Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna februarie 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

1.   Avariere șarpantă imobil, municipiul Satu Mare

04.02.2016, aprox. ora 08:30, municipiul Satu Mare, str. Kogălniceanu nr. 8, jud. Satu Mare
Imobil cu regim de înălțime S+P, având fundația din cărămidă, pereți subsol din cărămidă, pereți parter din chirpici, șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă. În imobil există patru apartamente, din care unul este locuit. Construcția a fost edificată în anul 1901. Din cauza degradării avansate a șarpantei în zona nelocuită, a avut loc cedarea locală a acesteia conducând la dislocarea unei părți din peretele fațadei spre str. Kogălniceanu, în suprafață de 18 mp. S-au luat măsuri imediate de interzicere a acesului în zonă, zona a fost izolată și semnalizată corespunzător. Investitorul a demarat procedura de obținere a autorizației de desființare în regim de urgență.

2.   Prăbușire console decorative, municipiul București

08.02.2016, aprox. ora 15:45, București, B-dul Regina Elisabeta nr. 41
Imobilul la care s-a produs evenimentul este monument istoric, cu regim de înălțime S+P+2E+MS, încadrat în categoria de urgență U1, conform Listei imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic încadrate în categorii de urgență (poziția 1237). De la balconul situat la etajul al II-lea s-a prăbușit o consolă decorativă, probabil din cauza neexecutării la timp de către proprietari a lucrărilor de întreținere și reparații. Zona adiacentă fațadei a fost delimitată și împrejmuită pentru prevenirea altor accidente.

3.   Incendiu, Municipiul Cluj-Napoca

11.02.2016, ora 12:05, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 70, jud. Cluj
Evenimentul s-a produs într-un imobil având regim de înălțime S+P+4E, s-a produs un scurt-circuit la instalația de iluminat din arhivă, urmat de un început de incendiu. Începutul de incendiu a afectat o suprafață de aprox. 2-3 mp din arhiva firmei, fiind stins cu  mijloace proprii încă din faza incipientă. Măsuri dispuse: punerea în siguranță și restricționarea accesului în perimetrul afectat, până la verificarea instalațiilor electrice.

4.   Explozie, municipiul București

12.02.2016, aprox. ora 09:45, București, sector 5, str. Soldat Ilie Mihail nr. 6, Bloc M123C, et.3, ap. 21
Explozia s-a produs într-un imobil având regim de înălțime P+8E, probabil din cauza acumulărilor de gaz metan în spațiile apartamentului (balcon închis cu tâmplărie PVC, geam termopan, bucătărie, hol neventilat și cameră de zi). Imobilul a fost debranșat de la alimentarea cu gaz metan.

5.   Explozie și incendiu, municipiul Tecuci

13.02.2016, jud. Galați, municipiul Tecuci, str. Bradului nr. 5, bl CL, et. 3, ap. 34
Explozia a avut loc într-un imobil de locuințe colective tip garsonieră, din cauza unei butelii. A fost distrusă fereastra apartamentului. Ca urmare a verificărilor în apartamentul în care s-a produs explozia și în celelalte apartamente ale blocului, s-a constatat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată.

6.   Drum național și construcție afectate de precipitații, comuna Vintileasca

13.02.2016-14.02.2016, comuna Vintileasca, sat Tănăsari, jud. Vrancea
Ploile abundente din perioada 13.02-14.02.2014, scurgerile de pe versanți și alunecările de teren au generat avarii ale DN 2R, în satul Tănăsari, prin pierderea stabilității părții carosabile, afectarea îmbrăcăminții asfaltice pe o lungime de 0,1 km și avarierea unui podeț din tuburi de beton. De asemenea, a fost avariată structura unei locuințe cu nivel de înălțime parter și o anexă gospodărească. A fost întocmită fișa tehnică a locuinței, propunându-se, dacă este cazul, strămutarea.

7.   Prăbușire parțială turn, satul Roadeș

14.02.2016, jud. Brașov, comuna Bunești, sat Roadeș
Biserica Evanghelică Fortificată, monument istoric construit în secolul XIV-XVI, are structura de rezistență din piatră calcaroasă, cu mortar de var. Turnul bisericii s-a prăbușit în proporție de 50%, din cauza neîndeplinirii obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare. Măsuri dispuse: restricționarea accesului persoanelor în zona care prezintă pericol de prăbușire; expertizarea tehnică de calitate a construcției, pentru evaluarea stării tehnice; efectuarea de lucrări de intervenție în primă urgență, pentru punerea în siguranță a construcției.

8.   Explozie, municipiul Cluj-Napoca

18.02.2016, ora 07:45, jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Bârsei nr. 2
Explozia a avut loc într-un imobil tip bloc de locuințe colective, cu regim de înălțime P+4E, edificat în anii 1978-1979, la parterul blocului J, în apartamentul nr. 3, din cauza scurgerilor de gaze de la instalația interioară, care a afectat pereții de compartimentare ai apartamentului, precum și tâmplăria interioară și exterioară, nefiind urmată de incendiu. Nu au fost afectate elementele structurale. Măsuri dispuse: punerea în siguranță și restricționarea accesului în perimetrul afectat; efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat.

9.   Prăbușire turn, comuna Feldioara

19.02.2016, ora 21:30, jud. Brașov, comuna Feldioara, str. Progresului nr. 82
Turnul Parohiei Rotbav, cuprins în lista monumentelor istorice, construit în secolul XIV și consolidat în sec. 20, având structura din pereți de piatră calcaroasă cu mortar de var, centuri din beton armat și scări din lemn, s-a prăbușit din cauza neefectuării urmăririi comportării în exploatare. Măsuri dispuse: restricționarea accesului persoanelor în zona care prezintă pericol de prăbușire; expertizarea tehnică de calitate a bisericii și a zidului din incintă, pentru evaluarea stării tehnice; efectuarea de lucrări de intervenție în primă urgență, pentru punerea în siguranță a bisericii și a zidului de incintă.

10.   Explozie, municipiul Cluj-Napoca

21.02.2016, ora 06:40, jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 63-65
Explozia s-a produs la un imobil tip bloc de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+8E, bl. B9, în apartamentul nr. 74, din cauza scurgerilor de gaze de la instalația interioară. Au fopst afectați pereții de compartimentare ai apartamentului, precum și tâmplăria interioară și exterioară. Măsuri dispuse: efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, care să stabilească dacă a fost afectată structura de rezistență.

11.   Surpare planșeu, imobil municipiul Cluj-Napoca

22.02.2016, ora 09:00, jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. George Coșbuc nr. 1
Evenimentul s-a produs la parterul corpului de clădire nr. 2, edificat în anii 1900-1902, situat în zona de protecție a monumentelor istorice, în urma lucrărilor de reparații în zona reazemelor planșeului peste parter, realizat pe grinzi de lemn. În urma executării lucrărilor de desfacere a zidăriei unui coș de fum, au cedat reazemele din zidărie ale grinzilor din lemn, care au dus la surparea planșeului peste parter pe o suprafață de aprox. 20 mp. Lucrările au fost executate fără autorizație de construire. Instalațiile interioare au fost sigilate de către furnizorii de utilități, până la finalizarea verificărilor. Măsuri dispuse: punerea în siguranță și restricționarea accesului, până la verificarea și revizia instalațiilor; a fost solicitat Primăriei Cluj-Napoca exercitarea activităților de control, potrivit atribuțiilor care-i revin în conformitate cu legislația în vigoare; expertizarea construcției, pentru a stabili starea tehnică și eventualele măsuri de consolidare.