>

 

Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna mai 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu Scoala Gimnaziala nr. 124, Bucureşti


28.05.2018 în jurul orelor 03:30, sector 5, str. Mărgeanului nr. 25.
Constatări:
Construcția, parter și pod înalt, executată în anii 1950, este alcătuită din zidărie de cărămidă presată plină, fără stâlpișori și fără centuri din beton armat, cu planșeul peste parter executat pe grinzi de lemn și tencuială aplicată pe trestie legată și bătută pe șipci de lemn.
Măsuri dispuse:
La solicitarea IRCBI s-a deplasat la locul incendiului un expert tehnic atestat, care în urma evaluării situației existente a întocmit NOTA DE EXPERT, adusă la cunoștință autorității pu-blice locale (Primarul Sectorului 5), prin care a stabilit măsuri urgente de punere în siguranță a construcțiilor afectate.

2. Surpare faleză, judeţul Constanţa


10.05.2018 ora 9:40-11:30, Eforie Nord, Faleza superioară – sector cuprins între Restau-rant Acapulco și Debarcader și zona Hotel Belona.
Constatări:
Pe o lungime de cca. 35 ml ai falezei superioare s-a produs o alunecare de teren între platforma aleii de promenadă şi zidul intermediar de susţinere amenajat pe faleză. Pe o lungime de cca 10 ml s-a produs dezvelirea micropiloților de beton armat executați la lucrarea de amenajare a aleii de promenadă turistică, lucrare recepționată în cursul anului 2016.
Măsuri dispuse:
În data de 15.05.2018, în baza Ordinului Prefectului Județului Constanța nr. 200/14.05.2018 la fața locului s-a deplasat o comisie de constatare și evaluare a pagubelor produse, potrivit Ordinului comun al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 1422/192 din 16.05.2012.

3. Explozie imobil, judeţul Iaşi


02.05.2018 ora 05:47
Constatări:
Explozia de gaz a avariat imobilul în proporție de 90% - nelocuibil, aproape integral demolat. Explozia nu a fost urmată de incendiu și nu a produs alte pagube în vecinătate (imobile, împrejmuire, rețea energie electrică etc.).
Măsuri dispuse:
1. Zona este semnalizată și au fost instituite măsuri de interzicere a accesului în zona afectată.
2. Ancheta este în curs de desfășurare, iar accesul este restricționat exclusiv organelor de cercetare.

4. Prăbuşire secţiune balcon, judeţul Timiş


28.05.2018 ora 15:30, municipiul Timișoara, str. Ștefan Cel Mare, nr. 55.
Constatări:
Clădirea de locuințe colective cu regim de înălțime P+1E, la care s-a produs accidentul are 26 de apartamente și are o vechime mare, dar nu este monument istoric sau în zona de protecție a monumentelor. Balconul are rol de acces (cursivă) dinspre casa scării la o parte din apartamente, la etajul 1.
Măsuri dispuse:
La fața locului era prezent I.S.U. Timiș. Pagubele materiale constau din prăbușirea unei suprafețe de aproximativ 1 mp dintre grinzile metalice .

5. Incendiu clădire, judeţul Mureş


25.05.2018 ora 12:43, localitatea Căpușu de Cîmpie, comuna Iclănzel
Constatări:
Structura de rezistență a clădirii a fost afectată în totalitate, întreaga structură metalică fiind curbată și torsionată urmare a incendiului produs.
Panourile sandwich au ars în proporție de 98%. Toate instalațiile au fost deteriorate în proporție de 100%.
Măsuri dispuse:
Având în vedere starea construcției se impune neutilizarea ei până la expertizarea tehnică de calitate a clădirii întocmită de expert tehnic atestat.

6. Prăbuşire tavan, judeţul Alba


10.05.2018 în jurul orei 8:15, municipiul Blaj, str. Piața 1848 nr. 3.
Constatări:
În data de 10.05.2018, în jurul orei 8:15, s-a produs prăbușirea parțială a tavanului din lemn, pe o suprafață de aproximativ 80,0 mp. Clădirea este veche, din anii 1800; intervenții la tavanul clădirii s-au făcut în urmă cu mai mult de 10 ani.
Măsuri dispuse:
Zona era delimitată cu bandă avertizoare, pentru evitarea producerii unor accidente. Ulterior se va efectua un control privind U.C.E.