Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna ianuarie 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Alunecare de teren, U.A.T Comuna Schela, jud. Gorj


26.01.2019
Constatări:
O alunecare de teren a avut loc în zona drumului sătesc DS2 în punctul "Vlădoi", care a afectat partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 65 m, pe banda de circulaţie stângă a sensului de mers, cu tendinţă de extindere.
Măsuri dispuse:
Semnalizarea corespunzătoare a zonei de risc de pe DS2 din punctul "Vlădoi". Monitorizarea fenomenului de către Primăria Comunei Schela şi raportarea de urgenţă către instituţiile abilitate a eventualelor efecte apărute. Întocmirea în regim de urgenţă a documentaţiei tehnico-economice necesare pentru stabilizarea și refacerea zonei afectate.

2. Alunecare de teren, Comuna Slătioara, sat Coasta Cerbului DC 137 punctul Ulița Costescu


31.01.2019
Constatări:
În satul Coasta Cerbului DC 137 punctul Ulița Costescu, comuna Slătioara platforma drumului asfaltat a fost afectată în totalitate pe o lungime de 60 m și o diferență de nivel de aproximativ 4-6 m. În zona afectată circulația auto și pietonală este întreruptă, aproximativ 161 persoane fiind afectate. Autoritatea publică locală efectuează în prezent amenajări drum tarla pentru a oferi persoanelor afectate o variantă ocolire.
Măsuri dispuse:
În ziua de 31.01.2019 a fost constituită o comisie din partea Prefecturii Vâlcea, I.J.C. Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, SGA Vâlcea, ISU Vâlcea, ANIF Vâlcea și autoritatea publică locală.
S-au dispus următoarele:
- Evacuarea familiei și a bunurilor acesteia,
-Semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate,
- Dirijarea excesului de umiditate în afara perimetrului afectat.
- Înștiințarea CEZ Distribuție cu privire la situația creată,
- Efectuarea unui studiu de specialitate în vederea găsirii de soluții pentru punerea în siguranță a perimetrului afectat și a se stabili măsurile ce se impun.
- Pentru a se preveni eventualele accidente au fost luate măsuri de izolare a zonelor afectate și interzicerea accesului persoanelor în clădire.

3. Incendiu, Comuna Afumați, str. Șos. București - Urziceni nr. 50A, județul I


26.01.2019. ora 10:00
Constatări:
În clădirea de birouri P+1E s-au constatat daunele produse în urma incediului care a fost stins de către pompieri.
Măsuri dispuse:
În general au fost afectate finisajele interioare și au fost deteriorate de incendiu mărfuri pentru prezentare (textile).

4. Surpare faleza localității Costinești, județul Constanța


30.01.2019
Constatări:
Surpare taluz faleză amenajată pe o lungime de aproximativ 170ml, cu afectarea lucrărilor hidrotehnice de protecție a taluzului, datorită fenomenelor meteorologice extreme (vânt puternic, mare intens agitată grad 1-6 la coastă) începând cu data de 19.11.2018 - (avertizare cod galben cu fenomenele meteorologice menționate).
Măsuri dispuse:
S-a semnalizat și s-a restricționat circulația în zonă. S-a contactat un expert în domeniu în vederea găsirii de soluții pentru stoparea fenomenului și consolidare. Acesta a propus realizarea unor lucrări definitive care să asigure rezistența, stabilitatea locală și generală a falezei.

5. Prăbușire clădire, Jud. Hunedoara, orașul Aninoasa, str. Libertății, Bl.21


25.01.2019, ora: 21:30
Constatări:
S-a prăbușit în exteriorul clădirii, structura din lemn a acoperișului. Blocul de locuințe are următoarea structură: fundații beton, zidărie portantă din cărămidă, fără stâlpișori din beton armat de rigidizare, fără grinzi din beton armat, planșeele peste parter și etaj sunt din lemn cu poditură de scândură, acoperișul tip șarpantă cu învelitoare din țiglă, regimul de înălțime P+1E.
Măsuri dispuse:
S-a solicitat prezența unui expert tehnic atestat MDRAP, pentru evaluarea pagubelor și luarea măsurilor de primă necesitate, conform art. 26, alin. 5 din Legea nr. 10/1995 republicată și evacuarea locatarilor din clădire, supravegherea permanentă a imobilului

6. Incendiu Școala gimnazială nr. 1, Jud. Iași, com. Ciurea, sat Lunca Cetățuii, str. Gării 58


31 ianuarie 2019, aprox. ora 23:30 Lichidare incendiu – aprox. ora 04:00, 01 februarie
Constatări:
Structură din zidărie portantă cu șarpantă din lemn, învelitoare din tablă zincată – 3 corpuri (A,B,C).Cauzele producerii incendiului: Anchetă în curs de desfășurare – la data întocmirii prezentului raport nu s-au putut identifica nici un fel de ipoteze preliminare.
Măsuri dispuse:
1. Zona este semnalizată și au fost instituite măsuri de interzicere a accesului în clădire și în zona afectată.
2. Ancheta este în curs de desfășurare, iar accesul este restricționat exclusiv organelor de cercetare. După finalizarea acesteia se va efectua un control extins în vederea evaluării situației, urmând a fi dispuse măsura expertizării tehnice cu prezentarea unor soluții tehnice de intervenție, după caz.

7. Incendiu Centrul Rezidențial pentru Bătrâni "GEANA" Comuna Vama, județul Suceava


08.01.2019, ora 9:25
Constatări:
Obiectivul este o clădire P+2E+M în care cauzele producerii evenimentului au fost jar și scântei la coșul de fum de la centrala termică.
Măsuri dispuse:
1. Degajarea porțiunii de acoperiș și a elementelor arse, îndepărtarea completă a rezidurilor incendiului, inclusiv plăcile de rigips și vată minerală puternic îmbibate de apă.
2. Refacerea acoperișului și a izolației pe porțiunile afectate.
3. Inspectarea coșului de fum și punerea în funcțiune a acestuia numai de către persoane autorizate.
4. Întreruperea instalației electrice la etajul II și mansardă, la lift și casa scării, până la remedierea defecțiunilor .
5. Punerea în exploatare a clădirii centrului numai după îndeplinirea condițiilor de siguranță atât pentru partea de construcții cât și pentru partea de instalații aferente.

8. Incendiu Localitatea Strâmtura Mitoc, comuna Banca, județul Vaslui


02.01.2019, ora 7:00
Constatări:
Structura de rezistență este alcătuită din cadre transversale din profile metalice, contravântuiri orizontale în planul acoperișului, pane de acoperiș din profile cu pereți subțiri formate la rece, rigle pentru sus-ținerea panourilor exterioare. Dimensiuni în plan 72,00 m x 58,35 m, travei 12x6,00 m, înălțime maximă +13,15 m. Închiderile perimetrale și învelitoarea – panouri tip sandwich.
Lucrările nu sunt recepționate. Depozitul a ars în întregime.
Măsuri dispuse:
1. Se vor institui măsuri de interzicere a accesului în zona afectată.
2. Se va proceda la efectuarea unei expertize tehnice pentru domeniul A 1 – rezistență mecanică și stabilitate.
3. Reluarea lucrărilor de C+I se va face prin respectarea concluziilor din expertiza tehnică.

9. Incendiu, Construcție parter, str. Măceșului nr. 37, sector 4, București, construcție parter, str. Măceșului nr. 39, sector 4, București, anexă parter str. Măceșului nr. 35, sector 4, București, construcție parter, str. Boian nr. 46, sector 4, București, construcție P+1E+M, str. Boian nr. 48, sector 4, București.


08.01.2019, 23:00
Constatări:
La unul dintre imobile a pornit un incendiu care a afectat și imobilele alăturate. Cauzele incendiului vor fi aflate la finalizarea investigației. În data de 09.01.2019, în jurul orei 9:00, inspectori din cadrul I.R.C.B.I. s-au deplasat la adresa menționată, în vederea efectuării constatărilor. La solicitarea I.R.C.B.I. s-a deplasat la fața locului un expert tehnic atestat, care în urma evaluării situației existente a întocmit o notă de constatare.

10. Alunecare de teren Comuna Vaideeni sat Recea DJ 665 punctul Torent Staule


Constatări:
Apele torentului au accentuat eroziunile de mal și adâncirea talvegului afectând proprietățile a 3 familii, eroziunea ajungând la limita proprietăților. În zona apropiată, pe o porțiune de 300 m, se observă că platforma drumului prezintă deteriorări, tasări și fisuri.
Măsuri dispuse:
În ziua de 31.01.2019 a fost constituită o comisie din partea Prefecturii Vâlcea, I.J.C. Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, SGA Vâlcea, ISU Vâlcea, ANIF Vâlcea și autoritatea publică locală.
S-au dispus următoarele:
- Semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate.
- Dirijarea excesului de umiditate în afara perimetrului afectat.
- Înștiințarea CEZ Distribuție cu privire la situația creată.
- Efectuarea unui studiu de specialitate în vederea găsirii de soluții pentru punerea în siguranță a perimetrului afectat și a se stabili măsurile ce se impun.
- Monitorizarea zonelor afectate de către S.V.S.U. comuna Vaideeni.

11. Cedarea remizei PSI, Comuna Lupeni, sat Păuleni, județul Harghita


ianuarie 2019
Constatări:
Ca urmare a ninsorii abundente din luna ianuarie s-a așezat un strat gros de zapadă sub care acoperișul remizei PSI a cedat și s-a prăbușit.
Măsuri dispuse:
Reprezentantul I.J.C. Harghita va efectua control pe teren. Luarea măsurilor în vederea evitării oricărei vătămări corporale prin semnalizarea corespunzătoare a zonei cu pericol și avarii.

12. Ruperea carosabilului pe DC34, Comuna Dealu, județul Harghita


ianuarie 2019
Constatări:
Ca urmare a ploilor abundente și topirea zăpezii s-a produs ruperea carosabilului pe DC34 pe o lungime de 30 m din direcția Tămașu spre Ulcani și dislocare a structurii la o adâncime de 4 m.
Măsuri dispuse:
Reprezentantul I.J.C. Harghita va efectua control pe teren. Luarea măsurilor în vederea evitării oricărei vătămări corporale prin semnalizarea corespunzătoare a zonei cu pericol și avarii.