Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna mai 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

1.   Desprindere plăci de gips-carton de pe tavanul unei construcții, municipiul Ploiești

09.05.2016, ora 16:30, strada Griviței nr. 15, municipiul Ploiești, jud. Prahova Constatări:
Evenimentul s-a petrecut în Piața Centrală Ploiești, construcție cu regim de înălțime parter și structură metalică ușoară (stâlpi și ferme), învelitoare din tablă cutată cu luminatoare, în suprafață totală de 3.600 mp, într-un sector separat de restul pieței prin compartimentări ușoare, în suprafață de aprox. 330 mp, fiind singurul sector din piață prevăzut cu tavan din plăci de gips-carton. Din tavan s-au desprins mai multe plăci de pe suportul alcătuit din plăci de OSB, pe o suprafață de aprox. 25 mp.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru evacuarea întregului sector și amenajarea unui spațiu provizoriu pentru mutarea comercianților. Inspectoratul Județean în Construcții Prahova a demarat un control privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, urmând ca, în funcție de constatări, să dispună măsurile legale pentru punerea în siguranță a construcției.

2.   Explozie, municipiul Cluj-Napoca

13.05.2016, ora 13:30, jud. Cluj, str. Baladei nr. 7, bloc A-R, corp 1, sc. B
Constatări:
Imobilul în care s-a petrecut evenimentul este un bloc de locuințe colective, cu regim de înălțime P+4E, construit în anul 1989. Evenimentul s-a produs la et. 1, ap. 25, în suprafață de aprox. 28 mp. Au fost afectați pereții de compartimentare, precum și tâmplăria interioară și exterioară din apartamentele învecinate, precum și de la parter și et. 2. Au fost constatate fisuri în zona de monolitizare a panourilor prefabricate mari ale structurii de rezistență.
Măsuri dispuse:
Punerea în siguranță și restricționarea accesului în perimetrul afectat, până la terminarea verificărilor; expertizarea structurii de rezistență de către un expert tehnic atestat, care să stabilească starea tehnică a construcției, precum și eventualele măsuri de consolidare.

3.   Alunecare de teren, jud. Dâmbovița

Comuna Vulcana Băi, judeţul Dâmbovița, DC 139 A, în zona Setereni
Constatări:
Măsuri dispuse:
Alunecarea de teren a debutat în data de 18.04.2016 și s-a accentuat în 09.05.2016, fiind în evoluţie. Aceasta se întinde pe o lăţime de aproximativ 30 m și o lungime de aproximativ 1.200 m, blocând total drumul de acces DC 139A. Alunecarea este activă, deplasându-se cu aprox. 5-10 cm pe oră.
În data de 13.05.2016, a fost întocmită o notă de constatare de către un expert tehnic autorizat.

4.   Afectare apărări de mal, comuna Baia de Fier, jud. Gorj

16.05.2016
Constatări:
Ca urmare a precipitațiilor căzute în ultima perioadă și a viiturilor formate pe cursul râului Galbenul, a fost distrusă, pe o lungime de 18 ml, apărarea de mal drept executată din gabioane, în naval față de podul Peștera Muierii, și, pe o lungime de 12 m, apărarea de mal stâng, într-un punct. Există pericolul surpării digului de beton.
Măsuri dispuse:
Monitorizarea fenomenului de către autoritățile locale și raportarea de urgență către instituțiile abilitate în cazul amplificării acestuia; refacerea zonelor din apărările de mal distruse de viitură.

5.   Pod avariat, orașul Săliște

16.05.2016, orele 12.30, oraș Săliște, pod peste pârâul Negru, în intravilanul localității, ce face legătura între străzile Fotești (DJ 106 E) și Iazului
Constatări:
Podul este executat din patru grinzi, profil metalic, cu cale de rulare din traverse de stejar și culee din zidărie de piatră, care fac parte integrată din protecția malurilor. În timpul traversării de către o autobasculantă de 30 t, grinzile s-au îndoit, ceea ce a condus la prăbușirea autobasculantei în râu și la cedarea podului.
A fost dezafectat podul, menținându-se zidul de sprijin. Nu este afectată circulația rutieră.
Măsuri dispuse:
Este necesară execuția unei pasarele pietonale.

6.   Incendiu, municipiul București

18.05.2016, orele 14:40, B-dul Vasile Milea nr. 2H, sector 6
Constatări:
Construcția afectată de incendiu are destinația imobil de birouri și regim de înălțime S+P+6E. În urma incendiului, au fost constatate degradări ale tâmplăriei și a finisajelor interioare de la subsolul blocului, respectiv ale instalației electrice.
Măsuri dispuse:
Menținerea restricționării accesului și sistarea exploatării spațiului afectat până la aplicarea măsurilor de eliminare a oricărui risc; efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, care să stabilească starea tehnică a construcției și măsurile de punere în siguranță a construcției.

7.   Incendiu, municipiul Brașov

18.05.2016, orele 14:00, str. George Barițiu nr. 26, ap. 8
Constatări:
Incendiul s-a produs la ap. 8 și la podul aferent acestuia, într-un imobil monument istoric, casă sec. XVI-XVIII, cu regim de înălțime P+E la stradă și P+2E în curtea interioară. A fost distrusă integral șarpanta (aprox. 50 mp). In interiorul locuinței a ars materialul lemnos de la uși, parțial trestia și tăvănuiala din scândură aferentă planșeului camerei unde a izbucnit incendiul. Șarpanta corpului de clădire unde se află ap. 8 a fost distrusă integral.
Măsuri dispuse:
Refacerea șarpantei distruse, cu respectarea prevederilor legale.

8.   Prăbușirea conductei de evacuare gaze arse, platformă industrială, municipiul Galați

19.05.2016 ora 12,30, platformă industrială, departament oțelării, hală zgură
Constatări:
Prăbușirea conductei de evacuare gaze arse, cu diametrul 3.000 mm, pe o lungime de aprox. 49,5 m, peste hala de zgură (hala ax A-B), a condus la avarierea elementelor structurale ale acesteia, pe o suprafață de aprox. 200 mp, prin desprinderea grinzii transversale axul 23, șirul B-A, elementelor de închidere ale halei șir A traveea ax 21- 23 și portatului ax 21-32 șir A, elementelor structurale ale acoperișului (pane și contravântuiri), inclusiv a învelitoarii din tablă cutată a acoperișului.
Măsuri dispuse:
S-a restricționat circulația în zonă, prin delimitarea și semnalizarea zonei, inclusiv luarea în consemn de firma de pază.
Intocmirea unei experize tehnice de către un expert tehnic atestat, în vederea stabilirii cauzelor care au dus la producerea accidentului tehnic și stabilirea măsurilor de punere în siguranță a construcției existente.

9.   Alunecare de teren, jud. Buzău

20.05.2016, ora 5:00, jud. Buzău, com. Mânzălești, sat Satul Nou
Constatări:
Alunecarea de teren a fost cauzată de infiltrațiile de apă provenită din precipitații, care a pătruns în straturile de sare din dealurile Subcarpaților de Curbură. Alunecarea de teren s-a extins pe o suprafață de aprox. 10 ha, fiind avariate șapte construcții cu destinația de locuință.
Măsuri dispuse:
Monitorizarea permanentă a fenomenului și raportarea modificărilor survenite.

10.   Drum județean și drum comunal afectate de precipitații, jud. Mehedinți

24.05.2016, com. Husnicioara, DJ 607 A, DC 17 A
Constatări:
Au fost afectate de precipitații DJ 607 A, pe teritoriul comunei Husnicioara, între Valea Copcii și Husnicioara, și DC 17 A, care face legătura între DJ 607 A și Oprănești. Pe DJ 607 A, la km 9+000, pe o lungime de aprox. 500 m, s-a produs o prăbușire cu diferență de nivel de peste 4 m și alunecare de teren pe orizontală, fiind afectată partea carosabilă. Pe DC 17 A, la km 0+100, pe o distanță de aprox. 500 m, s-a produs o prăbușire cu diferență de nivel de până la 6 m și o alunecare de teren pe orizontală, afectând platforma drumului și terenul învecinat, cu antrenarea a doi stâlpi electrici, aflați în pericol de prăbușire. Fenomenul este activ, existând riscul extinderii acestuia.
Măsuri dispuse:
Monitorizarea zonelor afectate și asigurarea semnalizării corespunzătoare; asigurarea accesului autospecialelor de intervenție în Oprănești, pe DC 17; expertizarea zonelor afectate, în vederea stabilirii cauzelor apariției alunecărilor de teren și a soluțiilor tehnice de remediere; executarea lucrărilor de intervenție, în baza concluziilor expertizei tehnice, în condițiile legii.

11.   Surpare trotuar, municipiul București

27.05.2016, București, str. Petre Ispirescu nr. 38 A, sector 5
Constatări:
Surparea trotuarului din interiorul proprietății din str. Petre Ispirescu nr. 38 B s-a produs în perimetrul săpăturii aferente unei construcții cu regim de înălțime S+P+2E+M. În urma surpării, a fost afectată o suprafață de aprox. 8 mp din trotuarul existent lângă imobilul din str. Petre Ispirescu nr. 38 B.
Măsuri dispuse:
Punerea în siguranță a construcțiilor învecinate și a incintei, în regim de urgență.

12.   Cedarea unei punți pietonale, jud. Prahova

29.05.2016, ora 10:30, jud. Prahova, com. Plopu, cărarea care face legătura între DJ 102 E, km 11+690 și DS 1201
Constatări:
Punte pietonală peste pârâul Bucovel, situată pe cărarea dintre DJ 102 E, km. 11+690 și drumul local DS 1201, construită artizanal (fără proiect) în anul 1978, de către localnici,în lungime totală de aprox. 70 m; structură metalică ușoară (pile din stâlpi și rigle din țeavă, tablier din țeavă tip tubing, îmbinată cu mufe filetate, traverse din țeavă rectangulară și podină din lemn). În momentul traversării deschiderii principale (de aprox. 13 m) peste pârâu, s-a produs cedarea unei îmbinări cu mufă filetată la una din cele două țevi longitudinale, cu rol de susținere a podinei de circulație, din zona pilei de pe malul drept, urmată de cedarea reazemului podinei aflat pe malul opus, căderea acesteia în plan vertical pe aprox. 1,5 m și ruperea elementelor verticale ale balustradei.
Măsuri dispuse:
Primăria comunei Plopu a luat măsura interzicerii circulației pietonale pe punte. Inspectoratul Județean în Construcții Prahova a demarat un control la Primăria comunei Plopu, urmând ca, în funcție de constatări, să fie dispuse măsurile legale pentru punerea în siguranță a construcției.

13.   Afectare drum județean DJ 605 B, jud. Gorj

Comuna Stejari, jud. Gorj
Constatări:
Ca urmare a precipitațiilor căzute în ultima perioadă și a viiturilor formate pe cursul pârâului Amarazuia, au fost afectate drumul județean DJ 605 B la km 15+600 și apărarea de mal din zona podului de la km 8+200.
Pe drumul județean DJ 605 B, la km 8+200, pe partea stângă a sensului de mers spre satul Piscoiu, în amonte față de podul peste pârâul Amarazuia, s-a produs o eroziune pe ambele maluri ale pârâului, care a condus la dislocarea gabioanelor de pe malul drept, existând pericolul de înaintare spre infrastructura podului și a DJ 605 B. Pe DJ 605 B, la km 15+600, pe partea stângă a sensului de mers spre satul Piscoiu, în aval față de podețul peste pârâul Amarazuia, s-a produs o eroziune pe ambele maluri ale pârâului, fiind distrus acostamentul pe o lungime de aprox. 2 m, cu pericol de înaintare spre partea carosabilă a DJ 605 B.
Măsuri dispuse:
Semnalizarea corespunzătoare a zonelor și asigurarea desfășurării în siguranță a circulației; efectuarea unei expertize tehnice, în vederea întocmirii documentației tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de consolidare și refacere a lucrărilor afectate; monitorizarea evoluției fenomenului.

14.   Inundații, alunecări de teren, eroziuni de maluri, comunele Telega și Cornu - județul Prahova, comuna Tătărani - județul Dâmbovița

Fenomenele meteorologice severe din ultima perioadă (precipitații abundente, vânt puternic, grindină) au generat inundații, alunecări de teren, eroziuni de maluri, care au afectat drumuri, străzi, podețe, gospodării, producând doar pagube materiale.
Au fost constituite comitete pentru Situații de Urgență la nivelul comunelor Telega, Cornu din județul Prahova, respectiv în comuna Tătărani din județul Dâmbovița, care au întocmit, pentru obiectivele afectate, note și procese-verbale de constatare.