Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna ianuarie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

  1.   Avarie decantoare, Constanța

  11.01.2017, ora 16:00, Municipiul Constanţa, str. Bulevardul Mamaia nr. 275, jud. Constanţa
  Constatări:
  Şarpantă metalică executată în anul 2013. Căderi abundente de zăpadă, ger accentuat şi intensificări ale vântului. Urmare ninsorilor abundente şi a intensificării rafalelor de vânt, şarpantele metalice de pe două decantoare secundare circulare, cu diametrul de 58m, s-au deformat spre interiorul decantoarelor. În momentul avariei, decantoarele nu erau în stare de funcţionare.
  Măsuri dispuse:
  SC RAJA SA va alcătui o comisie de verificare a cauzelor şi condiţiilor de producere a accidentului tehnic, comisie ce va întocmi un raport de control. La evaluarea stării tehnice va fi prezent şi un expert tehnic atestat în domeniu pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate.

  2.   Cutremur de 3,8 grade Richter în zona Vrancea

  05.01.2017, ora 16:47:44, zona seismică Vrancea
  Constatări:
  Cutremurul de pământ a avut o magnitudine de 3,8 grade pe scara Richter, s-a produs la o adâncime de 112 km și la o distanță de 37 de km de Focșani.
  Măsuri dispuse:
  Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul aplicației SMS.

  3.   Degajare intensă de fum, Bucureşti

  23.01.2017 în jurul orei 9:30, intersecția străzilor Ion Filibiliu nr.9 Romulus nr.62, sector 3, București.
  Constatări:
  Conform declarațiilor verbale ale martorilor degajarea de fum s-a produs în urma aprinderii unei anvelope de cauciuc de către persoane fără adăpost. Evenimentul nu a produs un incendiu, nu au fost înregistrate pagube materiale.
  Măsuri dispuse:
  La acest imobil I.R.C.B.I., conform competențelor conferite, a efectuat în luna decembrie 2016 un control privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor prin care s-au dispus proprietarului măsuri de punere în siguranță și de consolidare a construcțiilor precum și termene de ducere la îndeplinire a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Totodată IRCBI a solicitat proprietarului informarea periodică privind aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actul de control.

  4.    Explozie cazan încălzire, Strehaia

  09.01.2017, ora 8:20, Jud. Mehedinţi, orașul Strehaia, str. Republicii nr.155.
  Constatări:
  Cazanul de încălzire al fabricii de confecții S.C. STIL STREHAIA S.R.L. situată în orașul Strehaia, jud. Mehedinți, str. Republicii, nr.155, având sediul social în Piteşti, str. Dumbravei, nr. 2, bl. VD3, sc. 2, ap. 7, a explodat luni 09.01.2017 în jurul orelor 8:20. Cazanul de încălzire se afla amplasat în corpul anexă al fabricii de confecții având dimensiunile în plan de circa 15x6 m, structura din zidărie pe laturile de S, E și V şi acoperiş tip şarpantă cu structura din lemn rezemată pe stâlpi metalici în axul longitudinal şi pe stâlpi din beton armat la limita cu clădirea fabricii de confecţii.
  Clădirea anexă a fost avariată, acoperișul acesteia fiind dislocat de pe reazeme, cu desprinderea unor elemente structurale, precum: grinzi, popi, căpriori și cedarea îmbinărilor elementelor structurale din lemn.
  Unele elemente structurale ale acoperişului au fost distruse de părţi ale cazanului de încălzire aruncate de suflul exploziei.
  Măsuri dispuse:
  Având în vedere avarierea gravă a corpului anexă aferent fabricii de confecții din punct de vedere al cerinței fundamentale privind rezistența mecanică și stabilitatea, Inspectoratul Județean în Construcții Mehedinți a dispus interzicerea utilizării corpului anexă în care se afla cazanul de încălzire, până la punerea în siguranță a clădirii, în condițiile legii.

  5.    Explozie imobil, Constanța

  12.01.2017, str. Ion Neculce nr. 11, municipiul Constanţa.
  Constatări:
  În urma exploziei o parte din structura construcției s-a prăbușit, locuința fiind degradată în proporție de 80%. Cauza probabilă a producerii exploziei a fost determinată de o acumulare de gaze.
  Măsuri dispuse:
  Echipele de pompieri, poliție și Distrigaz, au restricționat accesul în zonă cu benzi avertizoare, efectuându-se în continuare verificări.

  6.    Explozie imobil, Sângeorgiu de Mureș

  12.01.2017, în jurul orei 9:00, comuna Sângeorgiu de Mureș, str. Transilvaniei
  Constatări:
  În urma exploziei s-au identificat următoarele distrugeri: centrala termică murală distrusă, pereți despărțitori fisurați, tavan din rigips ușor degradat, ușa interioară din lemn dislocată, geam spart, suprafață vitrată exterioară parțial spartă. Nu s-au identificat deteriorări ale structurii de rezistență.
  Măsuri dispuse:
  S-a dispus efectuarea lucrărilor de reparații necesare pentru redarea spre utilizare a construcției afectate.

  7.    Incendiu spaţiu comercial, București

  25.01.2017, în jurul orei 21:40, Calea Moșilor nr. 221, Sector 2, București
  Constatări:
  Având în vedere că spațiul în suprafață de aprox. 30 mp are marfă(produse alimentare) expusă în rafturi și vitrine, acestea au suferit degradări nesemnificative din cauza funinginei depuse. Incendiul a fost stins la scurt timp după producere de către trecătorii aflați în preajmă.
  Măsuri dispuse:
  Ținând cont de situația existentă, nu se impune încheierea unui act de control pentru dispunerea de măsuri.

  8.    Incendiu construcţii, București

  21.01.2017, str. Joița nr. 5, nr. 7, nr. 9 și str. Sold. Enache Ion nr. 8, nr. 10, sector 4, București
  Constatări:
  Incendiul a produs avarierea construcțiilor amplasate la adresele menționate. La momentul verificărilor în teren, conform declarațiilor proprietarilor, incendiul nu a produs victime umane ci numai pagube materiale. Zona a fost securizată de organele Poliției Sectorului 4.
  Măsuri dispuse:
  Proprietarii construcțiilor afectate au fost convocați la sediul Primăriei Sector 4, pentru a le acorda sprijinul necesar în vederea înlăturării consecințelor incendiului.

  9.    Incendiu club Bamboo, București

  21.01.2017, în jurul orei 03:00 – 03:30, str. Tuzla nr. 50, sector 2
  Constatări:
  Incendiul s-a declanșat în clubul Bamboo, avariind structura de rezistență a construcției. Zona a fost împrejmuită și securizată de organele Poliției Sectorului 2.
  Măsuri dispuse:
  Până la expertizarea tehnică a construcției, ISC - IRCBI a recomandat interzicerea accesului oricărei persoane în interiorul clădirii, inclusiv a pompierilor, toate operațiunile de lichidare a incendiului urmând a fi efectuate din exterior.

  10.    Incendiu scoală, Comandău, Covasna

  10.01.2017, ora 10:00, şcoala gimnazială Horn David, Comandău
  Constatări:
  A fost distrusă complet circa 25-30% din construcție-aripa dreaptă a clădirii. Au fost distruse biblioteca, două laboratoare de informatică și echipamentul aferent, arhiva cu documentele școlii, magazia cu echipamente sportive și centrala termică cu cazanul pe combustibil solid. Alte circa 25% din suprafața clădirii, constând din 2 săli de clasă, holul și acoperișul afferent, au fost afectate de incendiu, fiind nefolosibile.
  Măsuri dispuse:
  Delimitarea zonelor afectate și distruse, expertizarea tehnică a construcției de către un expert tehnic atestat, efectuarea lucrărilor urgente de punereîn siguranță a clădirii pe baza concluziilor expertizei tehnice.

  11.    Incendiu imobil Săcele, Brașov

  11.01.2017, în jurul orei 12:00, cartier Bradet, mun. Săcele, jud. Brasov
  Constatări:
  Suprastructura a ars aproape în întregime; se mai identifică elemente de construcții din țeavă rotundă și piatră. Persoanele internate și personalul au fost evacuate în siguranță.
  Măsuri dispuse:
  S-au stins toate focarele de incendiu, zona a fost semnalizată și asigurată privind accesul persoanelor neautorizate. Nu se efectuează deocamdată lucrări de degajare a resturilor, întrucât accesul este îngreunat de zăpadă.

  12.    Prăbușire șarpantă fosta fabrică de bere Bragadiru, Bucureşti

  10.01.2017 – 11.01.2017, Calea Rahovei, nr. 157, sector 5, București
  Constatări:
  S-a constatat prăbuşirea parțială (pe o lungime de cca. 50m) a șarpantei și a zidăriei mansardei clădirii, pe latura adiacentă b-dului George Coșbuc. Cauzele probabile ale producerii accidentului: căderile masive de zăpadă și viscolul din noaptea dintre 10.01.2017- 11.01.2017.
  Măsuri dispuse:
  Zona adiacentă faţadei a fost delimitată şi împrejmuită pentru prevenirea altor accidente, de către personal ISU/Poliţia Locală Sector 5. La solicitarea I.R.C.B.I. – I.C.M.B., expertul tehnic atestat, a întocmit o NOTA EXPERT, prin care a dispus măsuri necesare pentru a repune în funcțiune porțiunea de stradă închisă circulației de către Poliția Locală Sector 5.
  In 11.01.2017, ora 16, în prezența reprezentantului legal al proprietarului, s-a intocmit procesul verbal de control înregistrat la I.R.C.B.I. cu nr.1346/ 11.01.2017, prin care au fost dispuse proprietarului măsuri în conformitate cu prevederile legale în vigoare.