Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna decembrie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Explozie butelie în apartament, Judeţul Arad, comuna Vladimirescu, str. Gării, bl. B9


02.12.2018, ora 05:25
Constatări:
A avut loc explozie la butelia din apartamentul nr. 1 situat la parterul unei clădiri de locuințe colective P+2E- Bl. B9, cu 6 apartamente.
Măsuri dispuse:
Se va efectua un control privind urmărirea comportării în timp a construcției prin care se va dispune efectuarea expertizei tehnice a blocului. În funcție de concluziile expertizei tehnice se va dispune încetarea utilizării construcției (după caz).

2. Explozie Judeţul Hunedoara, municipiul Vulcan, str. Aleea Muncii, Bl. C11, Sc.1, Ap.26.


09.12.2018,ora 20:40
Constatări:
S-a produs o explozie urmare unei acumulări de gaze naturale, fără incendiu, într-un apartamentul.Blocul de locuințe are următoarea structură: fundații beton, zidărie portantă din căramidă, stâlpișori din beton armat de rigidizare, planșee și grinzi din beton armat, regimul de înălțime P+4.
Măsuri dispuse:
S-a solicitat prezența unui expert tehnic atestat MDRAP, pentru evaluarea pagubelor și luarea măsurilor de primă necesitate în vederea punerii în siguranță și stabilitate a blocului afectat de explozie, Conform art. 26, alin. 5 din Legea nr. 10/ 1995 republicată. Expertul tehnic atestat a stabilit utilizarea în continuare a construcției. Furnizorul de gaze naturale SC DELGAZ GRID SA va lua măsurile necesare în vederea remedierii situației create, conform prevederilor legale în vigoare.

3. Explozie provocată (gaze naturale), Județul Bistrița–Năsăud Municipiul Bistrița, str. Împăratul Traian, nr. 52, sc. C, et. 4, ap. 33.


05.12.2018, ora 16:26
Constatări:
Explozia s-a produs în bucătăria ap. 33, sc. C din blocul nr. 52 de pe str. Împăratul Traian din mun. Bistrița. În urma deflagrației, nu au fost afectate elementele structurale ale clădirii (grinzi, planșee, pereți portanți, etc.), ci doar elemente nestructurale cum sunt ferestre și uși sparte, dizlocate, precum și finisaje interioare de-teriorate afectate în urma suflului exploziei la ap. 33, scara C.
Măsuri dispuse:
Locatarii scării de bloc au fost evacuați de către personalul din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, pe durata intervenției. Au fost întrerupte momentan o parte din utilități: alimentarea cu energie electrică, gaze naturale și apă. A fost restricționat accesul pentru persoanele neautorizate în perimetrul zonei afectate. În urma inspecției vizuale și evaluării la fața locului se consideră că nu este necesară expertizarea de urgență a clădirii, nefiind evidente indicii din care să rezulte că structura de rezistență este afectată.

4. Accident de muncă, Loc. Oradea, Parc Industrial III, jud. Bihor


05.12.2018, ora 13-13:30
Constatări:
În timpul operațiunilor de manevrare a unui tub de protecție pentru o conductă de GN, aceasta a căzut peste un executant aflat în apropiere. Traumatismele provocate în urma manevrelor efectuate, au determinat decesul persoanei respective
Măsuri dispuse:
Producerea accidentului a avut loc în 05.12.2018, ora 13 - 13:30 iar comunicarea a avut loc în data de 06.12.2018, fiind înregistrată la sediul IJC Bihor.

5. Prăbușirea planșeului, strada Franceză nr. 32, sector 3, București


02 decembrie 2018
Constatări:
Imobilul este o clădire alcătuită din două corpuri cu regim de înălțime S+P+1E corpul de la strada Franceză, respectiv S+P+2E corpul din spate.
Conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr. 279/200 imobilul se află în zona protejată nr. 27, zonă Stavropoleos, cartier bancar și de afaceri specific secolului al XIX. Imobilul din str. Franceză nr 32, înscris pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015, la poziția B-II-m-B-18780, casă din secolul XIX și este înscris în Lista imobilelor expertizate tehnic d.p.d.v. al riscului seismic, în-cadrate în clasa I de risc seismic, afișată pe site-ul PMB, la poziția 102.
Cauzele producerii accidentului urmează a fi stabilite de un expert tehnic pintr-o expertiză de specialitate.
Măsuri dispuse:
Urmează să se dispună întocmirea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat a imobilului afectat în vederea stabilirii degradărilor suferite de imobil și a dispunerii măsurilor de punere în siguranță în regim de urgență și de consolidare a întregului imobil sau de eventuala desființare a acestuia.

6. Explozie bancomat, Braşov - Cartier Răcădău, b-dul Valea Cetăţii nr. 28, filiala CEC (unitate bancară – sucursală CEC)


29.12.2018, ora 3:30 AM
Constatări:
Construcţie bloc (proiect tip) realizat în anii 1980.Regim de înălţime: P+8 cu destinaţie de locuinţe şi parter parţial comercial (sediul unităţii bancare amenajat prin intervenţii nestructurale asupra unui apartament de la parter).
Amplasament: în zona seismică cu ag=0,20g şi perioada de colţ Tc=1,0s. Structura de rezistenţă se dezvoltă monoton pe verticală fără variaţii de la fundaţie până la vârful clădirii. Fundaţiile şi soclul sunt din beton armat şi formează un contur închis. Suprastructura este alcătuită din cadre combinate cu pereţi concentraţi în zona centrului (sistem cu nucleu central).Planşeele sunt din beton armat cu grosime de cca. 14 cm. Închiderile exterioare sunt din panouri prefabricate nestructurale placate cu termoizolaţie. Acoperişul, tip terasă necirculabilă. Suprafeţele vitrate din zona parterului comercial (sediul unităţii bancare) sunt (au fost) alcătuite din ferestre cu geam termopan securizat, uşa de intrare (acces agenţie) cu geam termopan securizat cu structură din aluminiu şi un gol structurat tip pentru echipamente şi accesorii necesare ATM-urilor. Bancomatul a fost aruncat in aer.
Măsuri dispuse:
La această dată se fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi identificarea autorilor.
Ca urmare a evenimentului în cadrul I.J.C. Braşov a fost planificată activitatea de control pentru identificarea eventualelor situaţii neconforme privind exploatarea normală a construcţiei sub aspectul îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile.

7. Distrugere ferme, Comuna Lupac, extravilan, CF 30354 jud. Caraș Severin


20.12.2018 – 24.12.2018
Constatări:
În urma evenimentului produs, în zona halei, talpa inferioară a fermelor a cedat în zona îmbi-nărilor realizate cu plăci multicui la mijlocul deschiderii halei. Acest fapt a condus la deteriorarea fermelor din lemn și implicit a învelitorii din panouri din tablă termoizolantă. De asemenea, s-a produs deplasarea stâlpilor la partea superioară precum și a grinzilor de legătură longitudinale spre exterior, circa 20 cm pe șirul situat la fațada posterioară și circa 10 cm pe șirul situat la fațada principală. Se constată apariția unor fisuri orizontale la baza stâlpilor, pe fața interioară, la șirul situat la fațada posterioară. La structura de rezistență în zona șopronului (partea deschisă a halei) nu au fost constatate vizual degradări la acoperiș sau stâlpi. De asemenea în zona afectată a fost deteriorată parțial instalația de stingere a incendiilor fixată pe structura din lemn a șarpantei precum și tubulatura de ventilație a halei. În urma evenimentului s-au produs pagube materiale.
Măsuri dispuse:
Se impune restricționarea accesului în zona afectată, punerea în siguranță, expertizarea tehnică a proiectului și construcției, consolidarea (refacerea) elementelor afectate conform soluțiilor și măsurilor de intervenții propuse și fundamentate de expertul tehnic atestat.
La data verificărilor pe teren se constată executantul lucrărilor, aflate în perioada de garanție, a luat măsuri de sprijinire provizorie a structurii acoperișului în porțiunile afectate pentru punere în siguranță, precum și de înlăturare periodică a zăpezii de pe acoperiș.
Obiectivul a fost recepționat în ianuarie 2018 și nu a fost dat în exploatare.