Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna ianuarie 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

1.   Accident tehnic, com. Apahida

29.12.2015, aprox. ora 16:30, comuna Apahida, sat Sînnicoară, str. Balastierei, jud. Cluj
Accidentul s-a petrecut la obiectivul „Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Dezmir și parțial în satele Sînnicoară și Apahida, com. Apahida, jud. Cluj”. În timpul execuției lucrărilor de remediere a racordului rețelei de pompare ape uzate menajere de pe str. Balastierei, la executarea unei săpături cu o deschidere de 6 m și o lățime de 7 m, la o adâncime de 4,5 m, a fost accidentat un membru al echipei care executa lucrările.

2.   Explozie, municipiul Braşov

10.01.2016, ora 08:00, municipiul Brașov, Bd. Victoriei nr. 6, bl. 42, sc. E, ap. 12, etaj IV
Imobil de locuinţe colective, regim de înăltime S+P+8E  şi parter comercial şi 7 etaje, cu blocuri S+P+8E din diafragme glisate,  S+P comercial +7E, realizate în structură în cadre – stâlpi şi grinzi de BA, rigidizate în plan orizontal cu planşee de beton armat. Pereţii despărţitori dintre apartamente şi  cei de compartimentare din apartamente sunt realizaţi din zidărie de cărămida cu goluri orizontale, zidite pe cant (7.5 cm), tencuiţi cu mortar de var – ciment pe ambele feţe. Incendiul a avut loc în ap. 12. A fost afectat peretele despărţitor cu bucătăria apartamentului, fiind dislocat total prin deplasare în apartamentul nr. 11 şi avariind coloana de apă şi canalizare. Pereţii despărţitori au fost distruşi în proporţie de 90%, la sufragerie şi 60% în dormitor. Tâmplăria exterioară de la etajul IV şi V a fost pulverizată în curtea din spatele blocului. Pe casa scării au fost afectate 25 apartamente, prin distrugerea parţială sau totală a uşilor de acces în apartamente. Planşeul peste etajul IV, din sufragerie, a fost afectat prin apariţia unei fisuri longitudinale de mică adâncime pe mijlocul acestuia. Nu s-au constatat fisuri în structura de rezistenţă - la stâlpii şi grinzile din apartament. Între cele cinci scări ale imobilului există curţi de lumină pe toată înălţimea, din tâmplărie PVC cu geam termopan, aceasta fiind  afectată la nivelul etajului III, IV şi V, spre scara D. Liftul aferent scării D a fost afectat prin deformarea uşii acestuia la nivelul etajului IV şi scos din funcţiune.
Au fost oprite, în regim de urgenţă, utilităţile; s-au luat măsuri în regim de urgenţă pentru îndepărtarea molozului şi izolarea termică a apartamentelor, prin obturarea provizorie a golurilor  tâmplăriilor  exterioare distruse.  Au fost dispuse măsuri privind urmărirea comportării în exploatare a apartamentului ; conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare şi HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor,  pentru funcţionarea normală  în continuare a blocului de locuinţe şi satisfacerea cerinţelor fundamentale.

3.   Pod avariat, municipiul Vatra Dornei

12.01.2016, municipiul Vatra Dornei, zona Foresta
Cauza producerii evenimentului este procesul de încălzire a vremii, care a determinat topirea gheții și aglomerarea sloiurilor pe cursul de apă. Acestea au dus la distrugerea în totalitate a podului pe structură metalică care făcea legătura între străzile Schitului și Foresta, asigurând accesul direct din oraș spre cartierul Bârnărel. Situația în teren a fost monitorizată de Instituția Prefectului Suceava, ISU și administrația locală.

4.   Incendiu, municipiul Brăila

12.01.2016, ora 7:30, municipiul Brăila, str. Grivița nr. 89-91
Clădire de birouri, spații de producție și spații de locuit, regim de înălțime P+2, structură de rezistență metalică, planșee din beton armat, acoperiș de tip șarpantă. Ca urmare a incendiului izbucnit într-un birou de la parter, au fost afectate spațiile de birouri și producție situate la nivelul parterului (au fost degradate mobilierul, arhiva, materialele, pardoseala, pereții de compartimentare din sticlă) și zugrăvelile interioare din restul clădirii.

5.   Explozie, municipiul Reşiţa

12.01.2016, în jurul orelor 11:00, municipiul Reșița, str. Tineretului bl. 3, et.1, ap.28, jud. Caraș-Severin
Bloc de locuințe, cu spații comerciale la parter, regim de înălțime S+P+9E, structura de rezistență din diafragme longitudinale și transversale din beton armat, planșee și scări din beton armat, acoperiș tip terasă necirculabilă.
Explozia, care nu a fost urmată de incendiu, s-a produs în apartamentul nr. 28, et. I. Nu a fost afectată structura de rezistență. A fost dislocată ușa de acces în apartament și afectate ușile altor trei apartamente.  În interiorul apartamentului se observă fisuri la parapetul ferestrei exterioare, realizat din cărămidă. Blocul a fost debranșat de la utilități.

6.   Incendiu, localitatea Maliuc

13.01.2016, aprox. ora 22:00, comuna Maliuc, localitatea Maliuc, jud. Tulcea
Incendiul a izbucnit la un imobil cu destinaţie locuinţă individuală; cauzele sunt în curs de cercetare. În urma incendiului, construcţia a fost distrusă în totalitate.

7.   Incendiu, municipiul București

13.01.2016, orele 7.00-9.30, Parcul Orășelul Copiilor
Incendiul s-a produs la o construcție P+E+M, care a fost avariată. I.R.C.B.I. a desfăşurat un control, dispunând măsuri proprietarului construcţiei sus-menţionate. Zona afectată a fost împrejmuită.

8.   Avarie conductă gaz metan, municipiul Câmpulung Moldovenesc

19.01.2016, municipiul Câmpulung Moldovenesc jud. Suceava, zona Izvorul Alb
Avaria s-a produs la conducta magistrală de transport al gazului metan, din cauza procesului de răcire considerabilă a vremii (existenţa unor dopuri de aer pe conductă a dus la apariţia condensului). În vederea remedierii avariei, se intervine în regim de urgență de către echipe de la TRANSGAZ S.A. Mediaș. Situaţia din teren este monitorizată de Instituția Prefectului - Județul Suceava, I.S.U. și administrația locală.