Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna IANUARIE 2022 

 
 
 
  Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Desființare construcție existentă C10 - pavilion administrativ, C8 Hală, bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 31, sector 5, București

05.01.2022, în jurul orelor 09:30

Constatări:
Lucrările de desființare se executau în baza a doua autorizații de desființare din data de 08.12.2021, eliberate de Primăria Sector 5 investitorului. Începerea execuției lucrărilor a fost anunțată la Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov prin adresele înregistrate în data de 17.12.2021.
În data de 05.01.2022, în jurul orelor 09:30, în timpul execuției lucrărilor de demolare s-a produs prăbușirea parțială a peretelui și a gardului dinspre strada Progresului fiind afectată calea de rulare și rețeaua aeriană de curent electric aferentă liniilor de tramvai.
În timpul verificărilor efectuate de reprezentanții I.R.C.B.I., în data de 05.01.2022 s-a constatat că a fost reluată circulația tramvaielor.

Măsuri dispuse:
• Reprezentanții Poliției Locale Sector 5 au luat măsuri specifice de semnalizare a zonei.
• A fost restricționat accesul în zonă.
• Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov a convocat factorii responsabili în vederea stabilirii cauzelor producerii prăbușirii elementelor din construcție și dispunerea măsurilor legale, în data de 05.01.2022.

2. Incendiu, Comuna Ticușul Nou, strada Principală, județul Brașov

12.01.2022, ora: 20:00 – 00:00

Constatări:
Construcția afectată are un regim de înălțime parter și destinația de grajd de animale și depozitare nutreț, structura de rezistență este din zidărie portantă cu acoperiș din lemn. Incendiul a afectat acoperișul din lemn pe o suprafață de aproximativ 500mp.

Măsuri dispuse:
În urma determinării condiției tehnice a construcțiilor s-a recomandat efectuarea unei expertize tehnice pentru evaluarea elementelor de construcții afectate și modul de refacere sau de remediere al acestora.

3. Incendiu, hotel, județul Brașov

12.01.2022

Constatări:
Clădirea afectată de incendiu este un hotel cu regim de înălțime P+2E+M și structura de rezistență din zidărie confinată, cu mansardă din structură din lemn cu compartimentări interioare din rigips.
A fost afectat de incendiu în totalitate acoperișul clădirii și zona de mansardă compartimentată din rigips cu bunurile aferente camerelor de cazare. Zona afectată este de aproximativ 400mp.

Măsuri dispuse:
Inspectorii cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Brașov vor efectua un control de specialitate în urma căruia se vor dispune măsurile necesare.
Pentru realizarea și menținerea cerinței esențiale privind rezistența mecanică și stabilitatea stabilită prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru reducerea riscurilor privind siguranța vieții oamenilor, proprietarul imobilului, potrivit atribuțiunilor legale ce-i revin, va solicita întocmirea unei expertize tehnice de calitate, întocmită de expert tehnic atestat, în vederea executării lucrărilor de punere în siguranță a imobilului, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor. Restricționarea accesului persoanelor în zona afectată, delimitarea și montarea de inscripționări avertizare pericol.

4. Accident tehnic, sat Cetățuia, comuna Strugari, județul Bacău

13.01.2022, ora: 14:00

Constatări:
Se executau lucrări de canalizare (excavație) în localitatea Cetățuia, comuna Strugari, între căminele CV 239 și CV 238. Prin proiect, adâncimea de pozare a conductei este de 3,73m. În momentul producerii accidentului cota săpăturii era de 3,75m, pereții șanțului nu erau protejați cu sprijiniri.

Măsuri dispuse:
La recomandarea organelor de cercetare șanțul a fost acoperit.

5. Explozie, Comuna Ciulnița

22.01.2022, în jurul orei 06:00

Constatări:
S-a produs o explozie datorită acumulărilor de gaze naturale din instalație. Explozia a produs degradări ale finisajelor interioare, a tâmplăriei și parțial a instalației electrice. Obiectivul se află în evidența I.J.C. Ialomița în curs de execuție cu A.C. nr. 25/11.08.2020, „ETAJARE SEDIU ADMINISTRATIV, CONSTRUIRE ANEXE FABRICĂ ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE”.

Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Ialomița va efectua o acțiune de control în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.