Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna DECEMBRIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, Deva, județul Hunedoara

02.12.2021, în jurul orei 16:00

Constatări:
S-au produs fisuri pe aleea din spatele unei clădiri cu destinația de sediu de firmă, în apropierea râului Cerna, iar în interior s-au produs fisuri în pardoseala care a condus la umflarea și desprinderea gresiei, respectiv pe peretele din interior, pe fața opusă a camerei centralei termice s-a desprins tencuiala, fără a fi afectată structura din cărămidă.
La fața locului s-au deplasat un inspectorul în construcții din cadrul I.J.C. Hunedoara și un expert tehnic atestat MLPAT.
Expertul tehnic a întocmit notă tehnică de constatare. Posibil din cauza râului Cerna care curge în spatele clădirii de-a lungul timpului s-a erodat malul producând instabilitatea malului și avariind aleea ce înconjoară clădirea, prin apariția unor fisuri și crăpături înaintând în interior producând umflarea și desprinderea gresiei, respectiv desprinderea tencuielii de pe peretele din interior, fără a fi afectată structura de rezistență.

Măsuri dispuse:
• Amplasarea în zona afectată a unor martori pentru monitorizarea evoluției instabilității terenului.
• Expertizarea tehnică, în regim de urgență, de către un expert tehnic atestat MLPAT a malului râului Cerna din zona afectată în vederea găsirii unor soluții de stabilizare a terenului.

2. Accident tehnic, strada Poarta Schei, nr. 5, municipiul Brașov, județul Brașov

11.12.2021, ora: 19:00-21:00

Constatări:
Imobilul la care s-a produs evenimentul se regăsește în lista de monumente istorice ale municipiului Brașov. S-a prăbușit planșeul din lemn dintre parter și etajul 1 aferent spălătoriei de la parter și a bucătăriei unui apartament.

Măsuri dispuse:
• Nu se pot preciza cauzele care au determinat producerea evenimentului.
• Pentru realizarea și menținerea cerinței esențiale privind rezistența mecanică și stabilitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru reducerea riscurilor privind siguranța vieții oamenilor, proprietarul imobilului, potrivit atribuțiunilor legale ce-i revin, va solicita întocmirea unei expertize tehnice de calitate, întocmită de expert tehnic atestat, în vederea executării lucrărilor de punere în siguranță a imobilului, potrivit prevederilor art. 12, alin. (2) din HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.
• A fost dispusă restricționarea accesului în zona afectată, delimitarea și montarea de inscripționări avertizare pericol.

3. Accident tehnic, strada Socului, orașul Urlați, județul Prahova

14.12.2021, ora: 13:40

Constatări:
Accidentul tehnic s-a produs la obiectivul de construcție aflat în execuție “extindere rețea canalizare strada Socului (DJ102K) oraș Urlați”. Cauza evenimentului este surparea unui mal de pământ.

Măsuri dispuse:
În perioada imediat următoare Inspectoratul Județean în Construcții Prahova va efectua o acțiune de control în execuție la acest obiectiv de investiție în vederea dispunerii măsurilor legale.

4. Incendiu, comuna Sânmartin numărul 77, județul Harghita

21.12.2021, între orele 9:00 - 12:00

Constatări:
S-a produs un incendiu la o clădire cu destinația de grădiniță de copii și școală primară din comuna Sânmartin. Cauzele incendiului sunt în curs de identificare.
A fost afectat acoperișul prin ardere pe o suprafață de circa 200 mp.

Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Harghita va efectua un control în vederea dispunerii măsurilor legale.