Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna IANUARIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu, Zona Șumuleu Ciuc, nr. 33, Municipiul Miercurea Ciuc

07.01.2021, în jurul orei: 21:00-22:00

Constatări:
Au ars circa 20 case de locuit cu suprafața construită totală de circa 1000 mp. Incendiul a fost cauzat de efectul termic de la un coș de fum.

Măsuri dispuse:
Reprezentantul I.J.C. Harghita s-a deplasat la fața locului, dar nu s-a putut efectua control pe teren având în vedere că amplasamentul era închis temporar în vederea efectuării investigațiilor poliției.
Măsuri luate de CJSU Harghita:
• s-au evacuat locatarii construcțiilor;
• s-au luat măsuri în vederea evitării oricărei vătămări corporale prin semnalizarea corespunzătoare a zonei cu pericol și avarii.

2. Accident tehnic, Calea Aurel Vlaicu, nr. 10-12, Județul Arad, Municipiul Arad

10.01.2021, ora: 23:00

Constatări:
În imobilul cu funcție de centru comercial și cu regim de înălțime P+2E s-a produs un accident tehnic constând în prăbușirea unei porțiuni de aproximativ 250mp din tavanul din gips carton de la nivelul planșeului peste etajul 1, în zona comercială. Conform celor declarate de reprezentanții centrului comercial, accidentul tehnic a avut loc în zona de execuție a lucrărilor de realizare a instalațiilor de stingere a incendiilor (sprinklere).
Lucrările de realizare a instalațiilor de stingere a incendiilor se realizează în baza Autorizației de Construire nr. 1033/09.11.2020, eliberată de Primarul Municipiului Arad, a căror începere a fost anunțată la Inspectoratul în Construcții a Județului Arad la data de 18.11.2020.

Măsuri dispuse:
Investitorului i s-a solicitat, prin adresa scrisă izolarea zonei în care s-a produs accidentul tehnic, interzicerea accesului persoanelor neautorizate, expertizarea construcției și stabilirea măsurilor de primă urgență necesare.
Urmează ca personalul cu atribuții de control din cadrul I.J.C. Arad să efectueze un control în etapa de execuție.

3. Incendiu, Orașul Râșnov, cvartal ISR

11.01.2021 ora 10:00

Constatări:
Orașul Râșnov este situat la circa 15 km față de reședința de județ a municipiul Brașov. În perioada anterioară anului 1989 o întreprinderea, cu o dezvoltare ascendentă a construit blocuri de nefamiliști pentru angajații proprii, în zona centrală a orașului Râșnov. După 1990, blocul a fost vândut mai multor persoane, conform legislației în vigoare la data respectivă.
Suprastructura blocului este realizată din diafragme din BA, rigidizate cu planșee cu scară la fiecare nivel, cu coridor central și camere de locuit pe partea dreaptă și partea stângă. Apartamentul în sine este compus din zona de locuit și zona de preparare hrană, despărțite de un perete nestructural din BA cu ușă.
Încălzirea locuinței se realiza printr-un convector cu gaze naturale, montat în condiții necunoscute. În încercarea de a aprinde focul la aragaz, la ora 10.00, din cauza acumulări de gaze în locuință a avut loc o deflagrație soldată cu pagube materiale: dislocare ușă metalică apartament, avariere minoră a ușii metalice de vis-a-vis, spargere geam fereastră în două canate, afectarea minoră a ușii de pe coridor, spargerea geamurilor din partea opusă a coridorului și dislocarea ușii de pe casa scării secundară. La examinarea minuțioasă a pereților locuinței nu s-au constatat fisuri superficiale sau profunde. Reprezentantul furnizorului de gaze naturale nu a constatat prezența senzorului de gaze naturale în zona adiacentă consumatorului principal al aragazului.

Măsuri dispuse:
• Pagubele materiale sunt minore, soldate cu dislocarea câtorva uși de la intrarea în apartamente, din tablă sau lemn, cu mai multe grade de distrugere și spargerea geamurilor de pe coridor.
• Nu se cunosc cauzele accidentului tehnic, care vor fi stabilite de persoanele abilitate de lege.
• În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 18 alin. (2) și HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, la identificarea proprietarului se va dispune expertizarea tehnică de calitate a structurii de rezistență a clădirii afectate, LA CERINȚA ESENȚIALĂ A1, întocmită de un expert tehnic atestat .
• Zona circulată din fața blocului nu prezintă pericol public și ca urmare nu a fost restricționată circulația pietonală.

4. Incendiu, Biserica Ortodoxă sf. Mihail și Gavril, sat Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei

13.01.2021 ora 18:30

Constatări:
Obiectivul este o biserică ortodoxă din lemn cu suprafață de 144,00 mp, prăznicar și clopotniță situate în aceeași clădire din lemn. Incendiul a pornit de la niște scântei de la centrala termică amplasată adiacent clădirii bisericii. Clădirea bisericii din lemn a fost distrusă în totalitate. Prăznicarul și clopotniță aflate în aceeași clădire din lemn în suprafață de 44,00 mp aflate la distanță mică de biserica au fost afectată în proporție de 40%.

Măsuri dispuse:
A fost întocmit procesul-verbal de control din data de 14.01.2021 prin care s-au dispus ca măsuri obținerea autorizației de demolare pentru clădire biserică distrusă în întregime, obținere A.C. pentru reconstruire/construire lăcaș de cult în condițiile legii.

5. Explozie urmată de incendiu, Str. Unirii, nr. 9,Orașul Găești, Județul Dâmbovița

15.01.2021, ora: 5:30

Constatări:
În blocul de locuințe construit în jurul anului 1975, cu regim de înălțime S+P+4 etaje și structura de rezistență alcătuită din pereți portanți din zidărie de cărămidă, grinzi și stâlpișori din beton armat și planșee din beton armat s-a produs o explozie urmată de un incendiu. Cauza probabilă a producerii fiind acumularea de gaz metan într-un apartament și pe casa scării.

Măsuri dispuse:
În urma controlului efectuat de inspectorii cu atribuții de control din cadrul I.J.C. Dâmbovița au fost dispuse următoarele măsuri:
• Evacuarea proprietarilor apartamentelor din această scară de bloc.
• În vederea asigurării stabilității elementelor structurale grav avariate în urma deflagrației, se dispune luarea de măsuri urgente de punere în siguranță cu caracter provizoriu.
• Se va efectua o expertiză tehnică efectuată de un expert tehnic atestat (MLPAT / MLDPA) în vederea consolidării și punerii în siguranță a construcției.
• Măsurile au fost dispuse asociației de proprietari cu termen imediat.

6. Accident tehnic, Grădiniță Str. Libertății nr. 50 Aninoasa, Județul Hunedoara

24.01.2021, în jurul orei 4:00

Constatări:
În zona în care se construiește Grădinița cu program normal, un element de construcție (singurul zid de beton armat rămas, din fostul imobil „Cămin de nefamiliști”) a alunecat în plan vertical, pe o distanță de cca 5 m și s-a oprit sprijinindu-se cu o porțiune din partea superioară pe aticul clădirii grădiniței (construcție nouă).
Din cauza precipitațiilor abundente (ninsori) din ultima perioadă și a fenomenului de îngheț – dezgheț din ultimele zile s-au produs infiltrații de apă determinând alunecarea de teren în versantul din amonte.

Măsuri dispuse:
• Amplasarea în zona afectată a unor martori (țăruși) pentru monitorizarea evoluției alunecării de teren.
• Punerea în siguranță a zidului afectat de alunecarea de teren prin sprijinirea cu bile manele(măsură provizorie).
• Efectuarea unui studiu geotehnic verificat la cerința Af.
• Expertizarea tehnică, în regim de urgență, de către un expert tehnic atestat, a terenului din zona afectată în vederea găsirii unor soluții de stabilizare a alunecării.
• Urmează ca personalul cu atribuții de control din cadrul I.J.C. Hunedoara să efectueze un control în etapa de execuție.

7. Explozie, strada Independenței nr. 51, Medgidia

28.01.2021, în jurul orei 4:30

Constatări:
În blocul de locuințe cu regim de înălțime P+3E și spații comerciale la parter, care este construit în anul 1989 și are structura de rezistență executată din panouri prefabricate din beton armat, planșee prefabricate din beton armat s-a produs o explozie.
În urma evenimentului s-a produs avarierea unor elemente, după cum urmează: crăpături la zonele de îmbinare dintre panourile prefabricate din beton armat, cu dislocarea și deplasarea cu circa 10 cm la una din zonele de îmbinare a panoului prefabricat exterior aferent apartamentului afectat, deformări și dislocări ale tâmplăriei.

Măsuri dispuse:
A fost oprită furnizarea de gaze.

8. Incendiu la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Str. Dr. C. Grozovici nr. 1, Sector 2, București

29.01.2021, ora 05:00

Constatări:
Incendiul s-a produs la parterul Pavilionului V, clădire cu regim de înălțime P+3E din incinta instituției.

Măsuri dispuse:
Cauzele producerii incendiului sunt în cercetarea organelor de specialitate și nu sunt încă cunoscute. Urmează să fim înștiințați de către comisarul șef al Poliției Municipiului București asupra datei la care avem acces în clădire pentru constatări.