Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna iunie 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

1.   Alunecare de teren, comuna Vulcana Băi

Drum comunal din beton DC 139 A, la ieșirea din satul Vulcana de Sus spre comuna Pietrari, comuna Vulcana Băi, jud. Dâmbovița
Perioada: lunile mai-iunie.
Constatări:
Drumul comunal din beton DC 139 A s-a rupt în secțiune transversală din cauza alunecării de teren produsă de precipitațiile abundente. Alunecarea de teren a rupt partea carosabilă pe un sens de mers al drumului, rezultând o denivelare de aprox. 30 cm între părțile carosabile secționate. Traficul rutier este afectat pe o zonă de circa 30 m, impunându-se interzicerea circulației pe banda respectivă și semnalizarea corespunzătoare a zonei.
Măsuri dispuse:
Reprezentanții I.J.C. Dâmbovița, împreună cu reprezentanții Primăriei Vulcana Băi au întocmit o notă de constatare, în data de 13.07.2016.

2.   Prăbușirea unei porțiuni dintr-un perete de rezistență, com. Brănești

12.07.2016, orele 09:30, jud. Gorj, comuna Brănești, sat Gilortu
Constatări:
Accidentul a avut loc la o construcție cu destinația de locuință, cu regim de înălțime P+1, ridicată în anul 1907, din cărămidă, planșee de lemn, învelitoare din tablă, suprafața construită de 144 mp, unde au fost executate lucrări de consolidare și modificări interioare fără autorizație de construire. În urma executării unor șanțuri în jurul imobilului, în vederea consolidării, fundația din cărămidă a construcției a cedat, iar o porțiune dintr-un perete de rezistență s-a prăbușit.
Măsuri dispuse:
oprirea lucrărilor de construcție, cu excepția celor de punere în siguranță; efectuarea unei expertize tehnice de către un expert ethnic atestat, pentru evaluarea stării tehnice a construcției; reluarea lucrărilor numai în baza unei autorizații de construire emisă în condițiile legii și cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

3.   Drumuri și construcții afectate de precipitații, jud, Covasna, în data de 28.06.2016

Constatări:
1. comuna Bățani: scurgerile de pe versanți și viitura formată pe pârâul Ozunca, în urma ploilor torențiale căzute în bazinul hidrografic al pârâului, au afectat următoarele obiective: 10 construcții cu destinație de locuință inundate; drumul comunal DC 47 afectat pe o lungime 2 km prin depunere de aluviuni, spălarea platformei drumului, subspălarea a trei podețe; drumul județean DJ 122 Micfalău-Baraolt afectat pe o lungime de 7.5 km prin depunere de aluviuni, spălare de acostamente.
Măsuri dispuse: semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate și asigurarea desfășurării în siguranță a circulației; monitorizarea evoluției fenomenului; se vor stabili măsuri de punere în siguranță a construcțiilor afectate. S-a intervenit pentru degajarea aluviunilor.
2. orașul Baraolt: viitura formată pe râul Baraolt, în urma ploilor torențiale căzute în bazinul hidrografic al pârâului Ozunca, afluent al râului Baraolt, a afectat mai multe gospodării și drumuri, după cum urmează: 3 locuințe și 10 gospodării inundate; depunere de aluviuni în albia râului Baraolt și pe mai multe străzi; subspălarea infrastructurii a două poduri în intravilanul orașului. S-a intervenit pentru degajarea aluviunilor.
Măsuri dispuse: efectuarea de expertize tehnice la podurile afectate de către un expert tehnic atestat; se vor stabili măsuri de punere în siguranță a construcțiilor afectate.
3. comuna Micfalău: scurgerile și aluviunile de pe versanți în urma ploilor torențiale căzute au dus la depunerea de aluviuni pe calea ferată CF 400 Brașov-Miercurea Ciuc. Circulația pe calea ferată a fost întreruptă temporar. S-a intervenit pentru degajarea aluviunilor.

4.   Alunecare de teren, com. Schitu-Duca

30.06.2016, jud. Iași, com. Schitu-Duca, sat Blaga
Constatări:
Precipitațiile abundente din luna iunie au condus la o alunecare de teren în zona mănăstirii de maici Adormirea Maicii Domnului – clădiri anexe pentru locuit și administrative. S-a produs prăbușirea unei porțiuni de aprox. 6 m din zidul de sprijin de beton armat amplasat în spatele ansamblului monahal.
Măsuri dispuse: refacerea zidului de sprijin în baza unui proiect tehnic de execuție întocmit și verificat conform prevederilor legislației în vigoare.

5.   Drum județean afectat de precipitații, com. Dealu

28.06.2016, jud. Harghita, comuna Dealu, satul Sâncrai Constatări:
Ca urmare a precipitațiilor abundente, a fost afectat carosabilul drumului județean DJ 134 C, pe o porțiune de 10 m, fiind pusă în pericol circulația publică. De asemenea, au fost afectate un podeț și o anexă gospodărească, accesul într-o gospodărie fiind blocat.
Măsuri dispuse:
Zona a fost semnalizată și s-a intervenit pentru decolmatarea drumului de acces în gospodărie.