Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna iulie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Prăbușirea unei părți a terasei construită din lemn, care deservește restaurantul cu specific local, Salon Dochiana, din stațiunea Durău, comuna Ceahlău, județul Neamț


15.07.2018 în jurul orei 20:00.
Constatări:
Partea de terasă, cu o înălțime de cca. 2,50 m, pe o lungime de cca. 45,00m, având dimensiunile în plan de cca. 45,00m x 1,60m a fost construită din scândură susținută de contrafișe din bușteni, fără un sistem de prindere și ancorare a părții de terasă construită în consolă care să confere rezistență și siguranță în exploatare a acesteia. Lucrările sunt declarate ca fiind executate în regie proprie, fără supraveghere tehnică de specialitate. La data verificărilor efectuate în teren nu a fost prezentată documentația tehnică care a stat la baza autorizării, executării și recepției lucrărilor de construcții.
Măsuri dispuse:
Referitor la podina care a făcut obiectul accidentului tehnic - se va expertiza elementul de construcție,în vederea stabilirii cauzelor care au produs desprinderea și prăbușirea, precum și stabilirea soluției de reconstruire în vederea realizării protecției din punct de vedere a rezistenței mecanice și siguranței în exploatare.Se vor pune în aplicare soluțiile experților tehnici, în condițiile Legii.Proiectantul va prezenta un punct de vedere al situației existente, privind constatări referitoare la soluțiile aplicabile pentru lucrările executate, în vederea intrării în legalitate.

2. Degradare locuințe Comuna Tătăranu, sat Bordeasca Veche


29.06 – 01.07.2018
Constatări:
Precipitațiile din această perioadă au afectat șapte locuințe care au fost încadrate ca având avarii nestructurale (ușor afectate). Apele au pătruns în acestea afectându-le și datorită materialelor din care au fost construite - paiantă. Locuințele prezintă cam același stadiu de degradare, infiltrații la nivelul pardoselilor, precum și la partea inferioară a pereților pe o înălțime de cca.20-30 cm.

3. Precipitații în Comuna Nistorești – satele Nistorești, Bâtcari, Romanești, Vetrești, Podul Șciopului, Ungureni


29.06.2018
Constatări:
Gabioane avariate și distruse în lungime totată de 80,00 m, amplasate în trei poziții pe malul stâng al pârâului Năruja. Lucrărie de apărare de mal - perete din beton armat regularizare pârâul Ochian - afectate prin distrugerea parțială, apariția de crăpături și plăci de beton dislocate pe o lungime cumulată de cca. 20,00 m (h = 2,00m). Zid de protecție din bolovani și prag de fund din beton armat distruse pe o lungime de cca. 80,00 m.Baraj deversor afectat prin dislocarea plăcii betonate de fund – suprafața de cca. 80,00 m2. Alunecarea de teren cu suprafața de cca. 2500 m2 (250x100), a produs prăbușirea parțială a unei anexei gospodărești. Drumuri sătești balastate cu lățimi de cca. 3,00 m afectate prin antrenarea de către apele pluviale a părții levigabile și crearea de făgașe, din loc în loc, pe o lungime cumulată de cca. 1,30 km. Prin distrugerea zidului de protecție din bolovani – regularizare pârâu Valea Neagră – viitura creată a afectat locuința prin distrugerea fundației pe cca. 30% din suprafață. Două camere sunt suspendate, iar locuința se află în pericol de prăbușire

4. Distrugerea rampei de acces mal drept și deplasarea elementelor din beton prefabricat tip "C2", Comuna Bertea, satul Bertea, județul Prahova.


22.07.2018, ora 14:00
Constatări:
Ploi de scurtă durată cu debite mari au antrenat de pe versanți material aluvionar ce a obturat secțiunea de curgere a podețului și a distrus rampa mal drept de acces pe podeț.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Prahova a efectuat o acțiune comună de control cu reprezentații I.S.U. Prahova, C.J. Prahova și S.G.A. Prahova și Consilul local Bertea.