Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna DECEMBRIE 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, Intersecția Șoseaua Panduri cu str. Doctor Dumitru Bagdasar

02.12.2020

Constatări:
In urma deplasării la fața locului a fost constatată o surpare locală în zona spațiului verde, tasări ale trotuarului nou construit, demolarea dalei de beton carosabile pe zona afectată și infiltrații consistente prin spatele pereților cortină în zona Accesului C, al Stației Academia Militară, la nivel mezanin și rostul total al stației de acces.

Măsuri dispuse:
În regim de urgență s-au deplasat la fața locului reprezentanți ai: beneficiarului, consultantului, executantului, furnizorul de apă potabilă și prestatorul serviciului de canalizare ai Bucureștiului și Brigada de Politie Rutieră pentru a constata cauza care a condus la această situație. Cauza probabilă a producerii evenimentului poate fi modalitatea în care furnizorul de apă potabilă și prestatorul serviciului de canalizare ai Bucureștiului a intervenit pentru a soluționa avaria la conductele de apă.
În urma constatărilor făcute factorii responsabili au dispus măsuri de remediere constând în:
- redirecționarea circulației auto spre sensul Răzoare (închiderea benzii a 3- a de circulație);
- demolarea plăcii carosabile pe zona afectată ;
- îndepărtarea straturilor afectate de sub placa carosabilă;
- umplerea golurilor.
Pentru a stabiliza zona respectivă s-a intervenit imediat conform Dispoziției de Șantier emisă de Proiectantul de Specialitate.

2. Accident tehnic, Comuna Blejoi, Satul Ploieștiori, Județul Prahova

10.12.2020, ora : 11:00

Constatări:
La obiectivul aflat în execuție „Extindere rețea distribuție apă, extindere rețea canalizare menajeră și ape pluviale, branșamente și racorduri pentru locuințe” s-a produs surparea unui mal de pământ.

Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Prahova va efectua o acțiune de control în execuție la acest obiectiv de investiție în vederea dispunerii măsurilor legale.

3. Accident tehnic, strada 1 Decembrie 1918, nr. 14, Oraș Cugir, Județ Alba

14.12.2020

Constatări:
Șarpantă aflată pe clădirea de locuințe colective a fost avariată de răsturnare unei macarale aflate în vecinătate. În urma impactului șarpanta a fost degradată parțial, plăcile care alcătuiesc învelitoarea fiind sparte pe o suprafață de aproximativ 10 mp.

Măsuri dispuse:
La fața locului s-a deplasat un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba. Macaraua a fost repoziționată.

4. Explozie, Strada Mărășești, nr. 48, Județul Arad, Municipiul Arad

20.12.2020, ora 11:40

Constatări:
În urma deflagrației s-au produs următoarele degradări:
• În spațiile comune ale imobilului, au fost afectate următoarele elemente: poarta metalică de acces, reclama luminoasă de deasupra porții de acces, tâmplăria din lemn la casa scării;
• Smulgerea tâmplăriei exterioare (ferestre) din PVC de la dormitorul, baia și bucătăria a două apartamente;
• În cazul unui apartament s-a produs distrugerea tâmplăriei interioare din lemn (uși) crăpături la peretele exterior de la dormitor.

Măsuri dispuse:
Se va efectua un control U.C.E. la construcția afectată. Se va dispune întocmirea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat MLPDA în vederea obținerii unei autorizații de construire în regim de urgență pentru punerea în siguranță a clădirii afectate.

5. Incendiu, Șoseaua Colentina, nr. 62, sector 2, București

20.12.2020, ora 14:00

Constatări:
Incendiul s-a produs într-un apartament situat la etajul 6 al blocului de locuințe are regimul de înălțime S+P+10E+Et.
Cauzele producerii incendiului sunt în cercetarea organelor de specialitate și nu sunt încă cunoscute. A fost întreruptă alimentarea cu gaze și energie electrică.

Măsuri dispuse:
Se va solicitat punctul de vedere al unui expert tehnic atestat privind influența incendiului asupra structurii de rezistență a blocului.

6. Accident tehnic, Strada T13, Năvodari, zona Mamaia Nord

23.12.2020

Constatări:
În blocul de locuințe aflat în curs de execuție, cu regim de înălțime P+4E, pe parcursul executării cofrajului tălpilor de fundații s-a constatat un gol sub egalizare. După realizarea mai multor găuri în egalizare s-a ajuns la concluzia că perna din deșeul de carieră s-a tasat (10 - 30cm) pe o suprafață de cca. 40mp din aproximativ 190mp.

Măsuri dispuse:
S-a întocmit un Raport de Neconformitate de către dirigintele de șantier. S-a întocmit notă de constatare de către proiectantul geotehnician. S-a propus realizarea unei expertize geotehnice.

7. Incendiu, Strada Arcului nr. 3, Sector 2, București

30.12.2020, ora 03:47

Constatări:
În blocul de locuințe cu regimul de înălțime S+P+7E s-a produs un incendiul în zona ascensorului. Cauzele producerii incendiului sunt în cercetarea organelor de specialitate și nu sunt încă cunoscute.

Măsuri dispuse:
Se va solicita punct de vedere al unui expert tehnic atestat privind influența incendiului asupra structurii de rezistență a blocului.