Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna ianuarie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Prăbuşire pereţi cladire, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți


03.01.2018, ora 10:20, str. Cicero nr. 50, mun. Drobeta Turnu Severin
Constatări:
La data de 03.01.2018, în jurul orei 10:20, pereții din zidărie de blocuri de BCA de pe colțul de nord-est al clădirii din str. Cicero nr. 50, executați pentru a fi confinați, dar care nu au fost întăriți cu stâlpișori din beton armat, s-au prăbușit pe trotuarul de sud al străzii Mureș și pe acoperișul tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă din imediata vecinatate.
Măsuri dispuse:
- oprirea executării lucrărilor de construcții la imobilul din Drobeta Turnu Severin, str. Cicero nr. 50, la stadiul fizic existent consemnat, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru punerea în siguranță și protejarea acestora, precum și a perimetrului public și privat adiacent imobilului;
- continuarea lucrărilor de construire se va putea face numai în baza unei noi autorizații de construire emisă în condițiile legii, precum și numai după anunțarea începerii acestora la I.J.C. Mehedinți, conform pre-vederilor art. 7, alin. (8) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- lucrările de intervenție constând în demolări parțiale, consolidări la structura acoperișului și peretelui de calcan al clădirii învecinate se vor putea face în baza autorizației de construire emisă în regim de urgență, urmând ca documentațiile tehnico-economice, inclusiv expertiza tehnică, să fie elaborate și aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor;
- proprietarul imobilului situate pe str. Cicero nr. 50 a fost atenționat asupra prevederilor art. 24, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 50/1991, potrivit cărora continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii, constituie infracțiune.

2. Tasare parter locuinţă, judeţul Tulcea


07.01.2018, ora 10:00, strada Jupiter nr. 11A, municipiul Tulcea
Constatări:
Din cauza infiltrațiilor de apă pe zona beciului, locuința a suferit degradări și s-a tasat aproximativ 50 de centimetri pe zona de beci.
Măsuri dispuse:
A fost marcat locul și sigilată locuința iar un echipaj ENEL a deconectat imobilul de la energia electrică (clădirea este nelocuită).

3. Incendiu produs la S.C. Transport Public S.A. Tulcea, judeţul Tulcea


12.01.2018, ora 03:00, strada Energiei, municipiul Tulcea
Constatări:
Construcție tip hală industrială cu structura din stâlpi de beton armat, acoperiș structura din ferme metalice și învelitoare din tablă. Hala a ars în proporție de 80%; grinzile de susținere nu mai asigură portanță; acoperișul s-a prăbușit în proporție de 80%.
Măsuri dispuse:
Autoritățile locale monitorizează zona.

4. Prăbuşire planseu clădire, Arad, judeţul Arad


13.01.2018, ora 14:00, str. Radnei nr. 163, municipiul Arad
Constatări:
Şarpanta de lemn și-a pierdut stabilitatea și s-a prăbușit, angrenând și învelitoarea din țiglă din argilă profilată; aceasta a cedat datorită vechimii lemnului și a neîntreținerii corespunzătoare a ei, nefăcându-se revizii periodice și tartare a lemnului împotriva dăunătorilor.
Măsuri dispuse:
A fost recomandată încetarea utilizării construcției. Se va solicita unui expert tehnic atestat MDRAPFE, participarea la evaluarea stării tehnice a construcției avariate. Se va efectua un control privind urmărirea comportării în timp a construcției.

5. Avarie turbină eoliană, judeţul Constanta


19.01.2018, ora 12:00, parc eolian Fântânele Est, comuna Fântânele
Constatări:
Palele, nacela și secțiunea 4 a turnului avariate. Cauza probabilă este depunerea de gheață şi vântul puternic.
Măsuri dispuse:
Proprietarul a înștiințat I.J.C. Constanța de convocarea constructorului, proiectantului, responsabilului cu urmărirea comportării în exploatere și asigurarea securizării perimetrului.

6. Incendiu locuinţă, judeţul Buzău


14.01.2018, ora 22:30, municipiul Buzău, str. Transilvaniei, cartier Simileasca
Constatări:
Locuință parter, suprafață 70 mp. Incendiul a afectat interiorul locuinței din paiantă și o parte din acoperișul tip șarpantă.
Măsuri dispuse:
La fața locului au sosit două autospeciale pentru stingerea incendiului. S-a demarat o anchetă pentru a se constata cauza producerii evenimentului.

7. Explozie conductă gaze, judeţul Gorj


15.01.2018, ora 10:45, comuna Hurezani
Constatări:
Explozia unei conducte de gaze aparținând S.C. Transgaz S.A., urmată de un incendiu în apropierea sediului stației de pompare în comuna Hurezani. Acoperișul sediului stației de pompare, cabina poartă și o parte din împrejmuire au fost distruse.
Măsuri dispuse:
Oprirea alimentării cu gaze și semnalizarea corespunzătoare a zonei. Refacerea conductei distruse în vederea reluării alimentării cu gaze naturale și efectuarea lucrărilor de reparații la sediul stației de pompare.

8. Desprindere tencuială faţadă construcţie, Bucureşti


16.01.2018, în jurul orei 17:00, București, sector 5, Calea Rahovei nr. 157
Constatări:
Clădirea din Calea Rahovei nr. 157, sector 5, București, este monument istoric clasa B. În urma desprinderii de pe fațada construcției existente a unei suprafețe de aprox. 6 m² de tencuială.
Măsuri dispuse:
În urma deplasării inspectorilor I.R.C.B.I. la adresa sus-menționată, ca urmare a informării telefonice și prin SMS a reprezentanților ISU s-a constatat că aceștia au îndepărtat materialul desprins de pe zona afectată.

9. Prăbuşire structură gard, judeţul Constanţa


18.01.2018, ora 13:30, str. Ștefan Mihăileanu nr. 56, municipiul Constanța
Constatări:
Proprietatea este părăsită și clădirile din incintă sunt parțial dezafectate. S-a prăbușit un gard cu structura combinată din OSB, lemn și zidărie cărămidă de aproximativ 3m înălțime și 5m lungime.

10. Smulgere acoperis în urma unei furtuni, judeţul Constanţa


18.01.2018, ora 10:30-16:00, Eforie Sud, strada Republicii nr. 56
Constatări:
Pe latura de nord-vest a acoperișului, pe o supra-față de circa 230 mp au fost smulse folia de protecție și învelitoarea din tablă tip țiglă. A fost smulsă coama acoperișului pe o lungime de 30 m, precum și astereala pe o suprafață de circa 20 mp. Pe latura de vest au fost smulse două luminatoare.
Măsuri dispuse:
Se efectuează monitorizare permanent prin echipaje de poliție locală.

11. Incendiu aşezământ bisericesc, judeţul Suceava


19.01.2018, între orele 17:30 și 20:00, comuna Mălini, satul Mălini, str. Botescu
Constatări:
Biserică cu regim de înălțime parter și etaj parțial, având sistem structural ce constă din fundații și elevații din beton, suprastructură lemn integral, șarpantă lemn învelitoare șindrilă. Distrugerea în totalitate a bisericii, mai puțin fundația și elevațiile din beton.
Observații/Măsuri dispuse:
Lucrările de construcții au fost realizate în regie proprie. În evidențele I.J.C. Suceava nu figurează anunțul de începere a lucrărilor.

12. Incendiu bloc de locuinţe, judeţul Botoşani


23.01.2018, ora 14:30, Aleea Nouă nr. 5, bl. G19, sc. C, mun. Botoșani
Constatări:
Flăcările violente și căldura au degradat în totalitate planșeul fals din bucătărie, pardoselile, finisajele și tencuielile de la pereții și planșeele din camere, mobilierul. Acțiunea directă a flăcărilor asupra planșeului din fâșii prefabricate de beton, a determinat crăparea betonului și căderea unor fragmente de beton de la fața inferioară a fâșiilor. Au fost dezvelite armături de rezistență pe lungimi de circa 40-120 cm, sunt vizibile golurile longi-tudinale ale fâșiilor.
Măsuri dispuse:
Se recomandă, până la venirea expertului tehnic de la Iași următoarele:
- încetarea utilizării și blocarea accesului în sufrageriile ap. 1 și ap. 5, de la blocul din mun. Botoșani, Aleea Nouă nr. 5, bl. G19, sc. C.
- montarea de sprijiniri ale planșeului dintre sufrageriile ap. 1 și ap. 5, pe baza unei soluții tehnice elaborată în scris de un proiectant autorizat și executate de o societate autorizată în construcții și sub supra-vegherea unui responsabil tehnic cu execuția atestat.
Instituția Prefectului – Județul Botoșani este sesizată privind starea tehnică a blocului din Aleea Nouă nr. 5, bl. G19, sc. C, Botoșani, pentru a sprijini proprietarii pentru obținerea de ajutoare de la bugetul de stat, destinate realizării acțiunilor de intervenție în vederea punerii în siguranță a blocului.