Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna iunie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Afectare drum județean DJ 134


Zona Municipiului Odorheiu Secuiesc(spre comuna Dealu) pe drumul județean DJ 134, alunecare de teren
Constatări:
Pe DJ 134C (Km 19+780 – km 19+800), în urma alunecării de teren, drumul a fost grav avariat pe partea stângă pe o lungime de aprox. 30 m (local a avut loc și o deplasare pe verticală de aprox. 5-25 cm). Pe o lungime de aprox. 30 m au fost înregistrate crăpături și denivelări.
Măsuri dispuse:
Circulația rutieră se desfășoară pe partea dreaptă a drumului. Zona afectată(banda de circulație din stânga) este închisă; traficul este semnalizat.

2. Avariere gard proprietate Arad


Municipiul Arad, str. Pădurii nr. 24, hala 4.
Constatări:
In jurul orei 10, la hala nr. 4 situată la adresa de mai sus, în urma manipulării unor materiale(role de tubulatură), gardul din cărămidă pe care au fost sprijinite acestea, s-a prăbușit pe o porțiune de aprox. 6 m. Prin prăbușire a fost avariat și gardul proprietății învecinate aflat la o distanță de aprox. 1,5 m.
Măsuri dispuse:
1. Împrejmuirea și izolarea zonei.
2. punerea în siguranță a construcțiilor avariate.
Se va efectua un control privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor de la adresa respectivă.

3. Desprindere termoizolație bloc, București


19 iunie, strada Crângași nr. 6, bl. 16A, sector 6, București
Constatări:
Cauzele probabile ale producerii evenimentului sunt condițiile meteo nefavorabile, pe fondul lipsei lucrărilor de întreținere/reparații curente. Termoizolația desprinsă se găsea într-un echilibru instabil, putându-se prăbuși în orice moment, existând pericolul de accidentare a unor persoane și producerii de pagube materiale.
Măsuri dispuse:
Inspectoratul pentru Situații de Urgență a pus în practică măsurile dispuse de către expertul tehnic atestat (la solicitarea I.R.C.B.I.), care au constat în asigurarea protecției fizice și desfacerea termoizolației afectate.

4. Evenimente în jud. Dâmbovița, localitățile Dragomirești, Bărbulețu, Tătărani, Aninoasa, Vișinești, Runcu, Șotânga


19-23 iunie 2017
Constatări:
Ca urmare a precipitațiilor abundente și a scurgerilor de pe versanți, în perioada lunii mai a anului 2017, în localitățile Dragomirești, Bărbulețu, Tătărani, Aninoasa, Vișinești, Runcu și Șotânga, din județul Dîmbovița, s-au înregistrat alunecări de teren, afectări ale platformelor drumurilor, eroziuni de maluri, afectări de poduri, podețe, gospodării, după cum reiese din notele de constatare întocmite de către comisiile de constatare a pagubelor.

5. Incendiu la Balotești, Ilfov


28.06.2017, Jud. Ilfov, comuna Balotești, Calea București nr. 1A
Constatări:
Imobilul cu regim de înălțime P+2E pe zona de birouri și P pe zona halei de producție, este în proprietatea S.C. Prestige Mob S.R.L. În urma incendiului a fost afectat în totalitate imobilul(hala de producție/depozitare și birouri) pe o suprafață de aprox. 7000 mp.
Măsuri dispuse:
S-a efectuat inspecția vizuală a zonelor afectate din exteriorul clădirii, la data deplasării incendiul nefiind stins în totalitate.
Au fost convocați reprezentanții legali ai societății comerciale la sediul IRCBI, în vederea dispunerii măsurilor legale.

6. Prăbușire zid de sprijin, Sibiu


26.06.2017, Sibiu, str. Izlazului nr. 18
Constatări:
În urma investigațiilor s-a constatat diferențierea straturilor de beton datorită faptului că turnarea etapizată nu a fost corespunzătoare. De asemenea s-a constatat lipsa rosturilor de contracție pe toată lungimea zidului, fapt ce a condus la fisurarea verticală a acestuia. S-a observat lipsa unui sistem de drenare, motiv pentru care au apărut infiltrații de apă în zid.
Toate acestea, precum și ploile abundente care au căzut în data de 26.06.2017 și lipsa colectării, au condus la prăbușirea zidului.
S-a produs prăbușirea zidului de sprijin pe o lungime de aproximativ 50 m, o înălțime de 2,90 m și o grosime la partea superioară de 30 cm.
Măsuri dispuse:
S-a dispus oprirea lucrărilor, punerea în siguranță, expertizarea și refacerera zidului în urma concluziilor din expertiză, pe baza unui proiect.
Persoanele din imobil au fost evacuate și cazate în altă locație prin grija investitorului.
Atât investitorul cât și constructorul au fost sancționați pentru nerespectatrea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

7. Prăbușire parte superioară a rezervorului de apă al comunei Peceneaga


13.06.2017, extravilanul comunei Peceneaga
Constatări:
Partea superioară a rezervorului s-a prăbușit în proporție de 30%, existând pericolul de prăbușire pentru camera tehnică a vanelor și pentru restul părții superioare.
Rezervorul nu mai poate fi utilizat.
Măsuri dispuse:
Primăria comunei Peceneaga a contactat un expert tehnic atestat care s-a deplasat la fața locului în vederea efectuării unei expertize tehnice.