Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna FEBRUARIE 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu str. Plevnei, Comuna Dascălu, județul Ilfov

08.02.2020 la ora 19:49

Constatări:
Incendiul s-a produs în imobilul cu regim de înălțime parter pe zona tipografiei și P+1E pe zona de birouri. Cauzele producerii incendiului nu sunt cunoscute.

Măsuri dispuse:
S-a efectuat inspecția vizuală a zonelor afectate din exteriorul clădirii, incendiul fiind stins în totalitate în data de 10.02.2020. Proprietarul a fost convocat la sediul IRCBI în vederea măsurilor legale.

2. Incendiu, str. Baicului nr. 24A-24B, sector 2, București

12.02.2020 în jurul orei 21:00, a fost declarat stins în jurul orei 1:30-2:00 -13.02.2020

Constatări:
Incendiul a izbucnit de la imobilul din strada Crapului 24B unde în spatele casei se afla o baracă de lemn improvizată. De la această baracă a izbucnit incendiul care s-a propagat la imobilele învecinate respectiv imobilul de la nr. 24A și imobilele din str. Baicului nr. 1A și nr. 1. Cauzele producerii incendiului nu sunt cunoscute.

Măsuri dispuse:
În urma expertizei întocmite de un expert tehnic autorizat s-a confirmat faptul că structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată de explozie.

3. Prăbușire acoperiș, bulevardul Păcii, județul Hunedoara, municipiul Lupeni

24.02.2020 interval orar 14:45 - 15:15

Constatări:
Din cauza vitezei vântului care a depășit 100km/h o parte din structura din lemn a acoperișului s-a prăbușit în exteriorul clădirii. Blocul de locuințe are regimul de înălțime P+1E. Acoperișul blocului a fost construit în regie proprie (de către locatari), fără autorizație de construire, fără proiect și cu materiale neconforme. Nu s-a găsit documentație privind proiectarea și execuția lucrării. Nu a fost urmărită starea tehnică a blocului inclusiv starea tehnică a șarpantei. Structura acoperișului a fost realizată în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Măsuri dispuse:
• În cazul în care se va propune realizarea din nou a acoperișului tip șarpantă se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
• Degajarea șarpantei de pe toată suprafața blocului;
• Repararea hidroizolației existente a terasei blocului pentru preîntâmpinarea infiltrațiilor în apartamentele de la etajele superioare.

4. Incendiu str. Șos. Olteniței nr. 181, Popești-Leordeni, județul Ilfov

02.02.2020 în jurul orei 22:10 stins în jurul orei 01:26 - 03.02.2020

Constatări:
Incendiul s-a produs la hala de producție și depozitare pentru reciclare mase plastice, cu regim de înălțime parter, fără compartimentări, cu structura din beton armat (stâlpi, grinzi și ferme de acoperiș), iar închiderile din zidărie și cărămidă. Cauzele producerii incendiului sunt necunoscute.

5. Accident tehnic , Piața 1 Mai, nr. 2, Sânnicolau Mare, județul Timiș

05.02.2020, în jurul orei 17.30

Constatări:
În clădirea cu regim de înălțime P+1E cu destinația de școală s-a prăbușit un zid de calcan. Primăria Sânnicolau Mare are în monitorizare acest obiectiv care este propus spre reabilitare.

6. Explozie urmată de un incendiu, strada Aleea Mărului, Municipiul Slatina, județul Olt

22.02.2020

Constatări:
Ca urmare a unor scurgeri de gaze a avut loc o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră situată la etajul al treilea al unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+4E. În urma verificării stării tehnice a structurii blocului de către un expertul tehnic autorizat MLPTL, s-a constatat că nu a fost afectată tâmplăria, parapeții de la balcoane și pereții despărțitori de la balcoanele a 4 apartamente. Nu s-au impus măsuri de intervenție la structura de rezistență.

Măsuri dispuse:
Organizarea activității de urmărire a comportării în exploatare a clădirilor aflate în patrimoniu cu numirea responsabilului cu urmărirea curentă sau contractarea acestei activități cu o firmă specializată.

7. Accident tehnic, Spital de recuperare medicală cu regim hotelier și alimentație publică, Comuna Sânmartin, localitatea Cordău, județul Bihor.

24.02.2020

Constatări:
În timpul procesului de turnare a betonului din placa planșeului peste etajul 1 la corpul C1 cofrajele și susținerile aferente planșeului și-au pierdut stabilitatea și au căzut peste placa planșeului de la parter, antrenând pe suprafața planșeului peste parter betonul proaspăt și armăturile utilizate la armarea planșeului. Suprafața afectată este de circa 700mp.

Măsuri dispuse:
1. Oprirea lucrărilor de construcții cu interzicerea accesului în corpul C1, cu punerea în siguranță a tuturor elementelor care ar putea produce pierderea stabilității conform recomandărilor expertului tehnic.
2. Expertizarea lucrărilor de construcții la cerința A1 rezistență mecanică și stabilitate.
Tema expertizei tehnice va fi:
a) Verificarea stării tehnice a planșeului peste parter în vederea degajării elementelor degradate.
b) Evaluarea planșeului peste parter ca urmare a încărcării suplimentare existente din betonul degradat, armături, susțineri și cofraje; Evaluarea elementelor verticale de la nivelul etajului 1.
c) Expertiza tehnică va stabili și cauzele producerii accidentului tehnic.
Raportul de expertiză tehnică va indica măsurile tehnice de consolidare/remediere dacă este cazul.
Pe baza măsurilor din expertiza tehnică proiectantul de structură va emite o dispoziție de șantier care va conține măsurile de degajare a elementelor degradate. Se va întocmi un proiect de eșafodaje însușit de expertul tehnic și verificat la cerința fundamentală A1/A2 - Rezistență mecanică și stabilitate.
Completarea cărți tehnice a construcției cap. B - Documentația privind execuția cu documentele lipsă.

8. Explozie, str. Pavel Roșca, nr. 7, Municipiul Cluj Napoca, Județul Cluj

21.02.2020, ora 08:35

Constatări:
S-a produs o explozie în imobilul cu regim de înălțime S+P+2E edificat în anii 1930 cu fundații din piatră, structura din zidărie planșee din beton armat, acoperiș șarpantă, lemn și învelitoare din țiglă. Nu s-a produs nici o fisură a pereților interiori, exteriori, a planșeului sau a tâmplăriei interioare.

Măsuri dispuse:
A fost limitat accesul în incintă până la finalizarea verificărilor, fiind întreruptă alimentarea cu gaze și energie electrică. După finalizarea verificărilor de către furnizorii de utilități proprietarul apartamentului va efectua reparațiile necesare.