Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna MARTIE 2022 

 
 
Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranței construcțiilor.

 

1.Accident tehnic, strada Prof. I. Simionescu nr. 22, bl. K1, Iași
14.03.2022, ora 8:30

Constatări:
În blocul de locuințe cu regim de înălțime P+4E din panouri mari prefabricate din beton armat s-a produs o explozie într-un apartament. Închiderea balconului din termopan a fost distrusă complet și parapetul balconului a fost avariat semnificativ existând riscul de prăbușire pe domeniul public.
Măsuri dispuse:
Prin procesul-verbal de control s-a dispus proprietarilor semnalizarea zonei de risc prin împrejmuirea și menținerea acesteia până la refacerea parapetului balconului, precum și dezafectarea cu celeritate și reconstruirea parapetului balconului. Măsura dispusă verbal de împrejmuire și de eliminare a molozului rezultat ca urmare a exploziei a fost îndeplinită. Ancheta este în curs de desfășurare.

 

2. Incendiu, Calea 13 Septembrie nr. 221 - 225, 227, sector 5, București
22.03.2022, în jurul orelor 16:00

Constatări:
În complexul comercial cu regim de înălțime S+P+4E(structura din cadre și planșee din beton armat pentru S+P+3E și structura metalică la etajul 4) și P+1E(structura din cadre și planșee din beton armat pentru P+1E și structura metalică la etajul 2) s-a produs un incendiu.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri specifice de semnalizare a zonei. A fost restricționat accesul în zonă.
I.R.C.B.I. a convocat factorii responsabili, urmând a se dispune prin proces-verbal de control măsurile legale în acest caz.

 

3. Incendiu, Strada Caravaica, nr. 47, comuna Carcaliu, județul Tulcea
26.03.2022, ora: 9:00

Constatări:
În locuință cu regim de înălțime parter din chirpici și cu suprafață aproximativă 200mp s-a produs un incendiu, sursa probabilă de aprindere a fost cauzată de scăpări de gaze combustibile.
Măsuri dispuse:
În urma incendiului au ars șarpanta din lemn cu învelitoare tablă zincată pe o suprafață de aproximativ 180mp, tavanul din material lemnos și ceamur, la bucătărie și grup sanitar. Au fost deteriorate 4 uși din lemn, tâmplărie pvc, 2 uși din metal. Vopseaua de pe tavan și pereți a fost degradată în proporție de 90 % (bucătărie, grup sanitar, dormitor, hol).