Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcții, în luna MAI 2022  

 
 
Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranței construcțiilor.

 

1. Incendiu, strada Plevnei nr. 5, Municipiul Sighetul Marmației, județul Maramureș
04.05.2022, ora: 23:00

Constatări:
Incendiul s-a produs în imobil cu regim de înălțime parter, proprietatea Statului Român cu drept de administrare operativă Muzeul Maramureșean. Clădirea a fost construită anterior anului 1900 si era dezafectată și neutilizată.

Măsuri dispuse:

Având în vedere starea avansată de degradare a clădirii înainte de incendiu, în urma acestuia, clădirea prezintă un risc real de prăbușire. Primăria municipiului Sighetul Marmației a delimitat zona de pericol, interzicând accesul. Proprietari și administratorul operativ fac demersuri legale în vederea obținerii autorizației de desființare a imobilului.

2. Incendiu, strada Panseluțelor, bloc 14 sud, oraș Năvodari
05.05.2022

Constatări:
Toate cele 15 mansarde au fost distruse în proporție de 90% în urma incendiului.

Măsuri dispuse:

Locatarii de la mansardă au fost evacuați.

3. Accident tehnic, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 17A, sector 3, Municipiul București
05.05.2022

Constatări:
În urma deplasării în teren s-a constatat că la adresa menționată există un teren liber de construcții, fiind împrejmuit cu panouri de plasă sudată. La fața locului există un panou de șantier în care este menționată A.C nr. 173/1391979. Resturile ruină ale peretelui de calcan existent, poziționat pe latura lungă a terenului (nordică) s-au prăbușit.

Măsuri dispuse:

Reprezentanții Poliției Locale a Municipiului București au luat măsuri specifice de semnalizare a zonei. A fost convocat telefonic la sediul I.R.C.B.I proprietarul în vederea stabiliri cauzelor producerii prăbușirii resturilor peretelui aflat în ruină.

4. Incendiu, Strada Portului, nr. 35, comuna Murighiol, județul Tulcea
11.05.2022, ora: 6:00

Constatări:
În locuință cu regim de înălțime parter (zidărie și fundație beton) + mansardă din lemn și suprafață desfășurată aproximativă 250mp s-a produs un incendiu. Sursa probabilă de aprindere a fost cauzată de efectul termic al curentului electric. În urma incendiului a ars șarpanta din lemn cu învelitoare din tablă zincată pe o suprafață de aproximativ 200 mp, mansarda din material lemnos în totalitate, tavan parter degradat în totalitate, terasă exterioară din lemn cu tâmplărie PVC arsă complet. Au fost deteriorate ușile din interior, ferestrele, aparate electrocasnice.

Măsuri dispuse:

Proprietarul a fost informat în vederea realizării unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat, pentru evaluarea stării tehnice a construcției afectate în vederea stabilirii condițiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare.

5. Incendiu, strada Henri Coandă nr. 9, municipiul Dej, județul Cluj
12.05.2022, ora 12:00

Constatări:
Incendiu s-a produs într-o hala de producție și depozitare cu structura metalică și închideri cu panouri termoizolante, tâmplărie PVC. A fost afectată structura de rezistență, închiderile și instalațiile interioare. Cauzele producerii evenimentului sunt în curs de cercetare.

Măsuri dispuse:

Se va dispune efectuarea unei expertize tehnice.

6. Incendiu, strada Baciului nr. 4, bl. 9, sc. 6, sector 5, București
14.05.2022, ora 22:00

Constatări:
În imobilul de locuințe cu regim de înălțime S+P+10E s-a produs un incendiu. Nu se cunosc cauzele declanșării incendiului, ancheta ISU fiind încă în desfășurare. Inspectorii I.R.C.B.I. împreună cu un expert tehnic atestat s-au deplasat la adresa menționată în vederea efectuării constatărilor.

Măsuri dispuse:
Reprezentanții ISU au luat măsuri specifice de semnalizare a zonei. A fost restricționat accesul în zonă. IRCBI a convocat factorii responsabili în vederea dispunerii măsurilor legale.

 

___
___

Constatări:
___

Măsuri dispuse:

___

?>