Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna iunie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Cedarea planșeului din lemn de la parter - Spitalul Județul Botoșani


05.06.2017, în jurul orei 14:00, Municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39
Constatări:
Anul construirii este aproximativ 1969, regim de înălțime P, structură de rezistență din zidărie de cărămidă și compartimentări din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă.
Măsuri dispuse:
1.Lucrările nu au fost anunțate la emitent și la I.J.C. Botoșani.
2.Se va supune avizării Programul de control inclusiv cel în faze determinante.
3.Executantul are obligația răspunderii tuturor participanților la procesul de producție și asigurarea nivelului de calitate a lucrărilor corespunzător cerințelor, printr-un sistem propriu de calitate prin personal propriu, cu RTE.

2. Alunecare de teren Jud. Dolj, municipiul Craiova, str. Deceneu nr. 60


18.06.20218, între orele 16:00-18.00
Constatări:
Construire imobil locuințe S+D+P+2E, cu parcare la subsol.Cauzele probabile ale producerii accidentului sunt ploile abundente căzute în perioada 13.06.2018-18.06.2018. Infiltrațiile de apă din precipitații în malul de pământ în dreptul căruia se executau sprijiniri de maluri au condus la cedarea parțială a sprijinirii malului de pământ.
Măsuri dispuse:
1.Identificarea și delimitarea zonei de risc prin amplasarea de panouri metalice din plasă bordurată, prin grija investitorului.
2.Constatările și măsurile stabilite de I.J.C. Dolj vor fi comunicate după finalizarea verificărilor și întocmirea actului de control.

3. Explozie 2 clădiri str. Gura Lotrului nr. 1bis. Bucureşti, sector 5


19.06.2018, în jurul orelor 10:00
Constatări:
Construcția parter afectată este alcătuită din zidărie de bca, fără stâlpișori și fără centuri din beton armat, cu planșeul peste parter executat pe grinzi de lemn încastrate în zidăria de b.c.a. și tavanul din plăci de gips-carton.
În data de 19.06.2018 în jurul orelor 15:00 inspectorii IRCBI s-au deplasat la adresa menționată în vederea efectuării constatărilor.
Măsuri dispuse:
La solicitarea IRCBI s-a deplasat la locul exploziei un expertul tehnic atestat care în urma evaluării situației existente a întocmit NOTA DE EXPERT, prin care a stabilit măsuri urgente de punere în siguranță a construcțiilor afectate. Urmează, ca în baza constatărilor efectuate să se întocmească procesul verbal de control.

4. Viituri pe pârâul Cernăzoara, Comuna Baia de Fier, județul Gorj


21.06.2018
Constatări:
Podețul dalat este amplasat pe drumul județean DJ665, km 40+220, în localitatea Baia de Fier, jud.Gorj.Partea carosabilă a drumului județean DJ665 a fost afectată în zona podețului ca urmare a eroziunii terasamentelor drumului.
Măsuri dispuse:
1. Închiderea circulației rutiere pe DJ665 pe tronsonul de drum ce leagă Orașul Novaci de centrul comunei Baia de Fier.
2. Semnalizarea corespunzătoare a interzicerii accesului pe tronsonul de drum precum și semnalizarea cu indicatoare a rutelor ocolitoare.

5. Alunecare de teren, Municipiul Reșița, Aleea Zadei, nr. 10 jud. Caraş-Severin


13.06.2018, ora 20:00
Constatări:
În zona din spatele clădirii se află în execuție un drum de interes local – Legătura rutieră între Calea Timișorii și Unitatea Militară. În zona de rambleu a drumului, în urma precipitațiilor abundente din data de 13.06.2018 s-au produs scurgeri de apă pe versant care au provocat o alunecare de teren avariind pereții construcției (atelier pentru servicii auto-spălătorie și vulncanizare).
Panourile sandwich au ars în proporție de 98%. Toate instalațiile au fost deteriorate în proporție de 100%.
Măsuri dispuse:
S-a impus restricționarea accesului în zona afectată, punerea în siguranță, expertizarea construcției și consolidarea (refacerea) elementelor deteriorate.
Proiectantul lucrărilor de infrastructură drum va da o soluție tehnică pentru consolidarea rambleului în vederea evitării producerii de accidente tehnice, cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare.

6. Incendiu București, Calea Moșilor nr. 73, sector 2


07.06.2018, în jurul orei 9:30
Constatări:
Incendiul s-a inițiat la etajul imobilului dezafectat de la nr. 73, aflat într-o stare de degradare avansată arzând acoperișul, afectând ușor și acoperișul de la nr. 75 și 71. Nu se cunosc cauzele exacte ale producerii incendiului.
Măsuri dispuse:
După identificarea proprietarilor imobilului situat în Calea Moșilor nr. 73, IRCBI va efectua un control în conformitate cu prevederile legale în vigoare.