
• comandarea unei expertize tehnice la un expert tehnic atestat pe specialitatea rezistență mecanică și stabilitate care să stabilească cauzele avariilor și măsurile de remediere a acestora.

3. Incendiu Municipiul Câmpia - Turzii, str. Laminoriștilor 169A, județul Cluj

12.12.19, ora 06:30

Constatări:
Incendiul s-a produs în interiorul halei pe o suprafață de circa 4000 mp. Cauza probabilă ar fi un scurtcircuit a instalației electrice. Incendiul produs a afectat structura de rezistență, închiderile exterioare, acoperișul halei, tâmplăria, finisajele și instalațiile executate, precum si materialele de construcții depozitate la interior.

Măsuri dispuse:
1. A fost limitat accesul în incintă până la finalizarea verificărilor.
2. I.J.C. Cluj va efectua un control în urma căruia va dispune investitorului măsurile care se impun.

4. Incendiu Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr. 20, județul Cluj

14.12.19, ora 14:30

Constatări:
Incendiul s-a produs în interiorul halei pe o suprafața de circa 1610 mp. Cauza probabilă ar fi suprasolicitarea instalației electrice. Incendiul produs a afectat, acoperișul halei, tâmplăria, finisajele si instalațiile executate, precum și materialele de construcții din incinta halei.

Măsuri dispuse:
1. A fost limitat accesul în incinta până la finalizarea verificărilor.
2. Având în vedere că imobilul a fost edificat fără a deține autorizație de construire, I.J.C. Cluj a solicitat Primăriei mun. Gherla pentru a dispune în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, măsuri și termene investitorului, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale care se impun.

5. Incendiul sat Fundeni, comuna Dobroești, Șoseaua Fundeni, județul Ilfov

19.12.2019, ora 21:00

Constatări:
Cauzele producerii incendiului nu sunt cunoscute urmând ca acestea să fie cercetate de organele de specialitate.

Măsuri dispuse:
I.R.C.B.I. a convocat la sediul instituției, în data de 23.12.2019 reprezentanții firmelor ce dețin cele două hale metalice, urmând a se efectua un control.

6. Incendiu Comuna Afumați, str. Moara Domnească, județul Ilfov

27.12.2019, ora 04:42

Constatări:
Au fost afectate 2 hale metalice, care în urma incendiului au fost distruse în totalitate. Cauzele producerii incendiului nu sunt cunoscute urmând ca acestea să fie cercetate de organele de specialitate.