Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna iunie 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Fenomenele meteorologice periculoase (căderi masive de precipitații, grindină) coduri portocalii și roșii manifestate pe tot teritoriul județului Galați


30.05-03.06.2019
Constatări:
Locuințe afectate: Comuna Corod au fost afectate 152 locuințe, din care 70% au grad de afectare 25%; 20% au grad de afectare 50% și 10% au grad de afectare 75%; au fost afectate de asemenea 80 anexe gospodărești;
Sat Blânzi au fost afectate 5 locuințe, anexe gospodărești 9;
Sat Brătulești au fost afectate 4 locuințe, anexe gospodărești 6;
Sat Cărăpcești au fost afectate 40 locuințe, anexe gospodărești 11.
Au existat contestații privind constatările efectuate pentru 9 locuințe și 10 anexe gospodărești și s-a efectuat reverificarea acestora.
Comunele Ivești + Liești + Matca + Negrilești au fost afectate 22 de locuințe din care 80% au grad de afectare 25%; 20% au grad de afectare 50% (menționăm în comuna Matca 1 locuință grad de afectare 100%);
Comuna Rădești a fost afectată 1 locuință grad de afectare 100%;
Comuna Foltești a fost afectată 1 locuință, grad de afectare 25%.
A fost evaluată infrastructura rutieră afectată ca urmare a reclamațiilor următoarelor Unități Administrativ Teritoriale: Vânători, Tulucești, Cavadinești, Poiana, Țepu, Negrilești, Cerțești, Drăgușeni, Bălăbănești, Matca, Valea Mărului, Jorăști, Foltești, Tg. Bujor, Băneasa, Suceveni, Smulți, Buciumeni, Munteni, Priponești, Corod, Berești-Meria, Berești și Frumușița.
Măsuri dispuse:
Începând din data de 06.06.2019 în baza ordinului Prefectului Județului Galați la cele 5 (cinci) comisii de constatare și evaluare a pagubelor instituite în baza ordinului Prefectului Județului Galați s-a adăugat a 6-a (din care face parte și un inspector în construcții din cadrul I.J.C. Galați) cu atribuții în constatarea și evaluarea a infrastructurii rutiere afectate în județul Galați. Finalizarea activității de constatare și evaluare a pagubelor înregistrate la locuințe și infrastructura rutieră din județul Galați, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase manifestate în intervalul 30.05-03.06 2019 a avut loc în data de 08.06.2019.

2. Accidentul tehnic, Județul Arad, Municipiul Arad, bulevardul Revoluției nr. 98


06.06.2019 ora 21:30
Constatări:
S-au desprins cărămizi din argilă presate pline din coșul de fum și au căzut pe porțiunea pietonală și pe carosabil.
Accidentul tehnic a fost luat din presă (I.S.U. nu a anunțat).
La clădirea cu subsol + parter + 2 etaje, cu o vechime de 178 ani, situată în județul Arad Municipiul Arad bulevardul Revoluției nr. 98, a avut loc un eveniment, constând în prăbușirea unui coș de fum, realizat din zidărie de cărămidă presată plină, pe porțiunea pietonală și carosabilul aflat lângă clădire, și a spart geamul unui auto-turism parcat, neexistând victime.
Măsuri dispuse:
Un inspector în construcții va lua legătura cu proprietarii și se va recomanda încetarea utilizării construcției, conform art.26, alin. 5 din legea nr. 10/1995 republicată, proprietarul va solicita unui expert tehnic atestat MDRAP participarea la evaluarea stării tehnice a construcției avariate.

3. Prăbușire acoperiș bloc nr. 8, str. Pandurilor, Oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj


19.06.2019 ora 15:30
Constatări:
Acoperișul (șarpantă lemn și învelitoare din tablă ondulată al blocului nr. 8) situat în str. Pandurilor, Oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj s-a desprins în urma unei furtuni violente și a căzut peste 6 autoturisme parcate în zona blocului. Acoperișul a fost executat în baza autorizației de construire nr. 6/14.03.2003.
Măsuri dispuse:
Dezafectarea zonei și refacerea acoperișului cu respectarea prevederilor legale.

4. Prăbușire acoperiș, Județul Dolj, Municipiul Craiova, B-dul Oltenia nr. 1F


23 - 24.06.2019, orele 22,00÷7,00
Constatări:
În noaptea de 23 spre 24.06.2019 din cauza unui vânt foarte puternic, șarpanta din lemn împreună cu învelitoarea din tablă metalică de la blocul de pe B-dul Oltenia nr. 1F au fost desprinse și purtate pe sus până peste stradă pe blocul nr. 164i de pe B-dul Oltenia nr. 6.
Măsuri dispuse:
1. S-a demarat procedura privind identificarea zonelor de risc (atic, glafuri ferestre, balcoane bloc nr. 164i) afectate de căderea acoperișului blocului de pe B-dul. Oltenia, nr. 1F, în vederea încetării utilizării zonelor afectate;
2. Constatările și măsurile stabilite de I.J.C. Dolj vor fi comunicate după finalizarea verificărilor și întocmirea actului de control.

5. DJ 127 A, DJ 127 B, drumuri comunale în comuna Lunca de Jos , Județul Harghita


23.06.2019
Constatări:
Cu ocazia controlului s-a constatat că în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (ploi torențiale) s-au produs avarii la drumul județean 127 A, la drumul județean 127 B și drumurile comunale din Lunca de Jos.
Măsuri dispuse:
1. Punerea în siguranță în regim de urgență a construcției. Luarea măsurilor în vederea evitării oricărei vătămări corporale sau daune materiale.
2. Efectuarea expertizei tehnice la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate a drumului județean a podurilor și podețelor de către un expert tehnic atestat, prin care se va stabili starea tehnică a construcției, se va efectua evaluarea capacității de satisfacere a cerințelor și se vor stabili măsuri de consolidare, refacere, etc. a construcției potrivit Legii 10/1995 republicată și H.G. 925/1995 în conformitate cu prevederile art.26 lit. b) din Ordinul 847/2014.
3. Proprietarul/administratorul va readuce și va menține pe întreaga durată de existență a construcției cerințele fundamentale prevăzute în legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

6. Accidentul tehnic, str. Victoriei, nr. 146 jud. Maramureș, Municipiul Baia Mare


27.06.2019, în jurul orelor 16:30- 17:30
Constatări:
În urma vântului puternic, în blocul de locuințe P+3E+M, șarpanta de lemn cu învelitoare țiglă metalică a (construcție realizată în anii 2007-2010) a fost dislocată și izbită în fațada blocului învecinat prăbușindu-se între cele două blocuri. Accidentul tehnic nu s-a soldat cu victime, o persoană a fost accidentată și a fost transportată la spital, aflându-se în afara oricărui pericol. Există pagube materiale.
Măsuri dispuse:
Se vor identifica investitorul, constructorul și alți factori implicați în realizarea construcției și se vor trasa măsuri și termene în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.