Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna IULIE 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Explozie bloc, Județul Arad, municipiul Arad, strada Calea Iuliu Maniu, blocul P1

05.07.2019, ora 19:00

Constatări:
În data de 05.07.2019 în jurul orei 19:00 a avut loc explozia datorată acumulării de gaze în bucătăria apartamentului situat la etajul 2, blocul P1 din municipiul Arad, Calea Iuliu Maniu, clădire având nivel de înălțime P+10E cu 44 apartamente. În urma exploziei au fost sparte toate geamurile de la logia apartamentului, s-a deplasat ușa și tocul ușii de la bucătărie fără a fi flacără deschisă (incendiu).

Măsuri dispuse:
A fost recomandată încetarea utilizării construcției. Conform art. 26, al. 5 din Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va solicita unui expert tehnic atestat MDRAP participarea la evaluarea stării tehnice a construcției avariate. Se va efectua un control privind urmărirea comportării în timp a construcției. În funcție de concluziile expertizei tehnice se va dispune încetarea utilizării construcției (după caz).

2. Dislocări totale sau parțiale ale acoperișurilor Județul Mehedinți, mun. Drobeta Turnu Severin, oraș Strehaia, comuna Șimian

07.07.2019 ora 22:15 – 23:00

Constatări:
În urma intensificărilor puternice ale vântului cu viteze la rafală de 110 - 120 km/h (conform mesaj I.S.U. de avertizare meteorologică COD ROȘU), produse în județul Mehedinți în seara zilei de 07.07.2019 între orele 22:15 – 23:00, s-au produs dislocări totale sau parțiale ale acoperișurilor tip șarpante cu prăbușirea acestora la 41 de construcții în mun. Drobeta Turnu Severin, 3 construcții în orașul Strehaia și o construcție în comuna Șimian, conform datelor puse la dispoziție de I.S.U. ”Drobeta”. Evenimentele mai sus menționate s-au soldat cu pagube materiale constând în principal în avarierea autoturismelor parcate de acoperișurile prăbușite, precum și vătămarea a două persoane care au necesitat spitalizare.

Măsuri dispuse:
I.S.U. ”Drobeta” și comitetele locale pentru situații de urgență din localitățile afectate au intervenit operativ pentru eliminarea îndepărtarea elementelor de construcții prăbușite și factorilor de risc.

3. Incendiu, Comuna Râmeț, sat Valea Mănăstirii nr.15

05.07.2019

Constatări:
Incendiu a avut loc la construcția aflată în exploatare, cu destinația de Corp chilii, trapeză în incinta Mânăstirii Râmeț, niveluri P+ mansardă. În urma incendiului a fost afectat acoperișul (aproximativ 1000 mp), și s-au distrus chiliile de la mansardă.

Măsuri dispuse:
Având în vedere starea tehnică a construcției se impune efectuarea unei expertize tehnice de calitate întocmită de expert tehnic atestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.18, la cerința esențială rezistență mecanică și stabilitate pentru luarea măsurilor necesare menținerii aptitudinii pentru exploatare a construcției.

4. Accident tehnic, Județul Arad, Municipiul Arad, Piața Avram Iancu, nr.18

28.07.2019, ora 15:00

Constatări:
De pe fațada clădirii au căzut bucăți din tencuiala acesteia. La fața locului, s-a constatat că de pe imobilul aflat în Piața Avram Iancu, la nr.18, tencuiala prezintă degradări, fapt ce a dus la desprinderi de bucăți de tencuială care au căzut peste trotuarul din fața clădirii, avariind un automobilul

Măsuri dispuse:
A fost recomandată punerea în siguranță în regim de urgență a fațadei imobilului în cauză. Există comunicare de începere lucrări pentru ”Reparații fațadă, acoperiș, calcane și coșuri de fum” conform Autorizația de Construire nr. 547/11.06.2018, eliberată de Primăria Municipiului Arad. Se va efectua un control în execuție privind începerea lucrărilor de construire

5. Accident tehnic, Județul Timiș, Timișoara, str. Rusu Șirianu, nr. 54 și 54/a

31.07.2019, ora 11:00

Constatări:
Clădirea, reprezentată de o casă parter, la care s-a produs accidentul are o vechime mare. Clădirea are forma de ”U” în plan, iar lucrările se efectuau pe latura estică a acesteia.Evenimentul s-a produs prin prăbușirea unei bucăți întregi de tencuială armată cu plasă sudată aferentă peretelui calcan.

Măsuri dispuse:
S-a înregistrat o victimă cu vătămări corporale care a fost transportată la spital. S-a dispus proprietarului interzicerea utilizării zonei afectate și efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat.

6. Accident tehnic, Municipiul Cluj – Napoca, aleea Stadionului, nr. 1, jud. Cluj

31.07.2019, ora 10:15

Constatări:
Investiția “Desființare construcții anexe și desființare parțială construcție C1”, lucrările de desfacere finisaje au fost executate și au început lucrările de demolare a unei case de scară adiacentă corpului C1. În cursul lucrărilor de demolare a casei de scară, începând cu 6 până la 11 s-au prăbușit peste structura de rezistență a unui post de transformare energie electrică aflat în funcțiune și care urma să fie desființat într-o etapă ulterioară.
Incidentul produs a distrus integral structura de rezistență a postului de transformare energie electrică și a oprit funcționarea acestuia. Reprezentanții ELECTRICA S.A. au asigurat punerea în funcțiune a postului de transformare. În urma incidentului nu au fost accidentate persoane.

Măsuri dispuse:
I.J.C. Cluj a solicitat printr-o adresă trimisă investitorului și executantului îndepărtarea unor fragmente din beton de dimensiuni mari aflate într-un echilibru instabil și intensificarea măsurilor de prevenire a accesului persoanelor neautorizate în interiorul șantierului.
I.J.C. Cluj va efectua un control în etapa de execuție a lucrărilor la această investiție în urma căruia vor fi dispuse măsuri și vor fi stabilite factori responsabili și termene de îndeplinire a măsurilor.