Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna februarie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

 

1. Accident Centrul istoric, Botoșani


14.02.2017, ora 16:00, Municipiul Botosani, str.  1 Decembrie  nr. 67,
Constatări:
Clădire monument istoric în proprietatea U.A.T. Municipiul Botoșani, în care funcționează la parter Clubul Pensionarior și la etaj sunt două locuințe închiriate.
Structura de rezistență este formată din ziduri de cărămidă, planșeu din bolțișoare de cărămidă cu grinzi metalice peste subsol, planșee de lemn peste parter și etaj,  acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.
Cauza avariilor este coroziunea avansată a grinzilor metalice de la subsol. Clădirea este în  exploatare de cca 100 de  ani, din lipsa fondurilor neexecutâmndu-se reparații capitale  de peste 40 de ani.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Botoșani a dispus proprietarului următoarele măsuri:
-asigurarea expertizării tehnice a imobilului, de către un expert tehnic atestat,
-proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare a imobilului, pe baza soluțiilor din expertiză,
-evacuarea persoanelor și a bunurilor materiale din Clubul Pensionarilor și închiderea accesului la parter,
-evacuarea persoanelor și a bunurilor din primele două camere de la etaj și blocarea accesului în aceste camere.-
-efectuarea urmăririi speciale a clădirii până la punerea în siguranță.

 

2. Accident pod peste pârâul Timiș, Brașov


08.02.2016, ora aprox. 8:40, Municipiul Brașov, Pod peste pârâul Timiș și linii CF pe Varianta ocolitoare a municipiul Brașov, tronson II, km 6+300
Constatări:
Infrastructura podului este realizată din 2 culee masive și 6 pile circulare cu riglă transversală la partea superioară din beton armat cu fundații directe.Partea carosabilă este de 8,1 m cu două trotuare de 1,2 m fiecare prevăzute cu parapet metalic din țeavă rotundă.
Nu a fost asigurat nivelul de performanță al podului prin lucrări specifice de limitare a degradărilor.
Măsuri dispuse:
1.Interzicerea accesului pe trotuarul pietonal,
2.Restricționarea circulației rutiere pe un singur fir,
3.Menținerea restricției de tonaj,
4.Stabilirea gradului de uzură al fiecărui element și uzura generală a podului, printr-o expertiză tehnică,
5.Efectuarea de lucrări de intervenție de primă urgență.


3. Alunecare de teren la Feldioara, cu afectare Canal colector pluvial


16.02.2016, orele 12:00, comuna Feldioara, jud. Brasov, str.Petru Rareș nr.59,  
Constatări:
Evenimentul s-a produs ca urmare a unei alunecări de teren(surpare de pământ la schimbarea de pantă cu peste 80%) care a rupt  canalul colector de ape pluviale și două cămine de vizitare din beton construite cu aproximație  în jurul anilor 1976-1981.
Consecința semnificativă a ansamblului de disfuncții care a condus la producerea evenimentului este alunecarea de teren care a rupt colectorul  cu secțiune ovoidala de  800/500 mm și a  deplasat  2 cămine de vizitare din beton.
Măsuri dispuse:
-interzicerea accesului în zona de alunecare,
-expertizarea tehnică a terenului și a colectorului de ape pluviale, de către experți tehnici atestați,
-efectuarea de lucrări de intervenție în primă urgență, pentru punerea în siguranță a colectorului de ape pluviale, precum și pentru consolidarea terenului, în baza concluziilor din expertizele tehnice.

 

4. Cedare terasament Râmnicu Sărat, jud. Buzău


23.02.2017, ora 03:00, municipiul Râmnicu  Sărat, str. Mihail Kogălniceanu între str. Victoriei și str. Toamnei, pe DN2 (E85).
Constatări:
Craterul adânc de 3 m a înghiţit un autoturism care se afla parcat.
Terasamentul de deasupra unei catacombe care face legătura dintre zona centrală a municipiului și biserica Podul Bulgarului s-a surpat. Nu sunt semne de infiltrație și, cel mai probabil, a cedat o boltă a canalului care traversa drumul european. La baza craterului format se pot observa straturi de cărămidă şi câteva guri ale unor beciuri. Localnicii spun că în această zonă au fost pe vremuri case ale unor negustori.
Măsuri dispuse:
Având în vedere avarierea gravă a corpului anexă aferent fabricii de confecții din punct de vedere al cerinței fundamentale privind rezistența mecanică și stabilitatea, Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți a dispus interzicerea utilizării corpului anexă în care se afla cazanul de încălzire, până la punerea în siguranță a clădirii, în condițiile legii.

5. Cutremur de 4,2 grade. Vrancea


08.02.2017, ora 11:52:06, zona seismică Vrancea
Constatări:
În zona seismică Vrancea, jud. Vrancea, s-a produs un cutremur având o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter, la o adâncime de 127 km și distanță de 41 km de Covasna.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ, prin intermediul aplicației SMS.

 

6. Desprindere tencuială din calcan. București


17.02.2017, București, str. Tudor Arghezi nr. 28, sector 2,
Constatări:
În urma vizualizării în teren, expertul tehnic atestat MDRAP Stănescu Adrian Mircea a întocmit o notă care concluzionează că pe laterala imobilului de la nr. 28, la partea superioară a acestuia este o zonă însemnată fără tencuială, cu cărămidă puternic măcinată. Din această zonă, aflată sub acțiunea agenților externi, au început să se desprindă fragmente de cărămidă cu tencuială. 
Măsuri dispuse:
IRCBI va efectua un control, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

7. Explozie imobil. Brașov


26.02.2017, între orele 6:30-7:00, municipiul Brașov, str. Soarelui nr. 6, bl. 3, ap.6, parter.
Constatări:
Blocul în cauză este construit din diafragme din BA, cu compartimentările interioare din cărămidă pe cant – 7,5 cm, tencuite pe ambele fețe cu mortar de var-ciment. Apartamentul 7 este situat la parter , pe latura spre ieșirea din municipiu.
Explozia a avut loc instantaneu din cauza acumulării de gaze naturale . Suflul exploziei s-a propagat în două direcții după cum urmează :
a) direcția bucătărie-balcon-exterior, soldându-se cu distrugerea ușii celulare a bucătăriei, a tâmplăriei exterioare – geam - și a grilajului balconului, apartamentul fiind la parter.
b)direcția bucătărie-cameră-hol-coridor bloc, soldându-se cu distrugerea ușii celulare a holului și dislocarea ușii metalice de la intrare.
Nu s-au identificat defecțiuni în structura diafragmelor din BA ale blocului și nici în pereții de compartimentare din cărămidă  de 7,5 cm.
Măsuri dispuse:
- Au fost oprite în regim de urgenţă gazele naturale prin grija instituţiilor statului deplasate la fața locului  şi  operatorului economic  abilitat.
- Nu se pot preciza cauzele care au determinat explozia,  acestea fiind de competenţa organelor statului de cercetare specifică.
- Explozia nu  s-a soldat cu victime. Proprietara  în vârstă de circa 70 ani, a fost transportată la spital în stare de șoc.
- Pagubele materiale sunt minore. Nu s-au identificat neconformități privind structura de rezistență a blocului. Pereții de compartimentare din cărămidă pe cant nu au fost afectați. Nu s-au identificat nici un fel de fisuri în diafragmele blocului și nici în pereții de compartimentare.
- Nu au fost dispuse măsuri.

 

8. Incendiu imobil. București


16.02.2017, în jurul orei 17:50, București, b-dul Timișoara nr. 76, sector 6
Constatări:
Clădirea cu destinație magazin și regim de înălțime P, este construită din confecții metalice și închideri din tablă cutată. Distrugeri: fațadele, plafonul din gips carton, pereții placaj gips carton distruși,
Măsuri dispuse:
S-a luat legătura cu reprezentanții poliției locale a sectorului 6, pentru a putea identifica proprietarul construcției.
După identificarea proprietarului se va întocmi un proces-verbal de constatare și se vor dispune măsuri legale.

 

9. Incendiu apartament. București


09.02.2017, în jurul orei 17:20, București, str. Badea Cârțan nr. 26, sector 2,
Constatări:
Apartamentul în care s-a produs incendiul se află la etajul 1 al imobilului cu regim de înălțime S+P+1E+M. Incendiul s-a produs din cauza supraîncălzirii sobei de teracotă.
Măsuri dispuse:
Având în vedere situația existentă, nu a fost încheiat act de control pentru dispunere de măsuri.

 

10. Incendiu imobil. București


13.02.2017, ora aproximativă 19:30, București, sector 6, str. Preciziei nr. 3W.
Constatări:
Clădirea cu regim de înălțime P are destinația de hală de depozitare. Distrugeri:
-fațadele din panouri policarbonat topite, pereți birouri deteriorați în proporție de 70%, pereți panouri sandwich topiți, plafon casetat distrus
Măsuri dispuse:
S-a efectuat inspecția vizuală a zonelor afectate și ca urmare a convocării proprietarului și utilizatorului s-a întocmit un proces-verbal de control, prin care s-a dispus întocmirea unui proiect de punere în siguranță a clădirii pe baza unor soluții date de un expert tehnic atestat, precum și efectuarea unei expertize tehnice, care să certifice starea tehnică a clădirii în urma incendiului.

 

11. Incendiu imobil P+E. Glina


06.02.2017, in jurul orei 10.00, jud. Ilfov, com. Glina, intrarea Abatorului nr. 5,
Constatări:
Imobil cu regim de înălțime P+E - zonă hală.
Cauzele producerii incendiului sunt necunoscute, fiind în curs de cercetare de către organele abilitateÎn urma incendiului a fost afectată o zonă din hala de producție/depozitare.
Măsuri dispuse:
S-a efectuat inspecția vizuală a zonelor afectate și ca urmare a convocării proprietarului și utilizatorului s-a întocmit un proces-verbal de control, prin care s-a dispus luarea de măsuri de securizare a zonei afectate și de punere în siguranță în baza unor soluții stabilite de un expert tehnic atestat, precum și efectuarea unei expertize tehnice, în vederea determinării stării tehnice a construcției.

 

12. Incendiu restaurant. Tulcea


16.02.2017, în jurul orei 13.00, jud. Tulcea, extravilanul comunei Greci, T 29, A 213,
Constatări:
Obiectivul are destinația restaurant.
Cauza producerii incendiului a fost scurgerea de gaze combustibile. Imobilul a fost distrus în proporție de 100%.
Măsuri dispuse:
Întrucât construcția este complet distrusă, aceasta va fi demolată.

 

13. Prăbușire gard. București


21.02.2017, în jurul orei 09:30, București, str. Idilei nr. 6, sector 4
Constatări:
Gardul era construit din blocuri de BCA, lungime de aprox. 25 m și înălțime de aprox. 1,80 m, fără fundație.
Prăbușirea gardului a condus la avarierea parțială a două autoturisme care erau parcate în dreptul acestuia pe trotuar, lângă imobilul de la adresa menționată.
Măsuri dispuse:
Proprietarul imobilului a fost convocat la IRCBI, prin convocarea nr. 8722/21.02.2017.

 

14. Surpare mal de pământ. Cluj


09.02.2017, ora 13:30, jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua nr. 41B
Constatări:
Imobilul se află în execuție la Corp nr. C1, stadiul fizic actual fiind execuția cofrajului planșeului peste Subsol 2. Cauza producerii evenimentului a fost surparea malului săpăturii generale.
La data producerii evenimentului, malurile săpăturii erau sprijinite cu sprijiniri discontinue formate din profile metalice I400. 
Măsuri dispuse:
1 .I.J.C. Cluj a dispus măsuri de restricționare a accesului în perimetrul sfectat, până la finalizarea cercetărilor.
2. După finalizarea controlului, I.J.C. Cluj, prin procesul-verbal încheiat, va dispune măsurile care se impun, cu termenele aferente și persoane responsabile, după caz.

 

15. Surpare perete imobil. Cluj


12.02.2017, ora 17:00, jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 28
Constatări:
A fost executată desființarea autorizată a imobilelor existente pe platformă, inclusiv la Corpul nr. C2, care avea peretele exterior(calcanul) alăturat imobilului de pe proprietatea invecinată, str. Avram Iancu nr. 22-26.
După demolarea peretelui și a  fundației, aceasta precum și peretele corpului de clădire vecin, de la nr. 22-26, cu regim de înalțime Parter, a rămas nesprijinit si s-a surpat.
Măsuri dispuse:
1. I.J.C. Cluj a dispus măsuri de restricționare a accesului în perimetrul sfectat, până la finalizarea cercetărilor.
2. După finalizarea controlului, I.J.C. Cluj, prin procesul-verbal încheiat, va dispune măsurile care se impun, cu termenele aferente și persoane responsabile, după caz.