Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna IANUARIE 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Explozie, Municipiul Tecuci, Str. Aleea Plopilor nr. 5, județul Galați

04.01.2020, ora 09:42

Constatări:
Ca urmare a unor scăpări de gaze de la o butelie și a utilizării defectuoase a plitei de gătit cu gaz petrolier lichefiat s-a produs o mică explozie fără să fie urmată de un incendiu. Nu au fost afectate elemente structurale și nestructurale a imobilului.

2. Explozie, Municipiul Baia Mare, str. George Enescu, județul Maramureș

12.01.2020, ora 9:30

Constatări:
Datorită unei scurgeri de gaz a avut loc o explozie într-un apartament, fără să fie urmată de un incendiu.

Măsuri dispuse:
În urma expertizei întocmite de un expert tehnic autorizat s-a confirmat faptul că structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată de explozie.

3. Incendiu Municipiul Bistrița, str. Alexandru Odobescu, nr. 13, județul Bistrița-Năsăud

14.01.2020, ora 5.30

Constatări:
Cauza probabilă a producerii incendiului a fost o lumânare aprinsă care a fost lăsată nesupravegheată.

Măsuri dispuse:
În urma observațiilor vizuale s-au observat degradări ale tâmplăriei, ale finisajelor interioare și parțial exterioare la apartamentul incendiat. Apartamentele învecinate nu au suferit degradări structurale vizibile, dar au fost inundate în urma intervenției pompierilor de la ISU. Ulterior, se va face un control la apartamentul afectat în vederea constatării eventualelor degradări ale elementelor structurale și luarea măsurilor care se impun.

4. Explozie str. Dr. Nicolae Ștefănescu, Oraș Fieni

15.01.2020, ora 17:30

Constatări:
În urma unei scurgeri de gaze s-a produs o explozie într-un apartament. Fereastra de la bucătărie a fost distrusă, iar peretele de compartimentare din BCA a fost fisurat.

Măsuri dispuse:
Nu s-a constatat afectarea structurii de rezistenta a construcției.

5. Accident tehnic, Comuna Hoghiz, sat Fântâna, strada Pădurii nr. 1

10.01.2020, ora 04:10

Constatări:
În data de 11.01.2020 s-a constatat faptul că stâlpul curent S1A de susținere a căii de rulare a podului rulant de 50.00 tone, a suferit avarii grave prin distrugerea betonului și ruperea unor armături longitudinale ale stâlpului, în urma unei erori umane de manevrare a grefierului, care alimenta buncărul de materiale. Ulterior podul rulant a fost garat pe grinda de rulare între doi stâlpi neafectați de accidentul tehnic.

Măsuri dispuse:
În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 18 alin. (2) și HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor s-a dispus expertiza tehnică de calitate a estacadei podului rulant de la hala de adaosuri.

6. Explozie urmată de incendiu, Comuna Bran, sat Șimon, strada Iancu Gonțea nr. 459

12.01.2020, ora 12.45

Constatări:
În clădirea cu regim de înălțime S+P+2E+M s-a produs o explozie urmată de incendiul. Clădirea fiind anvelopată cu polistiren expandat neignifugat, flăcările exploziei au aprins polistirenul expandat pe tot frontonul stâng și flacăra s-a propagat instantaneu la E1 și M din lemn, inclusiv compartimentări, termoizolate cu vată minerală și învelitoarea din tablă amprentată. Au ars în totalitate M, E2 și șarpanta de lemn, învelitoarea din tablă amprentată fiind scoasă din uz din cauza deformațiilor majore. La P+1E au luat foc elementele decorative interioare, mobilierul și tâmplăria de lemn.

Măsuri dispuse:
Concluziile reprezentanților ISU și ale pompierilor au fost că incendiul s-a produs din cauza acumulării de gaze naturale în tabloul de automatizare al noii centrale termice pe gaz.
În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 18 alin. (2) și HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor s-a dispus expertiza tehnică de calitate a construcției rămase, din BA și zidărie de BCA la cerința A1, în vederea reconstruirii/consolidării acesteia, după caz și eliberării autorizației de construirea în regim de urgență conform prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare art. 7, alin. 10 și 16.

7. Cutremur tectonic în zona seismică Vrancea

31.01.2020, ora 03:26:46

Constatări:
În zona seismică Vrancea, în data de 31.01.2020, ora 03:26:46 s-a produs un cutremur cu magnitudine 5,3°pe scara Richter, la o adâncime de 119,6 Km, la 33 km de Focșani.

Măsuri dispuse:
Nu s-au semnalat pagube. Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea precum și înștiințarea tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul Aplicației SMS.