Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna mai 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Alunecare de teren malul stâng al Canalului Dunăre - Marea Neagră, cuprins între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km 57+217 (km 7+193 navigație)


01.05.2019
Constatări:
S-a produs o alunecare de teren pe malul stâng al Canalului Dunăre - Marea Neagră cuprinsă între km 56+989 (km 7+421 navigație) și km 57+217 ( km 7+193 navigație), care a fost marcată de o tasare a terenului de la parte superioară (la cota terenului natural 61,2 mrMB), pe o adâncime de 6 m pe stratul de argilă roșie și o deplasare a masei de pământ până la cota +20 mrMB. Pe suprafața terenului aflat în mișcare au apărut crăpături paralele și transversale cu malul. Fenomenul a afectat drumul de exploatare de cota teren natural, drenurile, rigolele și banchetele până la cota +20mrMB. Materialul alunecat nu a căzut în canalul navigabil. La cota terenului natural alunecarea este la o distanță de 5m de casele din comuna Cumpăna.
Măsuri dispuse:
Pentru prevenirea accidentelor a fost blocat drumul de exploatare la cota terenului natural și zona afectată a fost semnalizată cu bandă de avertizare. Pentru stabilirea sectorului afectat proiectantul a fost convocat pe șantier, acesta dispunând execuția urgentă a șanțurilor transversale pentru evacuarea apelor acumulate pe banchete, lucrări care au fost realizate.

2. Accidentul tehnic Județul Arad, municipiul Arad, str. Dr. Ioan Georgescu, nr. 8


09.05.2019, ora 16:30
Constatări:
S-au desprins bucăți de zidărie din calcan și s-au prăbușit în curtea imobilului din municipiul Arad, str. Ștefan Cicio Pop, nr. 5. La fața locului, s-a constatat că de la imobilul din vecinătate, aflat pe strada Dr. Ioan Georgescu la nr. 8, clădire alipită de cea din str. Ștefan Cicio–Pop, nr. 5 calcanul prezintă degradări, fapt ce a atras după sine desprinderi din calcanul realizat din zidărie de cărămidă de argilă presată plină. Aproximativ 30 de cărămizi, au căzut în curtea imobilului vecin, aflat pe str. Cicio-Pop nr. 5, distrugând copertina unei terase acoperite, lipite de clădirea cu calcanul degradat și accidentând la mâna stângă proprietara. Prin căderea cărămizilor din zidăria calcanului s-au produs următoarele degradări: ruperea prelatei care are rol de copertină terasă. Nu există victime, doar accidentarea proprietarei la mâna stângă, existând doar pagube materiale.
Măsuri dispuse:
A fost recomandată punerea în siguranță în regim de urgență a calcanului degradat. Conform art. 26, al. 5 din Legea nr. 10/1995 republicată se va solicita unui expert tehnic atestat MDRAP participarea la evaluarea stării tehnice a construcției avariate. Se va efectua un control privind urmărirea comportării in timp a construcției la imobilul degradat. În funcție de concluziile expertizei tehnice se va dispune încetarea utilizării construcției (după caz).

3. Accident în Șoș. Orhideelor nr.14, sector 6, București


29.04.2019 ora 12
Constatări:
Un autobuz al Societății de Transport București (STB) a părăsit carosabilul și a lovit clădirea cu destinația de imobil de locuințe colective are regimul de înălțime 2S+P+10E+Et.11. Au rezultat distrugerea parțială a parapetului din BCA a rampei de acces în parcarea subterană, deteriorarea termoizolației de la intradosul plăcii peste parter, - afectarea acoperii de beton al grinzii în consolă din ax 6 (placă peste parter).
Măsuri dispuse:
În data de 29.04.2019 s-a întocmit Procesul-verbal de inspecție de către Serviciul Control Disciplină în Construcții din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control al Primăriei Municipiului București, cu participarea unei inspector în serviciu de permanență din cadrul I.R.C.B.I. În data de 02.05.2019, s-a încheiat un proces verbal de control administratorul imobilului, prin care s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice care să ateste starea tehnică a imobilului în urma evenimentului.

4. Incendiu, Comuna Afumați, Șos. București - Urziceni, județul Ilfov


06.05.2019, în jurul orei 12:35
Constatări:
Imobilul are un regim de înălțime P+2E pe zona de magazin de prezentare și P+1E pe zona halei. Cauzele probabile ale producerii incendiului: necunoscute și în curs de cercetare de către organele abilitate.
Măsuri dispuse:
În urma incendiului a fost afectată hala de cuprinzând un magazin de prezentare, spațiu de depozitare și birouri în proporție de 100%.

5. Cedarea drumului și a terasamentelor în Comuna Dealul Drum Comunal 34


06 - 07.05.2019
Constatări:
Cauzele producerii evenimentului vor fi stabilite prin expertiză tehnică sau pe baza de raport a comisiei tehnice. În urma precipitațiilor abundente la km 0+700 m și 0+750 m pe o lungime de 42 m în direcția Tămașu spre Ulcani a fost dislocată structura până la o adâncime de 4 m. Partea carosabilă a fost distrusă, a fost afectată și conducta de canalizare.
Măsuri dispuse:
Efectuarea lucrărilor de remediere impuse, efectuarea unei expertize tehnice la cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate a drumului de către un expert tehnic atestat. Au fost luate măsurile în vederea evitării oricărei vătămări corporale prin semnalizarea corespunzătoare a zonei cu pericol și avarii.

6. Prăbușire zid Municipiul Timișoara str. Independenței nr. 5-7


2-3 mai 2019
Constatări:
Imobilul este o clădire în regim P cu structura din zidărie și acoperiș de lemn. Clădirea este nelocuită. Zidul exterior al clădirii aflat înspre partea sudică s-a prăbușit pe aleea de acces aparținând imobilului de la nr. 7. Țeava de alimentare cu gaz aflată în vecinătatea imobilului a fost îngropată sub dărâmături, iar ca urmare compania de gaze a oprit furnizarea de gaze pe tronsonul respectiv. La data deplasării calea de acces afectată era debarasată de moloz.
Măsuri dispuse:
I.J.C. Timiș nu a fost informat cu privire la evenimentul produs, deplasarea la fața locului s-a făcut ca urmare a unui articol apărut în presă. La data deplasării, la fața locului nu era decât o locatară de la imobilul cu nr. 7. A fost notificată Primăria Municipiului Timișoara pentru a lua măsuri privind punerea în siguranță a imobilului conform prevederilor legale.

7. Localitatea Feldru, localitatea Dumitra, localitatea Bistrița jud. Bistrița Năsăud.


15.05.2019, ora 17:00
Constatări:
În urma precipitațiilor abundente pe drumul Național17D și pe linia de cale ferată 416 a avut loc o viitură care a lăsat în urma aluviuni, iar 4 străzi și 74 de subsoluri case au inundate.
Măsuri dispuse:
La această dată este restabilită circulația și se intervine pentru scoaterea apei din subsoluri și desfundarea canalizării pluviale.

8. Alunecare de teren, localitatea Bistrița, strada Valea Jelnei, jud. Bistrița Năsăud


20.05.2019, ora 12:30
Constatări:
În urma precipitațiilor abundente o alunecare de teren din amonte a dus la degradarea anexei și blocarea accesului în casa de locuit. Zidul de sprijin existent la proprietatea din amonte prezintă o crăpătură verticală. Comitetul local pentru Situații de Urgență a stabilit evacuarea proprietarilor din imobile.

9. Destabilizarea platformei drumului, localitatea Teaca, jud. Bistrița Năsăud drum național DN15A, km 20+775-20+795


06-11.05.2019
Constatări:
În urma precipitații abundente au loc scurgeri de pe versanți și infiltrarea apei în sol de cca 20ml cu alunecarea taluzului.
Măsuri dispuse:
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit semnalizarea rutieră corespunzătoare și monitorizarea zonei, realizarea unor lucrări de consolidare și efectuarea expertiză tehnică.

10. Posibilității producerii unui accident tehnic, Bloc 82, scara 2, str. Aleea Sinaia nr. 4, sector 2, București


11.05.2019
Constatări:
Construcția S+P+10E cu structura de rezistență din stâlpi, grinzi, diafragme și planșee din beton armat prezintă o serie de degradări vizibile la elementele de fațadă. Proprietarul unui apartament a sesizat în mod repetat în ultima perioadă de timp starea tehnică precară a parapetului balconului ce prezintă pericolul desprinderii și prăbușirii, balconul aflându-se deasupra intrării în Creșa Sinaia, aflată la parterul imobilului.
Măsuri dispuse:
Au fost întocmite un Proces Verbal de Control și Notă de Constatare.

11. Explozie butelie, Județul Arad, Municipiul Arad, strada Fragilor, nr.30


28.05.2019, ora 7:25
Constatări:
În urma exploziei unei butelii de aragaz într-o clădirea cu o vechime de peste 40 ani s-au produs următoarele degradări:
a) S-a dărâmat peretele din văiugă de la intrarea în bucătăria de vară.
b) Pereții laterali din BCA au fost dislocați spre exterior.
c) Fereastra aflată pe peretele lateral stânga a fost deplasată spre exterior.
Proprietarul imobilului a suferit arsuri și în momentul ajungerii inspectorului în construcții la fața locului era deja transportat la spital.
Măsuri dispuse:
A fost recomandată încetarea utilizării construcției (corp bucătărie de vară). Conform art. 26, al. 5 din Legea nr. 10/1995 republicată se va solicita unui expert tehnic atestat MDRAP participarea la evaluarea stări tehnice a construcției avariate. Se va efectua un control privind urmărirea comportării în timp a construcției. În funcție de concluziile expertizei tehnice se va dispune încetarea utilizării construcției (după caz).

12. Cutremur de pământ în zona seismică Vrancea


26.05.2019, ora 21:40:09
Constatări:
În zona seismică Vrancea, județul Vrancea, la o adâncime de 137 km magnitudine a avut loc un cutremur de 4 grade pe scara Richter. Nu s-au semnalat pagube.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea precum și înștiințarea tuturor comitetelor locale pentru situații de Urgență din județ prin intermediul Aplicației SMS.

13. Incendiu în Complexul Agroalimentar "Maica Domnului", Municipiul București, sector 2 strada Maica Domnului 61


26.05.2019, după ora 21:30 (ora de închidere)
Constatări:
În clădirea cu regim de înălțime P+1E s-a declanșat un incendiu la etajul clădirii în seara zilei de 26.05.2019, după ora 21:30 (ora de închidere) și a fost declarat stins în dimineața zilei de 27.05.2019, în jurul orei 1:00.
Măsuri dispuse:
Se va încheia un act de control pentru solicitarea punctului de vedere al unui expert tehnic atestat privind influența incendiului asupra structurii de rezistență a clădirii și, după caz, eventuale măsuri de punere în siguranță a acesteia.

14. Accident de muncă, autostrada Sebeș-Turda lot 2 km 25+100 pe teritoriul administrativ al orașului Teiuș jud. Alba


29.05.2019 în jurul orei 14:00
Constatări:
La montarea grinzii 3 cu macaraua, din balans au fost lovite grinzile montate anterior antrenând căderea lor. A fost rănit lucrătorul care se ocupa de poziționarea grinzii pe aparatele de reazem.
Măsuri dispuse:
La data constatării lucrările sunt oprite. În cursul zilei de 03.06.2019 I.J.C. Alba a efectuat un control în execuție pe acest obiectiv.

15. Cutremur tectonic, zona seismică Vrancea


28.05.2019, ora 18:29:15
Constatări:
În zona seismică Vrancea, județul Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudine 3,7° pe scara Richter, la o adâncime de 66 km, la 33 km de Focșani. Nu s-au semnalat pagube.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea precum și înștiințarea tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul Aplicației SMS.

16. Prăbușirea canalului Timiș, Brașov-Cartier Răcădău, strada Carpaților nr. 24


24.05.2019
Constatări:
Șantierul se afla în desfășurare în Brașov, strada Carpaților nr. 24 respectiv un bloc de locuințe regim de înălțime 2S+P+11E. Pe fondul unor săpături efectuate în vederea realizării unui zid de sprijin, săpături neprotejate efectuate în zona de protecție a canalului Timiș și datorită condițiilor meteo nefavorabile (ploi abundente), o porțiune din segmentul canalului s-a prăbușit inundând incinta blocului aflat în execuție.
Măsuri dispuse:
Ca urmare a evenimentului în cadrul I.J.C. Brașov a fost planificată activitatea de control pentru identificarea eventualelor situații neconforme privind exploatarea normală a construcției sub aspectul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile.

17. Prăbușirea planșeul din lemn pe o porțiune de circa 6 mp, Municipiul Baia Mare, strada Podul Viilor, nr. 17 județul Maramureș


31.05.2019 în jurul orelor 7:00-8:00
Constatări:
În spațiul comercial (florărie) de circa 20 mp, s-a prăbușit planșeul din lemn pe o porțiune de circa 6 mp. Planșeul este alcătuit din grinzi alipite de secțiune circa 30x20 cm. Termoizolația planșeului este din argilă și cărămidă presată, iar la partea inferioară este tencuită pe trestie.Imobilul este o construcție tip parter, executat de circa 100 de ani, fiind situată în zona de protecție a monumentelor istorice. Planșeul prezintă degradări: desprinderi tencuieli, crăpături, fisuri, umezeală, elemente din lemn parțial putrezite. Din cauza stării avansate de degradare , clădirea este utilizată doar în proporție de circa 50%. Se constată degradări și la acoperiș (elementele de rezistentă ale șarpantei sunt putrezite, deformate, infiltrații în pod, învelitoarea din țiglă ceramică deteriorată țigle lipsă, crăpate, fisurate). În restul încăperilor se observă infiltrații și pete de umezeală la pereți și tavan. Cauzele producerii accidentului nu se pot stabili decât în urma unei expertize tehnice.
Măsuri dispuse:
1. Restricționarea accesului persoanelor neautorizate în interiorul imobilului.
2. Se impune expertizarea tehnică a structurii de rezistentă a întregii clădiri.
3. Se interzice utilizarea clădirii până la expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii clădiri, se va efectua consolidarea și punerea în siguranță a clădirii numai în baza unui proiect de execuție întocmit de către un proiectant de specialitate, verificat de către un verificator de proiecte atestat și însușit de către expertul tehnic care a întocmit expertiza tehnică, lucrările de construcții vor fi autorizate de către Primăria Municipiului Baia Mare, urmând ca I.J.C. Maramureș să efectueze un control UCT, prin care se vor dispune măsurile necesare în vederea stabilirii stării tehnice a imobilului precum și măsurile necesare consolidării.