Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna IULIE 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic strada Școlii, nr. 6, județul Timiș, Timișoara

12.07.2020 ora 14:14

Constatări:
Într-o imobil cu mai multe apartamente și curte comună, cu regim de înălțime parter și o vechime mare aflată în zona de protecție a monumentelor istorice s-a prăbușit acoperișul și planșeul de peste parter.

Măsuri dispuse:
La fața locului au fost prezenți inspectori în construcții din cadrul Inspectoratului Județean în Constructii Timiș, reprezentați ISU Timiș, ITM și ai Poliției Locale.
A fost întocmit un act de constatare la fața locului de către reprezentanții ISU.
A fost întocmit Procesul Verbal de Control de către inspectorii în construcții cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Timiș.

2. Accident tehnic, strada Caraș, nr. 5. județul Timiș, Timișoara

15.07.2020, ora 9:00

Constatări:
S-a prăbușit o porțiune din zidul de pe latura stângă a unei case, cu regim de înălțime parter, la care se executau lucrări de consolidare.

Măsuri dispuse:
La fața locului au fost prezenți inspectori în construcții din cadrul Inspectoratului Județean în Constructii Timiș, reprezentați ai ISU Timiş, ITM și ai Poliției Române, inclusiv din cadrul serviciului de investigații criminalistice.
A fost întocmit un act de constatare la fața locului de către reprezentanții ISU și unul de către polițiștii din cadrul serviciului de investigații criminalistice.

3. Accident tehnic, Sediul Consiliului Județean Hunedoara, Deva

07.07.2020, în jurul orei 18:00

Constatări:
A avut loc un accident tehnic care a constat în prăbușirea a două grinzi de lemn din structura planșeului afectând tavanul tencuit și tavanul fals.

Măsuri dispuse:
În urma prăbușirii a două grinzi din planșeul de lemn al încăperii a fost afectat tavanul tencuit, tavanul fals de gips-carton și instalația electrică. În urma evenimentelor, grinzile adiacente celor căzute au suferit modificări din cauza secționării grinzii de lemn în care acestea au fost încastrate.

4. Surparea malului de pământ dinspre partea carosabilă, Comuna Braniștea, județul Dâmbovița

18.07.2020, ora 12:45

Constatări:
Pe tronsonul de canalizare situat pe strada DC1, tronsonul I21 -I22, în timpul execuției lucrărilor de săpătură și amenajarea patului de nisip pentru pozarea conductei la o adâncime de cca. 2,70 m, a avut loc o surpare a malului de pământ dinspre partea carosabilă, datorată neutilizării sistemelor de sprijinire a pereților tranșeei.

Măsuri dispuse:
În urma controlului efectuat de I.T.M. în data de 18.07.2020, a fost dispusă măsura de oprire a lucrărilor

5. Incendiu, Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 21, județul Bihor

18.07.2020, ora 2:00

Constatări:
Clădirea are ca destinație Hala Mare - Piața Cetate din municipiul Oradea și este edificată în jurul anului 1906 și are regim de înălțime parter, fiind alcătuită dintr-un corp în formă dreptunghiulara. Structura de rezistență este alcătuită din pereți structurali din zidărie de cărămidă plină presată format vechi. Infrastructura construcției este alcătuită din fundații continue din zidărie de cărămidă plină presată și șarpanta pe ferme de lemn cu tiranți metalici și învelitoare de tablă. Starea de afectare a construcției: • acoperișul din lemn, structura șarpantei, învelitoare și elemente de tinichigerie au fost degradate în proporție de 100%; • tâmplăria interioară și exterioară degradată integral; • finisajele interioare deteriorate; • pereții parterului degradați: parțiali prăbușiți, parțial deplasați/rotiți; La data controlului în urma inspecției vizuale s-au observat fisuri ale pereților structurali.

Măsuri dispuse:
1. Punerea în siguranță a construcției; 2. Debranșarea de la utilități : gaz, electricitate, apă; Împrejmuirea perimetrală a construcției cu restricționarea accesului pe o zonă egală cu înălțimea pereților exteriori/calcanelor rămase după incendiu (acestea având deplasări fată de verticală și striviri de zidărie); 3. Îndepărtarea elementelor care prezintă pericol de instabilitate; 4. Expertizarea structurii de rezistență a construcției de către un expert atestat la cerința fundamentală A1 – Rezistența mecanică și stabilitate, -evaluarea structurală ca urmare a incendiului cu prezentarea măsurilor de demolare în vederea asigurării cerințelor de calitate în conformitate cu Legea 10/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare și împiedicarea producerii de accidente tehnice; 5. Având în vedere gradul de afectare, precum și destinația construcției, proprietarul va obține o autorizație de demolare, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnică.