Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna IULIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Explozie, orașul Năvodari, Rafinăria Petromidia

02.07.2021, ora: 12:30

Constatări:
Deflagrație urmată de incendiu s-a produs în zona instalațiilor HPM și HPR. Cauzele vor fi stabilite la finalizarea anchetelor organelor competente.

Măsuri dispuse:
S-a evacuat personalul, au fost sistate alimentările cu motorină și energie electrică a instalațiilor, s-a procedat la delimitarea zonei și punere în siguranță. Procesele operaționale din rafinărie au fost oprite. Investitorul a informat că va solicita expertizarea instalației afectate în cel mai scurt timp.

2. Explozie, strada Kertlab, bloc 6, satul Brețcu, comuna Brețcu, județul Covasna

05.07.2021, ora 17:00

Constatări:
În blocul de locuințe cu regim de înălțime P+4E care a fost realizat în anii 1974-1975 și care are o structura de rezistență realizată integral din panouri mari prefabricate de beton armat s-a produs o explozie în bucătăria unui apartament ca urmare a acumulărilor de gaze de la o butelie.
În urma accidentului tehnic s-au produs următoarele degradări:
• dislocarea ușilor de intrare în bucătărie și într-un apartament;
• spargerea geamurilor ferestrei încăperii în care s-a produs explozia și ferestrelor în casa scării;
• dislocarea pereților de compartimentare nestructurali între bucătărie și cămară;
• perimetral, în rosturile de îmbinare ale peretelui despărțitor între bucătărie și casa scării sunt vizibile crăpături.

Măsuri dispuse:
S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice a clădirii prin care să se stabilească gradul de afectarea a structurii de rezistență în urma evenimentului.

3. Alunecare de teren, comuna Buceș, satul Stănija, DJ 705D km 38+500, județul Hunedoara

15.07.2021

Constatări:
În urma deplasării la fața locului a membrilor grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență s-a constatat că evenimentul s-a produs din cauza pătrunderii apelor meteorice în corpul drumului din șanțul colmatat din fața zidului de sprijin existent în zona de debleu din ultimi aproximativ doi ani. Conform informațiilor furnizate de proprietarul casei unde a survenit accidentul, prima fisură a apărut în asfalt în urmă cu circa doi ani, iar în ultimul an a apărut prăbușirea locală a terasamentului în platforma drumului, pe o lungime de aproximativ 22 metri și o lățime de aproximativ 3 metri și o adâncime circa de 20 cm pe zona de rambleu.

Măsuri dispuse:

• monitorizarea permanenta și semnalizarea corespunzătoare a zonei respective;
• decolmatarea șanțului și asigurarea scurgerii apelor meteorice;
• limitarea traficului rutier peste 3,5t;
• expertizarea tehnică în regim de urgență de către un expert tehnic autorizat, în vederea stabilirii cauzelor producerii alunecării (prăbușirii) și a soluțiilor de consolidare.

4. Accident tehnic, Aleea Constantin Gane, nr. 7, municipiul Botoșani, județul Botoșani

28.07.2021, ora 17:45

Constatări:
Clădirea a fost construită în 1980 și are regim de înălțime P+4E și structura de rezistență cu pereți structurali din prefabricate de beton armat și acoperiș tip terasa necirculabila inițial (în prezent fiind construita șarpanta din lemn pe scaune) și destinația bloc de locuințe.
Din cauza fenomenelor meteorologice (rafale puternice de vânt) o parte din șarpanta din lemn pe scaune împreună cu învelitoarea din tablă și stratul suport din OSB (aproximativ 25% din suprafața acoperișului) a fost smulsă și dusă de vânt în zona din fața clădirii situată către est, avariind 4 autoturisme parcate în zona respectivă.

Măsuri dispuse:
Având în vedere faptul că bucățile din șarpanta ce a fost smulsă au rămas pe terasa blocului și pot fi împinse oricând în afara acesteia proprietarii blocului împreună cu administratorul părților comune ale clădirii au obligația de a le evacua în regim de urgență.
În conformitate cu prevederile art. 27 lit. a), respectiv art. 28 lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare, administratorul respectiv proprietarul clădirii au obligația de a efectua la timp lucrările de întreținere și de reparații care le revin conform contractului respectiv conform normelor legale prevăzute în documentele din cartea tehnică

5. AAccident tehnic, B-dul I. C. Brătianu nr. 12, sector 3, București

28.07.2021, ora 23:10

Constatări:
La imobilul alcătuit dintr-un corp cu regim de înălțime S+P+4E aflat în execuție unor lucrări de consolidare, autorizat cu A.C. nr. 476/1603173 din 04.10.2018 s-a desprins schela metalică montată pe fațada principală și s-a deplasat sub efectul rafalelor de vânt de intensitate mare ce s-au manifestat în municipiul București.

Măsuri dispuse:
La data deplasării în teren a fost constatat faptul că schela de pe fațada principală a fost dezafectată, păstrându-se eșafodajul de protecție în zona pietonală din fața imobilului. Se executau lucrări de dezafectare a schelei montată pe fațada posterioară și refacerea semnalizării șantierului. Șeful de șantier a declarat că nu a fost afectată clădirea, iar pagubele materiale se rezumă la schela care s-a deformat, îndoind stâlpul de iluminat stradal din fața intrării în imobil. Au fost convocați la I.C.M.B. șeful de șantier și R.T.E. ai executantului în vederea prezentării documentelor de calitate referitoare la montajul schelei organizare de șantier.

6. Accident tehnic, strada Lacul Ursului nr. 2-4 și nr. 3 din sectorul 6, București

28.07.2021, ora 22:30

Constatări:
Pilonul cu structură metalică de susținere a antenelor de transmisie date situat pe strada Lacul Ursului nr. 2-4 s-a prăbușit în urma acțiunii rafalelor de vânt puternic afectând parțial acoperișul clădirii și parțial locuința situată pe strada Lacul Ursului nr. 3, respectiv primele 2 camere ale construcției au fost avariate în proporție de 70%.

Măsuri dispuse:

În urma deplasării în teren s-a constatat că se executau lucrări de dezmembrare a structurii metalice prăbușite. În perioada următoare se va efectua o acțiune de control privind îndeplinirea obligațiilor proprietarului de efectuare a activității de U.C.T. în urma căreia se vor dispune măsurile legale specifice.
Se va solicita efectuarea în regim de urgență a unei evaluări privind starea tehnică a clădirilor avariate și stabilirea măsurilor de punere în siguranță a acestora.

7. Accident tehnic, Comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Sus, județul Teleorman

29.07.2021, ora: 9:00

Constatări:
La obiectivul aflat în execuție, în conformitate cu comunicarea privind începerea execuției lucrărilor din data de 06.07.2020, Pod din beton armat 3x21m, peste râul Teleorman din satul Orbeasca de Sus, comuna Orbeasca, județul Teleorman s-a produs prăbușirea prin răsturnarea grinzii marginale.
Cauza probabilă a producerii evenimentului este supraîncărcarea cu materiale și oameni a cofrajului montat pe grinda marginală a podului între culee mal stâng și pila P2.

Măsuri dispuse:
Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman va efectua o acțiune de control în vederea dispunerii măsurilor legale.