Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna MAI 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională –Traseul Regional Transilvania Nord , Drumul Apuseni Modernizare DJ 108K (lim. Jud. Bihor-Baraj Dragan) și DJ 764B (Baraj Drăgan- intersecție DN1)

6.05.2020

Constatări:
S-a produs deplasarea verticală și rotirea în lungul podului pe direcția Valea Drăganului, care a determinat o săgeată de 1,5m ( în evoluție) și imposibilitatea desfășurării traficului rutier și pietonal.

Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri de blocare a traficului rutier și pietonal și s-a creat un pod provizoriu în vederea asigurării legăturii cu DN 1.

2. Accident tehnic, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 89, municipiul Botoșani, județul Botoșani

12.05.2020, în jurul orei 12:30

Constatări:
Ca urmare a rafalelor puternice de vânt, o parte din învelitoarea din tablă și bucăți din stratul suport din scândură, aproximativ 25% din suprafața acoperișului, de pe clădirea cu destinația sală de sport a Scolii gimnaziale cu clasele I-VIII, nr. 10 din municipiul Botoșani a fost smulsă și dusă de vânt în zona din fața clădirii situată către sud.

Măsuri dispuse:
Administratorul clădirii are obligația de a asigura un perimetrul de siguranță în jurul clădirii, să nu permită accesul persoanelor și să solicite unei firme specializate desfacerea completă, în regim de urgență, a elementelor degradate de învelitoare (care sunt desprinse sau care se pot desprinde pot pune în pericol trecătorii), testarea porțiunii de învelitoare rămase pentru a preveni o eventuală desprindere a acesteia.

3. Incendiu, Str. Mitropolit Varlaam nr. 12A, bl. C2, parter, sc. B, Iași

31 mai 2020, ora 17:25

Constatări:
În imobilul de locuințe colective cu regim de înălțime P+4E s-a produs un incendiu care a pornit din exterior, de la terasele extinse și improvizate a două apartamente de la parter. Cauza posibilă poate să fie un scurtcircuit electric de la o instalație electrică improvizată extinsă la exterior.

Măsuri dispuse:
Nu a fost necesară semnalizarea și/sau împrejmuirea zonei pentru că nu au existat fragmente de materiale (sticlă, tencuieli etc) cu risc de prăbușire.
Nu este necesară expertizarea tehnică ca urmare a evenimentului deoarece nu s-au produs avarii structurale.
Instalația de gaz metan a imobilului este în curs de verificare întrucât a fost afectată parțial de incendiu.

4. Explozie, Bd. Nicolae Iorga nr. 59B, bl. R1, parter, sc. B

31 mai 2020, 17:10

Constatări:
În imobilul de locuințe colective cu regim de înălțime P+10E s-a produs o explozie ca urmare a unei acumulări de gaz metan.

Masuri dispuse:
Instalația de gaz metan a imobilului este în curs de verificare pentru că a fost afectată parțial de incendiu.

5. Incendiu, Bd. Metalurgiei nr. 136, sector 4, București

31.05.2019, în jurul orei 17:30

Constatări:
Incendiul s-a produs în incinta a două hale. Cauzele incendiului vor fi aflate la finalizarea investigației.

Masuri dispuse:
În data de 02.06.2020, inspectori din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov s-au deplasat la adresa menționată, în vederea efectuării constatărilor. S-a dispus măsura de semnalizare și interzicere a accesului persoanelor în zonele afectate, precum și măsura de expertizare tehnică a elementelor structurale și stabilirea măsurilor de intervenție ce se impun, în regim de urgență.