Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna IUNIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Explozie Galați

02.06.2021 ora 06:00

Constatări:
S-a produs o explozie într-un apartament ca urmare a acumulării de gaz în bucătărie, respectiv în sistemul centralizat de alimentare cu gaz. A rezultat dislocarea parțială în plan orizontal a ușii de la bucătărie și a ușii de la intrarea în apartament din casa scării. Nu au fost constatate alte efecte ale evenimentului. Nu a fost afectată structura de rezistență a blocului.

Măsuri dispuse:
A fost sistată temporar alimentarea cu gaze naturale. S-a trecut la verificarea instalațiilor interioare de gaze natural. Reluarea alimentării cu gaze naturale va fi făcută după terminarea tuturor verificărilor necesare.

2. Accident tehnic, drum forestier Valea Cerbului (Tecuri Liziere), comuna Banița, sat Merișor, județul Hunedoara

03.06.2021, ora: 06:00

Constatări:
Din cauza fenomenelor naturale cauzate de ciclurile de îngheț-dezgheț, precum și a precipitațiilor abundente s-a produs dislocarea rocilor în luna februarie 2021 de pe versantul stâng al drumului, acces spre strada Poienari, blocând accesul spre proprietățile din amonte împiedicând circulația pietonală și rutieră. Ulterior alunecătorii de teren din luna februarie, în data de 03.06.2021 s-a produs o nouă alunecare de teren cu o dislocare de roci suplimentare, de mari dimensiuni care îngreunează și mai mult accesul spre proprietățile din amonte și spre fondul forestier din amonte.
La data vizitei în teren s-a constatat faptul că există posibilitatea ca pe o lungime de aproximativ 100m în aval să se producă evenimente de natură similară. Alunecarea blochează cursul firesc al pârâului Valea Cerbului, iar în situația unor precipitații abundente creează acumularea unor cantități masive de apă în amonte, care pot conduce la dislocarea rocilor precum și la inundarea celor 3 locuințe situate în aval.

Măsuri dispuse:

• Anunțarea proprietarilor terenului privind interdicția de acces și circulație în zona afectată.
• Monitorizarea zonei afectate privind evoluția evenimentelor.
• Asigurarea accesului pe terenul riveranilor spre strada Poienari.
• Expertizarea tehnică în regim de urgență de către un expert tehnic autorizat a drumului afectat în vederea găsirii unor soluții de reabilitare a drumului și de stabilizare a întregii zone.

3. Incendiu, comuna Parța, strada DN. 59, km 16, județul Timiș

05.06.2021

Constatări:
Clădirea în care s-a produs evenimentul este o hală de producție situată în extravilan, pe drumul care leagă Timișoara de Moravița. Clădirea are structura din stâlpi metalici și ferme, învelitoare și pereți din panouri tip sandwich. Incendiu s-a propagat în toată hala de producție și nu se cunosc cauzele producerii acestuia.

Măsuri dispuse:
Inspectorii cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Timiș vor efectua un control de specialitate în urma căruia se vor dispune măsurile necesare.

4. Explozie, strada Calea Buziașului, nr. 36, Timișoara, județul Timiș

07.06.2021, ora 17:30

Constatări:
Evenimentul s-a produs în blocul de locuințe cu regim de înălțime P+4E din mediul urban construit înainte de 1989 și reabilitat termic pe porțiuni. Clădirea are structura din panouri prefabricate. Evenimentul s-a produs ca urmare a acumulării de gaze.

Măsuri dispuse:
Reprezentanții ISU au întocmit un proces-verbal de intervenție și nu a fost necesară dispunerea de măsuri suplimentare.

5. Accident tehnic, strada Ana Ipătescu nr. 149 municipiul Fălticeni, județul Suceava

10.06.2021, ora 07:20

Constatări:
Obiectivul este o sinagogă cu regim de înălțime parter + etaj, cu acoperiș tip șarpantă din lemn, fiind construită inițial din lemn în anul 1795 și reconstruită ulterior din piatră și cărămidă în anul 1852. Clădirea aparține Federației Comunităților Evreiești din România. Până la momentul producerii evenimentului nu s-a intervenit la această clădire, clădirea nefiind în curs de consolidare. În prezent clădirea nu este utilizată. La data producerii evenimentului clădirea prezenta crăpături și fisuri la nivelul zidăriei pe toate fațadele precum si la nivelul fundației.
Cauzele care au favorizat producerea evenimentului sunt:
• vechimea mare a clădirii;
• structura de rezistență a clădirii (fundații din piatră, zidărie portantă din cărămidă, neconsolidată prin centuri, buiandrugi și stâlpișori de rigidizare);
• neefectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații precum și o exploatare necorespunzătoare a imobilului.

Măsuri dispuse:

• A fost întocmită notă de constatare cu reprezentanții Primăriei Municipalului Fălticeni.
• A fost întocmit un proces-verbal de inspecție rapidă construcție avariată de către un expert tehnic atestat.
• S-au dispus primăriei municipalului Fălticeni măsura punerii în siguranță prin asigurarea perimetrului și supravegherea în timp a acestuia prin asigurarea în permanență a pazei incintei și restricționarea accesului în zonă.

6. Explozie, Aleea Căminului, nr. 15, bloc 15, Municipiu Focșani, Județul Vrancea

11.06.2021, ora: 20:00

Constatări:
Blocul cu regim de înălțime P+4E are structura de rezistență din pereți portanți din diafragme de beton armat monolit, planșee din beton armat, închideri exterioare din pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din azbociment. Blocul este termoizolat parțial cu polistiren expandat de 10cm grosime. Explozia nu a fost urmată de incendiu. La fața locului s-a deplasat un inspector în construcții.

Măsuri dispuse:
Nu s-au constatat degradări la structura de rezistență a clădirii. Asociația de proprietari va comunica proprietarului apartamentului în care s-a petrecut explozia că trebuie să se adrese primăriei municipiului Focșani în vederea stabilirii condițiilor legale pentru executarea lucrărilor de reparații a imobilului.

7. Accident tehnic, strada Avram Iancu nr. 17, Constanța

17.06.2021 ora: 16:00

Constatări:
În urma lucrărilor realizate fără autorizație de construire a lucrărilor de săpătură generală pe o suprafață de aproximativ 100mp cu adâncime de aproximativ 1,7m pe strada Avram Iancu jumătate din peretele calcan al imobilului învecinat de pe strada Avram Iancu nr. 17 s-a prăbușit în săpătura realizată pe proprietatea de la nr. 19, zidul fiind confecționat din mixtură de piatră ciclopediană de sort mare și cărămidă.

Măsuri dispuse:
Se impune punerea în siguranță a imobilului afectat.

8. Incendiu, Spitalul de pediatrie „Sf. Maria” - Iaşi, strada Vasile Lupu nr. 62

22.06.2021, ora 18:54

Constatări:
S-a produs un incendiu la Spitalul de pediatrie „Sf. Maria” din Iași dintr-o cauză necunoscută, cauza probabilă fiind un scurt circuit la instalația de climatizare-ventilare. Anchetă este în curs de desfășurare. Nu a fost afectată structura de rezistență și nici pereții de compartimentare. Există riscul de prăbușire locală a unor elemente ale tavanelor false din camerele afectate de incendiu.

Măsuri dispuse:
S-a dispus conducerii spitalului semnalizarea și instituirea unor măsuri de restricție a circulației și staționării în zona afectată. Ancheta este în curs de desfășurare, iar accesul este restricționat exclusiv organelor de cercetare.

9. Accident tehnic, Școală primară din satul Vladomira, comuna Trifești, județul Iași

25.06.2021, ora 14:30

Constatări:
La obiectivul „Consolidare și reabilitare școală primară din satul Vladomira, comuna Trifești, județul Iași” s-a produs prăbușirea peretelui structural în timpul executării lucrărilor de sprijinire și/sau de consolidare a fundațiilor prin subzidire/subturnare. Cauza posibilă este cedarea fundației și/sau a peretelui din zidărie de cărămidă.

Măsuri dispuse:
Executantul a realizat împrejmuirea şi semnalizarea zonei şi a instituit măsuri de restricție a circulației și staționării în zona afectată, concomitent cu aplicarea imediată a unor măsuri de sprijinire temporară a pereților rămăși pe poziție în vederea conservării probelor necesare anchetei, precum şi a limitării posibilei extinderi a fenomenului de cedare structurală progresivă. Ancheta este în curs de desfășurare, iar accesul este restricționat exclusiv organelor de cercetare.

10. Accident tehnic, strada Florilor, bloc 11 și bloc 17, orașul Călan, județul Hunedoara

25.06.2021 ora 23:30

Constatări:
Între 25.06.2021 și 26.06.2021, ca urmare a unei vijelii și a ploilor torențiale au fost distruse parțial învelitorile de la acoperișul terasă de la blocurile 11 și 17, situate în Călan, strada Florilor. Ambele blocuri au fost reabilitate și recepționate, fiind în perioada de garanție, astfel: blocul nr. 11 a fost reabilitat în baza A.C. nr. 25/30.03.2018 și recepționat la data de 26.05.2020, respectiv blocul nr. 17 a fost reabilitat în baza A.C. nr. 30/30.03.2018 și recepționat la data de 31.07.2020. În data de 29.06.2021 s-a deplasat la fața locului o comisie formată din diriginte de șantier, proiectant, reprezentanți ai primăriei, reprezentanți ai I.J.C. Hunedoara. Proiectantul a întocmit un proces-verbal de constatare cauza fiind vijelia.

Măsuri dispuse:

• Îngrădirea zonei de protecție în jurul blocurilor.
• Refacerea tuturor lucrărilor stabilite în procesul-verbal de constatare, în vederea remedierii pagubelor produse de vijelie de către constructor, în baza garanției stabilite în contractul de execuție și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

11. Explozie, comuna Hulubești, sat Butoiu de Sus, nr. 152, județul Dâmbovița

26.06.2021, ora: 12:00

Constatări:
La adresa sus-menționată, în locuința cu regim de înălțime parter a avut loc o explozie a unei butelii ce a dus la avarierea locuinței cu deplasarea unui perete exterior, fisuri la centura de legătură a pereților cu planșeul peste parter și ușa de la intrare desprinsă.

Măsuri dispuse:
În urma intervenției Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Basarab I - Subunitatea Găești a fost întocmit procesul-verbal de intervenție din data de 26.06.2021

12. Accident tehnic, comuna Lenauheim, sat Grabaț, nr. 537, județul Timiș

29.06.2021, ora 01:00

Constatări:
La clădirea cu regim de înălțime parter, cu o vechime mare și pereți de zidărie portantă, cu planșeu și șarpantă din lemn s-a produs prăbușirea integrală a acoperișului..

Măsuri dispuse:
Perimetrul a fost încercuit cu banda de semnalizare.

13. Accident tehnic, bloc 41, șoseaua Pantelimon nr. 286, sector 2, București

30.06.2021 ora 15 :00

Constatări:
Construcția cu nivel de înălțime S+P+10E și cu structura de rezistență din stâlpi, grinzi, diafragme și planșee din beton armat prezintă o serie de degradări vizibile la elementele de fațadă. Proprietarul unui apartament a sesizat telefonic ISU și Poliția Locală Sector 2 faptul că balconul apartamentului prezintă elemente de construcție ce prezintă riscul desprinderii și prăbușirii, balconul aflându-se deasupra trotuarului de la fațada posterioară a imobilului.

Măsuri dispuse:
A fost întocmit Procesul-Verbal de Control din data de 01.07.2021 în care a fost prezentat faptul că reprezentanții ISU cu ajutorul unui utilaj special prevăzut cu o scară metalică pentru lucru la înălțime au reușit degajarea elementelor de construcții ce prezentau pericolul prăbușirii, acestea fiind îndepărtate și transportate la sol. În acest timp reprezentanții Poliției Locale Sector 2 au asigurat zona de acțiune a celor de la ISU. Președintele Asociației de Proprietari a fost atenționat asupra obligațiilor legale privind repararea/consolidarea imobilului aflat în proprietate dispunându-se măsura executării în cel mai scurt timp a lucrărilor de reparare/consolidare a balcoanelor afectate.