Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna februarie 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu Municipiul Alba Iulia, Calea Ciugudului nr. 7, județul Alba


02.02.2019, ora 5:45
Constatări:
Construcția aflată în exploatare, cu destinația de Fabrică de ingrediente alimentare, s-a recepționat în anul 2011. Niveluri: P+1E parțial (în zona birouri), structură în cadre cu stâlpi din beton armat și grinzi metalice și o parte din cadre metalice, închideri din panouri sandwich .
Cauzele care au produs incendiul nu pot fi precizate.
Măsuri dispuse:
Având în vedere starea tehnică a construcției se impune neutilizarea acesteia până la efectuarea unei expertize tehnice de calitate întocmită de expert tehnic atestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată cu completările ulterioare, art. 18, la cerința esențială rezistență mecanică și stabilitate și ale HG 742/2018 de modificare a HG 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, din 13.09.2018, art. 11.

2. Răsturnarea zidului de sprijin situat pe partea stângă a str. Ciclovei (DJ 571J), în sensul deplasării spre cartierul Ciclova Montană, în vecinătatea imobilului cu nr. 7


02.02.2019, ora 2:20
Constatări:
Zid de sprijin situat pe partea stângă a str. Ciclovei (DJ 571J), în sensul deplasării spre cartierul Ciclova Montană, în vecinătatea imobilului cu nr. 7.Structura de rezistență: elevație zid sprijin cu înălțimea cca. 2,50 m, grosimea la partea superioară cca. 0,50 m, realizată din beton ciclopian. Nu s-a putut identifica fundația zidului de sprijin datorită acoperii cu pământ. În urma depunerii materialului de umplutură (pământ, moloz) în spatele zidului de sprijin cu scopul de a mări lățimea străzii situate în amonte (str. Primăverii) și datorită acumulării apelor pluviale rezultate din topirea zăpezii în umplutura realizată, au crescut împingerile în zid, fapt ce a condus la prăbușirea (răsturnarea) elevației pe o lungime de cca. 15 m.
Măsuri dispuse:
1. Interzicerea depunerii umpluturilor de pământ, moloz, etc. pe str. Primăverii și evacuarea celor depuse pentru protejarea zidului de sprijin lateral, degajarea carosabilului str. Ciclovei de materialele rezultate din zidul de sprijin prăbușit și alunecarea de teren pro-dusă pentru redarea circulației în zona respectivă.
2.Se impune elaborarea unei expertize la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate A1 în vederea elaborării documentației tehnice pentru reconstruirea zidului de sprijin în zona prăbușită, refacerea și consolidarea zidului de sprijin lateral din zidărie de piatră brută care nu prezintă siguranță în exploatare, reconstruirea copertinei din beton și a împrejmuirii care au fost distruse, la intrarea în imobilul cu nr. 7, str. Ciclovei.
3. Se recomandă încetarea utilizării casei familiale P+1E situată pe str. Ciclovei nr. 7, Oravița, până la elaborarea expertizei tehnice prin care se stabilesc măsurile de realizare a lucrărilor de refacere și consolidare a zidului de sprijin lateral din piatră brută.


3. Explozie Orașul Stei, strada 13 Septembrie nr.cad.50049, județul Bihor


04.02.2019, orele 22:20
Constatări:
Imobilul în care a avut loc explozia (posibilă cauza umană) are destinația de Clădire Fabrica îmbuteliere GPL Casnic, are regim de înălțime P+1E (parțial). Anul edificării construcției este 1970, suprafața desfășurată a imobilului este de 1881 mp. Structura de rezistență este alcătuită din cadre din beton armat monolit cu zidărie de umplutură dispusă la exterior perimetral construcției. Acoperișul este de tip acoperiș din ferme metalice cu zăbrele rezemate pe structură din beton armat.
Măsuri dispuse:
1.Punerea în siguranță a construcției: Debranșarea de la utilități: gaz, electricitate, apă; Împrejmuirea perimetrală a construcției cu restricționarea accesului;
Îndepărtarea elementelor care prezintă pericol de instabilitate – sticlă, elemente de închidere, după finalizarea anchetei penale care stabilește cauzele incendiului;
2. Expertizarea structurii de rezistență a construcției de către un expert atestat la cerința fundamentală A1 – Rezistență mecanică și stabilitate, tema expertizei tehnice va fi:
a. Evaluarea structurală ca urmare a incendiului cu prezentarea măsurilor de consolidare/refacere în vederea asigurării cerințelor de calitate în conformitate cu Legea 10/1995;
b. Raportul de expertiză tehnică va fi întocmit pe baza rezultatelor încercărilor efectuate pe materialele structurii de rezistență pentru a determina gradul de afectare a acestora;
c. Evaluarea întregii structuri în vederea întocmirii cărții tehnice a construcției;
d. Evaluarea întregii clădiri din punct de vedere al cerinței Securitate la Incendiu, verificată de către un verificator de proiecte atestat, în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu;
3. Măsurile indicate de expertul tehnic - dacă este cazul, vor fi aplicate și detailate într-un proiect autorizat în condițiile legii, vizat de expertul tehnic pentru conformitate și verificat de către un verificator atestat pentru cerința A1; A2;
4. Întocmirea cu actualizarea cărții tehnice a construcției și inventarierea în jurnalul evenimentelor a incendiului.

4. Explozie apartament în blocul B5 situat în b-dul I.C. Brătianu, nr. 48, din municipiul Constanța.


11.02.2019, în jurul orei 12:30
Constatări:
Explozia s-a produs la un apartament al blocului B5 cu regim de înălțime P+4E, situat în b-dul I.C. Brătianu, nr. 48, municipiul Constanța. Cauza probabilă a producerii exploziei a fost determinantă de o acumulare de gaze de la o butelie montată se pare defectuos. Explozia nu a fost urmată de un incendiu.
Măsuri dispuse:
Femeia care se afla în apartamentul respectiv a fost transportată de urgență la spital.

5. Prăbușire peretelui de închidere și a altor elemente de construcții de la acoperișul clădirii Orașul Băile Herculane, str. Izvorului nr. 5-7, județul Caraș - Severin


08.02.2019 - 20.02.2019
Constatări:
Clădirea este monument istoric Cod LMI – CS-II-m-A-11015, din 1883 – 1886 cu destinația clădirii: bază de tratament și regim înălțime: P+E. Construcția a funcționat ca bază de tratament până în anul 2004, după care în clădire nu au mai fost desfășurate activități.
Structura de rezistență: Fundații continue din piatră naturală sub ziduri, pereți portanți din zidărie mixtă de cărămidă și piatră, planșee tip bolți cu cărămidă și grinzi metalice peste parter, respectiv lemn peste etaj, acoperiș structură din lemn cu învelitoare din tablă zincată. Construcția se află în stare de degradare avansată, planșeele din lemn de peste etaj fiind parțial prăbușite. De asemenea, acoperișul prezintă risc de prăbușire datorită elementelor de lemn putrezite ale șarpantei precum și degradării, respectiv prăbușirii parțiale a unor pereți portanți exteriori. Pătrunderea apelor pluviale rezultate din topirea zăpezii în interiorul clădirii și fenomenul îngheț – dezgheț produs în această perioadă, starea de degradare accentuată în care se află elementele structurale ale acoperișului, planșeelor și pereților portanți, au condus la prăbușirea, în continuare, a unor pereți portanți, planșee din lemn și părți din acoperiș. În urma evenimentului s-au produs pagube materiale.
Măsuri dispuse:
Au fost efectuate controale de I.J.C. Caraș-Severin privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, ultimul la data de 04.06.2018, fiind dispuse măsuri ce se mențin în continuare, după cum urmează:
1. Se vor lua în continuare măsuri privind restricționarea/limitarea accesului în clădire și în zonele nesigure din jurul acesteia, până la asigurarea rezistenței și stabilității construcției, pentru a nu fi puse în pericol vieți omenești având în vedere posibilitatea de prăbușire a unor elemente sau părți din construcție.
2. Se vor efectua lucrările de Intervenții în regim de urgență pentru punerea în siguranță și îndepărtarea situației actuale de "pericol public" la clădirea Băile Neptun din orașul Băile Herculane în baza documentației tehnice.
3. Se vor lua măsuri pentru reconstituirea/alcătuirea Cărții Tehnice a construcției și completarea la zi a Jurnalului Evenimentelor cu toate modificările/transformările aduse în timp la construcție, conform prevederilor Legii 10/1995, HGR 273/1994, cu modificările ulterioare.

6. Incendiu, Comuna Florești, sat Florești, strada Subcetate nr. 11D, jud. Cluj


17.02.2019, aprox. ora 14:30
Constatări:
Imobilul "Construire ansamblu de case familiale tip duplex P + E, împrejmuire teren, branșamente utilități" – casa 11D, execuția lucrărilor finalizată, confirmată printr-un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Conform informării asupra accidentului, depuse de proprietari la I.J.C. Cluj, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la instalația electrică.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Cluj va demara un control în etapa de exploatare a construcțiilor.

7. Incendiu Comuna Afumați, str. Linia Centură Stânga nr. 23A, județul Ilfov


19.02.2019 în jurul orei 12:40 și lichidat în jurul orei 22:30 (conform ISU BIF)
Constatări:
Incendiul s-a produs la un depozit de recuperare a materialelor reciclabile sortate, alcătuit dintr-o împrejmuire din tablă ondulată cu soclul din beton și o magazie din beton și zidărie. Cauzele producerii incendiului sunt necunoscute.
Măsuri dispuse:
În general au fost afectate de incendiu materialele reciclabile sortate, care aveau în componență materiale combustibile.

8. Incendiu Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Micuș, nr. 1, sc. 5, jud. Cluj


17.02.2019, ora 05:00
Constatări:
Imobilul "Bloc de locuințe colective", cu regim de înălțime St+P+4E, edificat în anul 1972.
Incendiul s-a produs la parterul blocului. Cauza probabilă ar fi suprasolicitarea instalației electrice (utilizarea unui reșou electric).
Măsuri dispuse:
1. A fost limitat accesul în incintă până la finalizarea verificărilor.
2. I.J.C. Cluj va întocmi un proces verbal de control prin care se vor dispune măsuri și termene Asociației de Proprietari.

9. Degradare în timpul exploatării a coșului de fum lângă centrala termică, Municipiul Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie 19/A, județul Harghita


25.02.2019
Constatări:
Din cauza uzurii în timp, ancorării de susținere corodate un element de susținere s-a desprins de coșul de fum și este pericol de prăbușire a acestuia.
Măsuri dispuse:
- luarea măsurilor în vederea evitării oricărei vătămări corporale prin semnalizarea corespunzătoare a zonei cu pericol și avarii,
- efectuarea urgentă a unei expertize tehnice la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate a clădirii de către un expert tehnic atestat, prin care se va stabili starea tehnică a construcției, se va efectua evaluarea capacității de satisfacere a cerințelor și se vor stabili măsurile imediate de punere în siguranță, respectiv eventualele măsuri de consolidare, refacere, etc. a construcției potrivit Legii nr. 10/1995, republicată și cu modificările ulterioare.