Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna MARTIE 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Explozie într-un bloc, str. Amurgului nr. 26, sector 5, Bucureşti

08.03.2020, în jurul orei 23:00

Constatări:
Construcția afectată este un bloc cu regimul de înălțime P+4E, alcătuit din structură tip fagure cu diafragme turnate monolit și închiderile din panouri prefabricate. La această dată nu se cunosc cauzele care au dus la producea evenimentului.

Măsuri dispuse:
Inspectorii din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov împreună cu un expert tehnic atestat s-au deplasat la adresa menționată. S-a constatat faptul că structura de rezistență a blocului a fost afectată.

2. Prăbușire corp clădire, str. Nicolae Titulescu, nr. 18, Municipiul Bistrița

11.03.2020

Constatări:
Imobilul în cauză nu era locuit, dar era alipit de clădirea învecinată. În urma prăbușirii, au fost afectate elementele structurale ale clădirii (pereți portanți, grinzi și planșee din lemn, etc). Momentan, structura șarpantei din lemn este suspendată, fără rezemare. Materialele degajate în curte împiedică accesul persoanelor la celelalte imobile.

Măsuri dispuse:
A fost restricționat accesul persoanelor neautorizate în perimetrul zonei afectate. În urma inspecției vizuale și evaluării la fața locului se consideră necesară expertizarea de urgență a clădirii în vederea punerii în siguranță a clădirilor învecinate și a părții de clădire rămase.

3. Accident tehnic, str. Eforie nr. 2, sector 5, București

20.03.2020, 13:50

Constatări:
S-a produs o prăbușire parțială a copertinei de la intrarea cinematografului Eforie. Construcția afectată are regimul de înălțime 2S+P+7E, cu spații comerciale la parter respectiv cinematograf. Prăbușirea parțială pe o suprafață de 40% a copertinei s-a produs în urma smulgerii din încastrare a grinzii marginale din beton slab armat, amplasată perpendicular pe fațada principală.

Măsuri dispuse:
Inspectorii din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov împreună cu un expert tehnic atestat s-au deplasat la adresa menționată. În urma evaluării situației existente, concluzia expertizei este că se impune realizarea unei sprijiniri imediate în vederea desfacerii întregii copertine în condiții de siguranță și, de asemenea, este obligatorie și demolarea urgentă a celei de a doua copertine care prezintă deplasări periculoase. Au fost convocați factorii responsabili în vederea dispunerii măsurilor legale.

4. Accident tehnic, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15G, sector 6, Bucureşti

30.03.2020 în jurul orei 14:45

Constatări:
În clădirea cu funcțiune mixtă, cu regim de înălțime S+P+8E a cedat o parte a a cofrajului planșeului peste etajul 6, în momentul turnării betonului.

Masuri dispuse:
A fost efectuat un control, în urma căruia celor vinovați de producerea accidentului tehnic, le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale conform prevederilor legale în valoare totală de 20.000 lei.

5. Accident tehnic, str. Maria Rosetti nr. 4, sector 4, București

31.03.2020

Constatări:
În urma vizitei în teren inspectorii din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov – Inspectoratul în Construcții Municipiul București au constatat faptul că fațada laterală din axul A/1-2 și fațada principală între axele:1/A-B sunt prăbușite. Executantul efectua lucrări de punere în siguranță a fațadelor rămase pe poziție.

Masuri dispuse:
Inspectorii din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov-Inspectoratul în Construcții Municipiul București au demarat controlul pentru a dispune măsurile ce se impun în vederea punerii urgente în siguranță a fațadelor rămase pe poziție.