Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna MAI 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, comuna Rediu, județul Iași, DJ 280E dd

03.05.2021

Constatări:
Ca urmare a precipitațiilor abundente s-a produs tasarea unei porțiuni a benzii de circulație din aval, în sens longitudinal, având o lățime de la 1 la 1.5 m, pe o lungime de circa 80 m, cu prăbușirea totală pe adâncimi variabile – 30-60 cm.

Măsuri dispuse:
Comitetul Local pentru Situații de Urgență al UAT Rediu a intervenit în regim de urgență restricționând circulația pe un singur sens, marcând și semnalizând corespunzător zona afectată. Imediat echipele specializate au procedat la decuparea zonei cu risc de prăbușire în scopul refacerii temporare a căii de circulație cu material de umplutură (piatră, balast) în condiții de minimă siguranță a circulației auto, cu restricțiile specifice de viteză și gabarit. În prezent se evaluează cauzele și riscurile potențiale de evoluție.

2. Explozie, strada Independenței, bloc 13, Sighetul Marmației, județul Maramureș

05.05.2021, ora 21:00

Constatări:
În blocul de locuințe cu regim de înălțime S+P+4E, realizat în anii 1974-1975 și care are o structura de rezistență realizată integral din beton armat (diafragme din beton armat și planșee prefabricate din beton armat), închideri și compartimentări din zidărie din BCA a avut loc o explozie ca urmare a acumulărilor de gaze. Explozia a fost urmată de un incediu de mică intensitate.

Măsuri dispuse:

• Restricționarea accesului în apartamentul în care a avut loc explozia.
• Izolarea și semnalizarea zonei din jurul blocului.
• Se recomandă efectuarea unei expertize tehnice a clădirii prin care să se stabilească gradul de afectarea a structurii de rezistență în urma evenimentului.

3. Incendiu, bulevardul Chimiei nr. 10C, Iași

06.05.2021, ora 10:23, durata incendiului a fost de circa 3 ore

Constatări:
În blocul de locuințe cu regim de înălțime P+4E+M din panouri prefabricate din beton armat s-a produs un incendiu. Execuția mansardei a fost efectuată cu autorizație de construire și proiect tehnic de execuție. Cauza producerii este încă necunoscută, anchetă este în curs de desfășurare.

Măsuri dispuse:
S-a dispus asociației de proprietari semnalizarea și instituirea unor măsuri de restricție a circulației și staționării în zona afectată și s-a recomandat expertizarea tehnică în vederea evaluării a posibilei refaceri doar a șarpantei din lemn și a unor compartimentări afectate de apa pentru stingerea incendiului. Ancheta este în curs de desfășurare, iar accesul este restricționat.

4. Accident tehnic, strada 90, localitatea Șendreni, județul Galați

08.05.2021, ora: 10:48

Constatări:
În cadrul obiectivului “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați în perioada 2014 - 2020 – Zona Drăgănești - Șendreni (cluster Galați, aglomerarea Liești) GL-CL-02” s-a produs surparea săpăturii șanțului de canalizare adânc de 4m.

Măsuri dispuse:

• I.J.C Galați a dispus măsuri de punere în siguranță a săpăturii șanțului de canalizare surpat.
• I.J.C Galați va dispune cu maximă celeritate un control curent în execuție la obiectivul afectat.

5. Accident tehnic, strada Teilor, nr. 21C, comuna Florești, județul Cluj

13.05.2021, în jurul orei 10:00

Constatări:
O autobasculantă încărcată cu nisip, a derapat și a avariat două apartamente ale imobilului situat în comuna Florești, strada Teilor, nr. 21C, județul Cluj. Balconul primului apartament a fost avariat în totalitate, precum și ferestrele adiacente. Balconul celui de-al doilea apartament, a fost avariat în proporție de circa 20% respectiv balustrada și local colțul planșeului de beton, în care s-a oprit autobasculanta.

Măsuri dispuse:

• Se va întocmi un proces-verbal de control în exploatare, în urma căruia se va dispune și expertizarea imobilului.
• Autobasculanta a fost îndepărtată în siguranță, neproducând alte daune imobilului.

6. Viituri puternice pe raza următoarelor localități din județul Satu Mare: UAT Socond: Stâna, Bolda, Socond, Soconzel, Hodișa, UAT Supur: Hurezu Mare si Racova, UAT Bogdand: Babța

13.05.2021, ora 01:11

Constatări:
Ca urmare a ploilor torențiale care au avut loc în data de 13.05.2021 în anumite zone ale județului Satu Mare au fost afectate următoarele:
• un pod provizoriu a fost distrus de viitură în localitatea Socond;
• 20 de gospodarii din localitatea Socond au fost inundate;
• 44 de gospodării au fost inundate în localitatea Stâna;
• căile de acces către Bolda au fost blocate de către apa - DJ 196 A aproximativ 200m; respectiv Stâna blocate de către apa - DJ 196 A aproximativ 500 m pe trei porțiuni de drum;
• căile de acces către Hodișa au fost blocate de către apa - DJ 193 A aproximativ 300m și 300m drum comunal;
• 560m drum comunal afectat în localitatea Socond;
• căile de acces către Soconzel au fost blocate de către apa - DJ 193F 500m și 1000m drum comunal afectat;
• căile de acces către Soconzel au fost blocate de către apa - DJ 193F 500m;
• drum comunal pe o porțiune de 1000m.

Măsuri dispuse:
La nivelul Prefecturii județului Satu Mare se constituie o comisie de evaluare a pagubelor. Instituția Prefectului Județului Satu Mare solicită sprijinul I.J.C. Satu Mare, costând în desemnarea unor reprezentanți din partea instituției noastre (inspectori în construcții) pentru o perioadă de 2 săptămâni, în care această comisie se va deplasa zilnic pe teren, în vederea evaluării pagubelor.

7. Incendiu, strada Șoseaua Olteniței nr. 16C, Popești-Leordeni, județul Ilfov

17.05.2021 în jurul orelor 16:30 – 17:00 și lichidat în jurul orei 21:00

Constatări:
Construcția afectată de incendiu are regim de înălțime P+2E+M și structura în cadre din beton armat, închiderile exterioare și compartimentările interioare din zidărie.

Măsuri dispuse:
În general au fost afectate de către incendiu elementele din lemn ale mansardei, închiderile laterale și acoperișul. S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru evaluarea elementelor de construcție afectate și modul de refacere sau remediere al acestora.

8. Alunecare de teren, satul Mihăileni, comuna Buceș, județul Hunedoara

18.05.2021, în jurul orei 14:02

Constatări:
S-a produs o alunecare de teren pe o suprafață de aproximativ 12mp la baza dealului Mușat. Pe versantul drept, în amonte, de-a lungul drumului pe o lungime de aproximativ 200m s-a constatat existența unui număr de trei izvoare care alimentează versantul și pot genera alunecări de teren pe întreaga lungime a acestuia.

Măsuri dispuse:

• Monitorizarea zonei afectate privind evoluția evenimentelor.
• Strămutarea unui număr de 49 gospodării având un număr de 137 persoane puse într-un real pericol motivat de posibilă alunecare a întregului versant.

9. Accident tehnic, strada Doamna Stanca nr. 39A, comuna Șelimbăr, județul Sibiu

20.05.2021, ora 15:00

Constatări:
Malul săpăturii generale orientată spre imobilul situat în strada Doamna Stanca nr. 39 comuna Șelimbăr a cedat ca urmare a precipitațiilor abundente din ultimele 24 de ore, afectând parcarea alăturată pe o suprafață de aproximativ 30mp.

Măsuri dispuse:

• A fost întocmit Procesul-verbal de control în etapa de execuție a lucrărilor de construcții.
• S-a dispus punerea în siguranță și realizarea sprijinirilor de maluri, în conformitate cu soluția dispusă de către proiectant prin Dispoziție de șantier, măsura dispusă conform art. 11 lit. b alin. 3 din PCE 001/2014 aprobat cu Ordinul nr. 1369/2014.

10. Explozie, strada Garofiței, nr. 6, Oraș Ștei, județul Bihor

28.05.2021, ora 17:00

Constatări:
Clădirea are destinație bloc de locuințe cu apartamente cu o cameră este edificată în anul 1980 și are regim de înălțime P+4E fiind alcătuită dintr-un corp în formă dreptunghiulară. Clădirea are structura de rezistență alcătuită din pereți structurali din diafragme din beton armat, planșee din beton armat monolit și acoperiș de tip terasă. Infrastructura construcției este alcătuită din fundații continue din beton armat monolit. Avarierea imobilului a survenit ca urmare a unei explozii cauzate de o acumulare de gaze într-un apartament de colț de la etajul IV.

Măsuri dispuse:

• Punerea în siguranță a construcției;
• Debranșarea de la utilități: gaz, electricitate, apă;
• Împrejmuirea perimetrală a construcției cu restricționarea accesului până la finalizarea anchetei criminalistice;
• Îndepărtarea elementelor nestructurale (resturi de tâmplărie) care prezintă pericol de instabilitate;
• Expertizarea structurii de rezistență a construcției de către un expert atestat la cerința fundamentală A1 – Rezistența mecanică și stabilitate, pentru a evalua starea tehnică a întregului imobil.