Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna mai 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Alunecare de teren com Dolhesti. Iași.


26 aprilie 2017, com. Dolhești, jud. Iași, DC 69 A Dolhești-Brădicești,
Constatări:
Alunecarea de teren este în curs de evoluție.
Stratificația geologică a întregului areal al zonei este neomogenă, cu nisipuri pietrificate permeabile la apele meteorice, în pachete de grosimi variabile(2...5 m). Greutatea mare a pachetului de nisipuri, panta mare a versanților și scurgerile apelor meteorice favorizează alunecarea acestuia în planul de la interfața cu stratul de argilă din adâncime.
Evoluția este continuă și are caracter impredictibil, existând riscul prăbușirii totale a două porțiuni a drumului comunal DC 69 A(una în curbă, pe o lungime de aprox. 70 m și alta chiar la începutul drumului, pe o lungime de aprox. 30 m.)
Măsuri dispuse:
1. Semnalizarea, închiderea drumului, interzicerea circulației auto și pietonale precum și avertizarea populației.
2. Expertizarea tehnică a porțiunii de drum și actualizarea sau refacerea proiectului tehnic cu măsurile recomandate de către expertul tehnic.

2. Alunecare de teren. Iași


25 mai 2017,
Constatări:
Frontul de alunecare este asimetric, având o lățime de aprox. 50 până la 150 m(spre aval), versantul fiind afectat, la data constatării, pe o lungime de aprox. 180 m. Stratificația geologică a întregului areal al zonei este neomogenă, cu intercalații de argile calcaroase și nisipuri pietrificate, permeabile la apele meteorice, fiind acoperite cu pachete de terenuri vegetale cu grosimi variabile.
Măsuri dispuse:
1. Semnalizarea, avertizarea populației asupra riscurilor și interzicerea accesului în zona afectată.
2. Evacuarea imediată a imobilelor din proximitatea zonei afectate,
3. Expertizarea geotehnică a versantului în vederea evaluării factorului de stabilitate și a eventualelor riscuri colaterale, inclusiv cu prezentarea soluțiilor tehnice de intervenție.

3. Alunecare de teren Târgu Frumos. Iași


02.05.2017, str. Buznei (DC96), oraș Târgu Frumos, jud. Iași
Constatări:
Pe DC96 Târgu Frumos – sat Buznea (com. Ion Neculce), aproximativ la limita de proprietate dintre UAT Tg. Frumos și UAT Ion Neculce, s-a constatat producerea unei alunecări de teren pe o lungime de aproximativ 30 ml ce a afectat parțial partea carosabilă (aprox. 1,50m din lățimea drumului), acostamentul și rigola din beton de ciment.
Măsuri dispuse:
- Semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate și aplicarea măsurilor de siguranță a traficului auto și pietonal;
- Efectuarea de lucrări provizorii care să elimine apa ce se scurge de pe partea carosabilă.
- Monitorizarea fenomenului.
- Efectuarea unei expertize tehnice de catre un expert tehnic atestat, pentru identificarea cauzelor și recomandarea solutiilor tehnice de interventie pentru consolidarea drumului și/sau a versantului, precum și a imobilelor afectate.

4. Alunecare de teren UAT Reghiu. Vrancea


23-25.05.2017,
Constatări:
Alunecare de teren care a afectat o locuință. Deplasare structură locuință cu 60 cm, ca urmare a alunecării versantului
Măsuri dispuse:
Fenomenul este în evoluție, impunându-se evacuarea locuinței. Primăria analizează posibilitatea strămutării.

5. Cutremur de 4,7 grade Richter în zona seismică Vrancea


19.05.2017, ora 23:02:45, zona seismică Vrancea
Constatări:
Zona seismică Vrancea, județul Vrancea, magnitudine 4,7 grade pe scara Richter, la adâncimea de 118 km și distanța de 33 km de Focșani.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ, prin intermediul aplicației SMS.

6. Fenomene meteo periculoase. Gorj


16.05.2017, jud. Gorj, comuna Crasna.
Constatări:
Scurgerile de apă de pe versanți au afectat infrastructura și suprastructura unor drumuri, eroziuni de maluri și afuierea fundațiilor unui podeț rutier.
Măsuri dispuse:
1. Monitorizarea fenomenului de căre Primăria comunei Crasna și raportarea de urgență către instituțiile abilitate a eventualelor amplificări sau extinderi ale acestuia,
2. Semnalizarea corespunzătoare și interzicerea circulației pe podețul avariat de pe DC 7A, tronson II-Cărpiniș,
3. Întocmirea documentației tehnico-economice (studiu geo, expertiză tehnică) în vederea determinării cauzelor care au condus la afectarea podețului respectiv și refacerea infrastructurii rutiere.

7. Eveniment la Stoilești. Vâlcea


19.05.2017, ora 15:00, comuna Stoilești, drumul comunal DC 39, km 4+700, jud. Vâlcea.
Constatări:
Zidul de sprijin din gabioane, executat pentru consolidarea drumului comunal DC 39, km 4+700, s-a tasat  pe o înălțime cuprinsă între 0,7 m si 3 m. Odată cu producerea acestui fenomen, s-au observat și deplasări, crăpături, în corpul terasamentelor executate în aval de zidul de sprijin. Evenimentul s-a produs pe fondul precipitațiilor abundente din această perioadă.
Măsuri dispuse:
- întreruperea lucrărilor de depunere a materialului de umplutură pe o perioadă de două săptămâni;
- executarea unei ridicări topo pe tot amplasamentul lucrării;
- montarea unor repere de nivelment pentru urmărirea și monitorizarea evoluției fenomenului; măsurătorile vor ` fi transmise expertului tehnic și proiectantului;
- asigurarea scurgerii apelor de suprafață și a celor provenite din drenare.
- Intocmirea de către expertul tehnic, în regim de urgență , a unei expertize tehnice care să stabilească soluțiile de stabilizare a zonei afectate.
- pentru a se preveni eventualele accidente au fost luate măsuri de semnalizare și delimitare a  zonei afectate. Analizarea și identificarea unei variante ocolitoare astfel încât să fie asigurat accesul auto spre satele Bulagei și Geamăna.

8. Evenimente în jud. Dâmbovița, localitățile Dragomirești, Bărbulețu, Tătărani, Aninoasa, Vișinești, Runcu, Șotânga


Constatări:
Ca urmare a precipitațiilor abundente și a scurgerilor de pe versanți, în perioada lunii mai a anului 2017, în localitățile Dragomirești, Bărbulețu, Tătărani, Aninoasa, Vișinești, Runcu și Șotânga, din județul Dîmbovița, s-au înregistrat alunecări de teren, afectări ale platformelor drumurilor, eroziuni de maluri, afectări de poduri, podețe, gospodării, după cum reiese din notele de constatare întocmite de către comisiile de constatare a pagubelor.

9. Incendiu imobil. Braşov


04.05.2017, orele 16:00, municipiul Brașov, b-dul Saturn nr. 39
Constatări:
În data  04.05.2017 se executau lucrări de reparare a termoizolației terasei, de persoane neautorizate. În jurul orei 16.00, din cauza neglijenței executanților,  focul deschis s-a extins la centrala de climatizare electrică, sub tensiune, care a produs întețirea focului,  care s-a propagat  la învelitoarea din țiglă bitumată, aceasta luând foc. Incendiul s-a extins și din cauza panicii nu a mai putut fi stăpânit. Intervenția pompierilor a durat până la ora 19:00 și a dus la inundarea terasei cu apă. Infiltrațiile produse s-au extins la parter.
Măsuri dispuse:
1. Cauza producerii incendiului a fost neglijența în executarea lucrărilor. Poliția a identificat persoanele responsabile și a luat măsurile legale.
2. S-a dispus administratorului clădirii experitzarea tehnică de calitate a întregii clădiri, cu precizarea prezentării la sediu IJC Brașov în 10 (zece) zile a contractului cu expertul tehnic atestat.
3. S-a pus la dispoziția proprietarului lista  experților  tehnici atestați din județul Brașov.