Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna MARTIE 2021 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu, strada Căzănești nr. 28 și nr. 30 și strada Soldat Marin Nicolae nr. 29 și nr. 31, București, sector 3

04.03.2021, ora 02:00

Constatări:
Din informațiile primite de la locatarii afectați, incendiul s-a declanșat de la instalația electrică a imobilului situat pe strada Căzănești nr. 30. Au fost afectate 6 locuințe unifamiliale și, potrivit informațiilor primite la fața locului, durata incendiului a fost de aproximativ 7 ore.

Măsuri dispuse:
Măsurile de primă urgență sunt de limitare a accesului în zonele afectate din cauza pericolului de prăbușire a pereților și acoperișurilor.

2. Incendiu, Palatul Administrativ, sediul Consiliului Județean Suceava, strada Ștefan cel Mare, nr. 36, județul Suceava

06.03.2021, ora 8:00 stins în totalitate la ora 15:50

Constatări:
Palatul Administrativ al județului Suceava a fost construit în perioada 1902-1904 având inițial forma literei „L”, ulterior în anul 1960 clădirea a căpătat o formă dreptunghiulară cu o curte interioară. În anul 2006 clădirea a suferit lucrări de reparații capitale, iar în anul 2014 a fost mansardat tronsonul C. Cauza posibilă a producerii incendiului este efectul termic al unui conductor electric defect.

Măsuri dispuse:
Ca urmare a acțiunii de control din data de 07.03.2021 s-au dispus următoarele:
• Asigurarea stabilității calcanului din zidărie de pe fațada principală (strada Ștefan cel Mare) și a coșurilor de fum realizate din zidărie.
• Protecția împotriva infiltrațiilor de apă în clădire prin realizarea, în regim de urgență, a unei șarpante provizorii, și a unei zone de protecție în jurul clădirii, privind circulația pietonală.
• Ținând cont de partea de monument a edificiului, construcția veche, se impune ca utilizarea acestor spatii să se facă după expertizările tehnice de specialitate efectuate de specialiști atestați de către Ministerului Culturii.
• Au fost recomandate studii de specialitate privind o restaurare de calitate cu aducerea pe cât posibil a monumentului la condiția lui inițială.
• Ulterior, după realizarea măsurilor de primă urgență și redarea în folosință a unor părți de construcție, se va efectua un control cu privire la urmărirea comportării în timp a construcției în cauză.

3. Accident tehnic, strada Tarafului, municipiul Arad, județul Arad

12.03.2021, ora: 21:00

Constatări:
În blocul de locuințe cu regim de înălțime P+2E aflat în proprietatea Municipiului Arad (locuințe sociale) care are structura de rezistență alcătuită din fundații din beton, suprastructură din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă s-a prăbușit balconul de la un apartament situat la etajul 2 peste balconul de la etajul 1.
La fața locului s-a deplasat un inspector în construcții care asigura serviciul de permanență împreună cu un expert tehnic atestat MDLPA. Expertul tehnic a întocmit o notă tehnică de constatare. Cauza probabilă a ruperii și prăbușirii structurii balconului, alcătuit din dulapi din lemn este degradarea progresivă prin putrezire a materialului lemnos din console în urma unei expuneri îndelungate la apele meteorice.

Măsuri dispuse:
Prin Nota tehnică de constatare expertul tehnic atestat a stabilit următoarele măsuri:
• îndepărtarea în regim de urgență a balconului prăbușit peste balconul de la etajul 1;
• îngrădirea unei zone de protecție în jurul tuturor blocurilor de pe strada Tarafului care au structura de rezistență din lemn în vederea interzicerii accesului persoanelor;
• efectuarea de expertize tehnice la toate blocurile din zonă care au structura din lemn.
În cursul zile de 13.03.2021 resturile balconului prăbușit au fost înlăturate. Personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Arad va efectua acțiuni de control în etapa de exploatare a tuturor blocurilor din zonă.

4. Accident tehnic, Strada Aurel Vlaicu, nr. 164, Deva, județul Hunedoara

12.03.2021, în jurul orei 20:00

Constatări:
S-a produs o alunecare de teren, fiind afectate două construcții anexe, faptele fiind constatate de către ISU Hunedoara la solicitarea telefonică a proprietarului. În urma deplasării la fața locului, în data de 13.03.2021 a personalului cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Hunedoara s-a constatat ca în urma alunecării de teren a cedat zidul de sprijin existent fapt care a condus la avarierea a două construcții anexe.

Măsuri dispuse:
• Amplasarea în zona afectată, a unor martori (țăruși) pentru monitorizarea evoluției alunecării de teren.
• Expertizarea tehnică, în regim de urgență, de către un expert tehnic atestat MLPAT, a terenului din zona afectată în vederea găsirii unor soluții de stabilizare a alunecării.

5. Accident tehnic, strada Alexandria nr. 3-5, Piața Rahova - Economat, București, sector 5

16.03.2020, în jurul orei 11:00

Constatări:
Clădirea afectată are regimul de înălțime P+1E și este compusă din 3 corpuri. Un corp cu regim de înălțime P are structura de rezistență realizată integral din beton armat, cu închideri perete cortină (structură metalică închisă cu panouri din sticlă) și două corpuri cu structură de rezistență din metal, închideri pe două laturi cu panouri metalice tip sandwich, și perete cortină (structură metalică din aluminiu închisă cu panouri din sticlă), tavane false din gips-carton pe structură din profile metalice parter și etajul 1.
S-a produs o prăbușire parțială a elementelor care compun tavanul fals (plăci de gips-carton) la parterul și etajul 1 al imobilului. Conform punctului de vedere al expertului, cauzele care au dus la producerea evenimentului sunt lipsa pieselor de etanșare a acoperișului la racordarea cu pereții cortină, cu coloanele de ventilații care au permis infiltrarea apei.

Măsuri dispuse:
În data de 17.03.2021, personalul cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov împreună cu un expert tehnic atestat s-au deplasat la obiectiv în vederea efectuării constatărilor.
În urma evaluării situației existente, expertul tehnic a întocmit nota de expert, concluzia fiind că nu sunt necesare măsuri de punere în siguranță, în regim de urgență a structurii de rezistență.
Recomandarea expertului tehnic a fost ca zonele afectate se vor delimita și se va restricționa accesul public.

6. Accident tehnic, strada 22 Decembrie, nr. 4, Oțelul Roșu, județul Caraș Severin

17.03.2021, ora: 08:30

Constatări:
În bloc de locuințe cu regim de înălțime P+4E, construit în anii 1980 și cu structura de rezistență: fundații din beton armat, panouri prefabricate din beton armat, canale de ventilație și măști pentru conducte din zidărie BCA, planșee prefabricate, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă s-a produs o deflagrație într-un apartament. Cauza producerii evenimentului este acumularea de gaze naturale în bucătărie, iar deflagrația nu a fost urmată de incendiu.

Măsuri dispuse:
• Înlocuirea tâmplăriei distruse.
• Nu se impune elaborarea unei expertize la cerința fundamentală, rezistența mecanică și stabilitate A1.

7. Accident tehnic, comuna Luncoiu de Sus, sat Luncoiu de Sus, strada Luncoiu de Sus din DN 76, județul Hunedoara

22.03.2021, ora: 12:00

Constatări:
În urma deplasării la fața locului, în data de 25.03.2021 a membrilor grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență s-a constatat că în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă de timp s-a declanșat o alunecare de teren pe o porțiune situată între amplasamentul vechii linii de cale ferată Brad - Deva (baza alunecării) și cariera de piatra dezafectată.
La aproape jumătatea distanței este situat drumul Strada Luncoiu de Sus din DN 76, strada modernizată și recepționată prin Procesul - Verbal la terminarea lucrărilor din data de 12.06.2020 sector de drum aflat în perioada de garanție.
În urma alunecării de teren produse pe sectorul de drum care face legătura între două cătune: Sucești și Dealul Luncoiului cu centrul satului a fost afectat pe o lungime de circa 100 m, făcându-l impracticabil.

Măsuri dispuse:
• Stabilirea unui traseu alternativ de circulație până la clarificarea și refacerea traseului afectat.
• Anunțarea proprietarilor de teren privind interdicția de acces și circulație, în zona afectată.
• Monitorizarea zonei afectate, privind evoluția evenimentelor.
• Expertizarea tehnică în regim de urgență de către un expert tehnic autorizat a terenului afectat în vederea găsirii unor soluții de stabilizare a alunecării precum și a cauzelor generatoare.
• Expertizarea tehnică a drumului afectat de către un expert tehnic autorizat și stabilirea soluției de reabilitare.
• S-a întocmit raportul operativ din data de 22.03.2021 și Procesul-verbal de constatare privind alunecarea de teren produsă.

8. Accident tehnic, comuna Buceș, sat Tarnița, județul Hunedoara

24.03.2021

Constatări:
În urma deplasării la fața locului, în data de 25.03.2021 a membrilor Grupului Suport Tehnic pentru gestionarea Situațiilor de Urgență s-a constatat că în urma precipitațiilor abundente din perioada sezonului rece precum și a infiltrațiilor de apă de pe versantul drept al drumului, s-au declanșat alunecări de teren, astfel :
• alunecări de teren în satul Tarnița, comuna Buceș, pe DC 13 F, în dreptul imobilului cu nr 20, pe sensul de mers dinspre DJ742A.
• alunecări de teren în satul Tarnița comuna Buceș, în dreptul imobilului cu nr. 78, în prelungirea DC 13.

Măsuri dispuse:
• Semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate în vederea prevenirii producerii de accidente.
• Drenarea apelor de pe versantul drept al drumului, respectiv versantul stâng care alimentează zona afectată.
• Expertizarea tehnică în regim de urgență de către un expert tehnic autorizat al terenului afectat în vederea găsirii unor soluții de stabilizare a alunecării și consolidării drumului existent și consolidării proprietății.
• Monitorizarea zonelor afectate de alunecările de teren în ambele locații, prin personal de specialitate.

9. Alunecare de teren, strada Rahovei, blocurile R7, 11 și 13, municipiul Medgidia, județul Constanța

Constatări:
A avut loc o alunecare de teren care a afectat blocurile sus-menționate, producând fisuri în zona fundațiilor și au afectat rețelele de utilități.

Măsuri dispuse:
S-a întocmit un proces-verbal al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Medgidia.

10. Alunecare de teren, sat Blăjeni – Vulcan, comuna Blăjeni, județul Hunedoara

30.03.2021, ora: 10:00

Constatări:
În urma precipitațiilor abundente din perioada sezonului rece 2020-2021 s-a produs o alunecare de teren pe DC12C din localitatea Blăjeni-Vulcan, în zona km 0+250, drum în execuție, prin PNDL. În urma alunecării de teren produse, sectorul de drum DC12C a fost afectat pe o lungime de circa 70m, respectiv terenul cu destinație agricolă, din zona de rambleu a drumului pe o suprafață de circa 1000 mp, a fost afectat nefiind puse în pericol locuințe sau anexe gospodărești.

Măsuri dispuse:
• Monitorizarea zonei afectate privind evoluția evenimentelor.
• Expertizarea tehnică în regim de urgență de către un expert tehnic autorizat a terenului afectat în vederea găsirii unor soluții de stabilizare a alunecării precum și a cauzelor generatoare.
• Expertizarea tehnică a drumului afectat de către un expert tehnic autorizat și stabilirea soluției de reabilitare.
• Stabilirea unui traseu alternativ de circulație până la refacerea traseului afectat, în cazul afectării ulterioare și a necesității închiderii circulației publice.