Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna iulie 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

1.   Afectare a fundației și a unui perete de rezistență, construcție tip locuință, comuna Brănești

12.07.2016, ora 09:30, jud. Gorj, comuna Brănești, sat Gilortu
Constatări:
Evenimentul a avut loc la o construcție tip locuință, cu regim de înălțime P+1, ridicată în anul 1907, din cărămidă, planșee de lemn, învelitoare din tablă, suprafață construită de 144 mp, în timpul execuției unor lucrări de consolidare și modificări interioare fără autorizație de construire. În urma săpării unor șanțuri în jurul imobilului, fundația din cărămidă a construcției a cedat, iar o porțiune dintr-un perete de rezistență s-a prăbușit.
Măsuri dispuse:
Oprirea lucrărilor, cu excepția celor de punere în siguranță a construcției; efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, pentru evaluarea stării tehnice a construcției; reluarea lucrărilor numai în baza unei autorizații de construire emisă în condițiile legii și cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.

2.   Explozie urmată de incendiu, apartament, comuna Bărcănești

18.07.2016, ora 15:40, jud. Prahova, comuna Bărcănești, sat Bărcănești
Constatări:
Evenimentul a a avut loc la un apartament aflat la parterul unui bloc de locuințe de patru etaje. Ca urmare unei acumulări de gaze de la o butelie aflată în baia apartamentului, s-a produs o explozie urmată de un incendiu. La sosirea echipajului de pompieri, incendiul se manifesta cu flacără deschisă în baia imobilului, pe o suprafață de aprox. 6 mp.
In urma incendiului s-au degradat ușile de la baie, balconul imobilului și intrarea  în apartament.
Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Prahova va efectua o verificare, în funcție de care va dispune măsurile legale ce se impun.

3.   Incendiu, unitate alimentație publică, municipiul București

24.07.2016, în jurul orei 16.00, str. Petroni nr. 28, colț cu str. Alunișului nr. 108, București sect.  4
Constatări:
Imobilul în care s-a produs incendiul are regimul de înălțime P+1E. Incendiul a avariat finisajele parterului, etajului, podului și șarpanta în procent de 90%.
Măsuri dispuse:
Efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, care să stabilească măsurile imediate de punere în siguranță a imobilului, precum și influența evenimentului asupra rezistenței și stabilității, atât pentru imobilul afectat, cât și pentru cele învecinate.

4.   Deplasare șarpantă, municipiul  Baia Mare

26.07.2016, aprox.  orele 16.30 – 17.00, str. Macului, bl. 1A, jud. Maramureș
Constatări:
Bloc de locuințe P+4E cu 3 scări. Pe acoperișul tip terasă a fost construită o șarpantă, în anii 2001-2002. Din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile din data de 26.07.2016, structura șarpantei scării A s-a desprins și a căzut în parcarea blocului, avariind mai multe autoturisme.
Măsuri dispuse:
Proprietarii  vor lua măsuri de punere în siguranță a șarpantei avariate; se va restricționa accesul persoanelor neautorizate în zonă, până la punerea în siguranță a șarpantei.