Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna iulie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Deteriorarea învelitoarei din tablă la Școala Gimnazială din Vadu Moldovei, Suceava


06.07.2017, jud. Suceava, com. Vadu Moldovei, Școala Gimnazială nr. 1.
Constatări:
Clădirea are formă de L și un regim de înălțime P+E. Structura de rezistență este formată din fundații din beton armat, zidărie din cărămidă confinată cu stâlpișori din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn pe scaune. Tabla este smulsă pe o suprafață de aprox. 180 mp, pe direcția în care a acționat vijelia, respectiv pe una dintre apele acoperișului și pe capătul tronsonului, antrenând și o parte din astereală, dizlocând parțial zidăria coșurilor de fum.
Apele pluviale au afectat zugrăvelile, parchetul și instalațiile electrice de la ultimul nivel.
Măsuri dispuse:
Înlocuirea șarpantei, învelitoarei, parchetului și a instalațiilor electrice degradate, conform soluțiilor stabilite de către un proiectant autorizat, în baza unei expertize tehnice de calitate, efectuată de către un expert tehnic atestat.


2. Evenimente în jud. Dâmbovița, localitățățile Tătărani, Pucheni, Vișinești, Valea Lungă


Constatări:
Ca urmare a precipitațiilor abundente și a scurgerilor de pe versanți, în perioada lunii iulie a anului 2017, în localitățile Tătărani, Cândești, Pucheni, Vișinești, Valea Lungă, din județul Dîmbovița, s-au înregistrat alunecări de teren, afectări ale platformelor drumurilor, eroziuni de maluri.


3. Precipitații abundente în Vrancea, UAT Poiana Cristei


Iulie 2017, UAT Poiana Cristei, DC 152
Constatări:
A fost afectat drumul asfaltat , în zona podețului peste canalul colector al apelor pluviale. Partea superioară a podețului realizat din beton armat(construit în anii 1960) s-a prăbușit și a condus la ruperea corpului drumului DC 152 km 0.010 pe partea dreaptă a drumului –sensul de mers Poiana Cristei-Podu Lacului, pe o suprafață de 80x80 cm.