Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna FEBRUARIE 2022 

 
 
Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranței construcțiilor.

 

1.Accident tehnic, strada Doinei, nr. 15, municipiul Baia Mare, județul Maramureș
25.02.2022 în jurul orelor 14:00-15:00

Constatări:
S-a prăbușit un perete al unei case cu regim de înălțime parter, construită anterior anului 1900 și nelocuită. Cauza posibilă poate fi degradarea masivă a structurii imobilului, din lemn și cărămidă tip vaiog, a vechimii clădirii și a neîntreținuții curente a acesteia.
Măsuri dispuse:
Se va demara procedura de obținere a Autorizației de demolare.

 

2. Incendiu, Piața Avram Iancu, nr. 3 scara B, municipiul Carei, județul Satu Mare
27.02.2022, în jurul orei 07:15

Constatări:
În bloc de locuințe, cu regim de înălțime P + 4E și cu structură de rezistență formată din cadre din beton armat, pereți de închidere și de compartimentare din zidărie de BCA, planșee, tip panouri din beton armat prefabricat și acoperișul de tip terasă necirculabilă s-a produs o acumulare de gaze la etajul 4, urmată de o explozie și de un incendiu.
Măsuri dispuse:
Au fost întrerupte alimentările cu gaz și energie electrică.
A fost restricționat accesul în imobil și în perimetrul zonei afectate pentru persoanele neautorizate.
S-a solicitat un expert tehnic atestat la față locului, care a stabilit în baza constatărilor vizuale că planșeul de la etajul 4 este dislocat de grinzile perimetrale, iar planșeul de la etajul 3 este prăbușit parțial și există fisuri și crăpături la stâlpi și grinzi, fiind afectată stabilitate și capacitatea portantă a imobilului în așa măsură încât se impune evacuarea imobilului, urmând a se efectua o expertiză tehnică în detaliu.
Solicitările expertului la fața locului au fost următoarele:
• Se vor lua măsuri de consolidare provizorie urgent a părții de clădire afectate în urma exploziei, prin montarea unor popi metalici pentru sprijinirea grinzilor, lângă stâlpii afectați.
• Elementele de închidere care sunt dislocate trebuie îndepărtate de urgență.
• Accesul locatarilor în imobil se poate, doar sub coordonarea personalului din cadrul Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, pentru recuperarea unor bunuri de strictă necesitate.
• S-a efectuat un control, prin care s-a dispus proprietarilor imobilului și primarului municipiul Carei, să purceadă la efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat.
• Scoaterea în regim de urgentă a Autorizației de Construire pentru lucrările de intervenție în vederea asigurării rezistenței și stabilității clădirii.
• Consolidarea clădirii se va executa numai pe bază de proiect tehnic și detalii de execuție.