Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna martie 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

1.   Avarie, DJ 134C

comuna Dealu, Jud. Harghita
Ca urmare a ploilor abundente din lunile precedente perioadei de iarnă 2015-2016, s-a produs o avarie la DJ 134 C, prin ruptura carosabilului. A fost afectată o porțiune de 200 m din drumul județean, ce prezintă pericol pentru circulația publică.
Zona a fost marcată și semnalizată corespunzător. Fenomentul este în monitorizare.

2.   Degradarea fundației unui rezervor de oxigen, municipiul Călărași

25.02.206-07.03.2016, jud. Călărași, municipiul Călărași, str. Variantă Nord nr. 4 bis
Fabrica de gaze tehnice București, punct de lucru Călărași, obiect: Rezervor de oxigen lichid, aflat în exploatare. Acțiunea apelor meteorice și fenomenul de îngheț-dezgheț au condus la apariția unor fisuri și crăpături în fundația rezervorului de oxigen. Acestea au deschideri între 10-15 mm, producându-se exfolierea betonului de pe fețele laterale, la partea superioară a fundațiilor. Rezervorul are greutate proprie de 50 de tone, iar încărcat are 213 tone. După producerea accidentului, rezervorul a fost descărcat și în prezent degradările nu mai evoluează.
Măsuri dispuse:
Se vor efectua intervențiile care se impun, după efectuarea unei expertize de către un expert tehnic atestat.

3.   Amenajare hidrotehnică avariată de viituri, comuna Cornea

07.03.2016-08.03.2016, jud. Caraș-Severin, comuna Cornea, sat Cuptoare, viitură pe râul Mehadia
În urma precipitațiilor abundente din 07.03.2016-08.03.2016, s-a produs o viitură pe râul Mehadia, având ca efect distrugerea pragului deversor realizat din gabioane al amenajării hidrotehnice realizate în scopul captării apei, cu dren pe malul drept al râului Mehadia.
În urma evenimentului, pragul deversor cu rolul de a ridica nivelul apei în amonte, facilitând captarea gravitațională a debitului necesar, a fost distrus în totalitate.
Măsuri dispuse:
Se va dispune refacerea lucrărilor de captare pentru alimentarea cu apă a localităților Cuptoare și Crușovăț, în baza unei documentații tehnice elaborată în urma unei expertize tehnice de specialitate.

4.   Incendiu, municipiul București

09.03.2016, București, sect. 3, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 15 A
Construcția la mansarda căreia s-a produs incendiul este un imobil de locuințe colective cu regim de înălțime S+P+4E+M. Cauzele producerii incendiului sunt în curs de cercetare de către organele de specialitate. Incendiul s-a declanșat într-unul dintre apartamentele din mansardă și s-a extins pe toată suprafața mansardei, avariind în totalitate șarpanta și învelitoarea acoperișului.
Zona este împrejmuită și securizată de către organele Poliției Locale Sector 3. S-au luat măsuri de înlăturare a elementelor rezultate în urma incendiului. Inspectorii în construcții au efectuat verificări, urmând ca, în baza unei expertize efectuate de către un expert tehnic atestat, să se stabilească măsurile de punere în siguranță a imobilului.

5.   Incendiu, municipiul Iași

09.03.2016, ora 8:45, jud. Iași, municipiul Iași, str. Radu Vodă nr. 16, sc. B, et. 4, ap. 18
Imobilul de locuințe P+4E+M este alcătuit din panouri mari prefabricate. Mansarda este realizată din elemente prefabricate din beton armat, cu învelitoare din țiglă ceramică. Nu au fost afectate elemente structurale de rezistență ale apartamentului în care s-a produs incendiuș și nici căpriorii din beton armat de la mansardă. Nu este necesară sprijinirea temporară a niciunui element structural.
S-a comunicat proprietarului necesitatea aplicării de urgență a măsurilor de refacere a imobilului.

6.   Alunecări de teren, comuna Bumbești-Pițic

09.03.2016, Comuna Bumbești Pițic, satul Cârligei Deal, cătunul Cânepești, jud. Gorj
Ca urmare a precipitațiilor abundente, s-au produs deplasări ale rocilor care formează zona dealului din cătunul Cânepești, care au dus la reactivarea alunecării de teren din  anul 2015, o scufundare masivă de teren pe o suprafață de aprox. 1000 m lungime si aprox. 500 m lățime și o surpare pe aprox. 30 m .
Alunecarea de teren din satul Cârligei Deal, cătunul Cânepești a afectat gospodăriile din zonă și drumul sătesc Ds 25, prin ruperea și scufundarea părții carosabile a drumului pe o lungime de aprox. 300 m și blocarea accesului la patru proprietăți; locuințele și anexele gospodărești ale celor patru gospodării sunt în pericol de prăbușire; împrejmuirile proprietăților au fost distruse; rețeaua de distribuție electrică din zonă este în pericol.
Primarul Bumbești Pițic a emis o decizie de evacuare pentru 14 persoane, locuitori ai imobilelor afectate.
Măsuri dispuse:
Monitorizarea fenomenului, luarea măsurilor imediate pentru protecția populației din zonă și raportarea de urgență către instituțiile abilitate în cazul agravării evoluției fenomenelor semnalate.
Semnalizarea corespunzătoare a zonei și interzicerea circulației pe sectorul de drum afectat.
Având în vedere faptul că locuințele nu mai prezintă siguranță în exploatare, s-a impus interzicerea utilizării acestora, evacuarea persoanelor și asigurarea unor spații de cazare pentru persoanele evacuate, unde este cazul.

7.   Alunecare de teren, comuna Logrești

09.03.2016, comuna Logrești, jud. Gorj
Ca urmare a precipitațiilor și a creșterii aportului de apă în sol, pe raza satului Moșteni, comuna Logrești, s-a produs o alunecare de teren (reactivarea unei alunecări din anul 2015). Alunecarea de teren a afectat: DJ 675 C–km 2+150 (a fost distrusă partea carosabilă pe o lungime de aprox. 70 m, cu tendință de extindere spre râul Amaradia și blocare a cursului apei); terenurile situate în perimetrul drumului județean, alunecarea fiind în evoluție, existând posibilitatea afectării locuințelor din zonă; colectorul de transport gaze ce subtraversează terenurile din estul drumului județean a fost distrus în urma unei explozii care a provocat un crater de aprox. 200 mp; doi stâlpi de alimentare cu energie electrică, în pericol de prăbușire; malul drept al râului Amaradia (surpare pe aprox. 20 m).
Măsuri dispuse:
Monitorizarea fenomenelor și raportarea de urgență către instituțiile abilitate a evoluției acestora.
Semnalizarea corespunzătoare  a zonei și restricționarea circulației pe DJ 675 C pe o singură bandă, întrucât nu există o variantă ocolitoare;
Intocmirea documentației tehnico-economice (studii geotehnice, expertize tehnice de specialitate), în vederea determinării cauzelor care au dus la producerea și agravarea fenomenelor de alunecare și identificarea resurselor financiare pentru stabilizarea și refacerea zonelor afectate.

8.   Alunecări de teren, comuna Bustuchin

09.03.2016, comuna Bustuchin, jud. Gorj
Ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă și a creșterii aportului de apă în sol, s-au produs două alunecări de teren, ce au avut ca efect ruperea malului râului Amaradia pe o lungime de aprox. 50 m și o adâncime de aprox. 10 m., obturarea parțială a cursului apei, șiroirea pământului pe o lungime de cca. 40 m și o lățime de cca. 35 m , distrugerea unei de viță de vie, ajungând la o distanță de aprox. 15 m de o construcție (locuință) din zonă.
Măsuri dispuse :
Monitorizarea fenomenelor de către autoritățile locale, raportarea de urgență către instituțiile abilitate și evacuarea persoanelor din imobilele afectate. 

9.   Drumuri afectate de precipitațiile abundente, comuna Valea Sării

11.03-12.03.2016, jud. Vrancea, com. Valea Sării
În satul Prisaca, a fost afectată platforma drumului prin spălarea balastului și crearea unor mici făgașe pe o lungime de aprox. 0,3 km. În sat Poduri, a fost afectată platforma drumului, prin spălarea balastului și crearea unor mici făgașe pe o lungime de aprox. 0,4 km. În satul Colacu,a  fost afectată platforma drumului, prin spălarea balastului și crearea unor mici făgașe pe o lungime de aprox. 0,5 km. În satul Valea Sării, a fost afectată platforma drumului, prin spălarea balastului și crearea unor mici făgașe pe o lungime de aprox. 0,7 km.

10.   Explozie și incendiu, municipiul Onești

14.03.2016, ora 13:10, municipiul Onești, jud. Bacău, str. Industriilor nr. 1, hală de producție 
Hala de producție are o suprafață  construită de 1.300 mp, regim de înălțime P+2 pe părțile laterale și hol central pe toată înălțimea. Înălțimea maximă este de 16 m, structura metalică  este alcătuită din stâlpi metalici torcretați până la etajul al doilea, grinzi metalice din profile laminate, planșee din grătare metalice zincate. Închiderile sunt executate din panouri sandwich de tablă la pereți și tablă cutată la învelitoare. În urma producerii evenimentului au fost deformate panourile de închidere a fațadelor, au fost parțial deformați stâlpii metalici de la et. II și doi stâlpi torcretați pe parter și et. I.
Măsuri dispuse:
Expertizarea stării tehnice a structurii halei de către un expert tehnic atestat, care va stabili măsurile de siguranță a clădirii. Îndepărtarea panourilor afectate se va face numai sub supravegherea personalului de specialitate.

11.   Distrugere zid, sat Prelipca

16.03.2016, ora 7:30, jud. Suceava, Orașul Salcea, sat Prelipca, str. 22 Decembrie f.n.,
Construcția cu destinație de cămin cultural, în regim de înălțime parter, acoperiș tip șarpantă de lemn, construită în anul 1969, era în curs de consolidare.
Prăbușirea zidului interior s-a produs prin cedarea fundațiilor realizate din piatră, fără liant de rigidizare, în urma săpăturilor efectuate pe ambele laturi ale acestora, în vederea realizării cămășuirii, fiind favorizată de calitatea necorespunzătoare a cărămizilor și a mortarului folosit la momentul edificării construcției. Zidul nu era ancorat prin țesere, față de zidul exterior. Ca urmare a prăbușirii, zidul interior a fost distrus în totalitate, s-au produs crăpături și fisuri în zidurile din anexele A și C, precum și în zidurile transversale.
Măpsuri dispuse:
Au fost luate măsuri de sprijinire a pereților perimetrali, cu popi extensibili, dispuși pe diagonală. S-a dispus executantului oprirea lucrărilor la corpul vechi și evacuarea zonei în pericol de prăbușire. S-a dispus executantului restricționarea accesului în zonă, precum și pichetarea și montarea de panouri de avertizare.

12.   Accident tehnic, Drobeta Turnu Severin

16.03.2016, ora 08:43, jud. Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Prelungirea Carpați
Accidentul a avut loc în șantierul obiectivului de investiții Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Drobeta Turnu Severin, Șimian și Gura Văii-LOT 1-Rețele de alimentare cu apă și de canalizare Dr. Tr. Severin. În timpul execuției săpăturii la un tronson de canalizare, s-a produs o surpare a malurilor săpăturii.
Zona a fost izolată și se efectuează cercetări de către organele abilitate. În prezent, lucrările la tronsonul afectat sunt oprite și terenul este adus la starea inițială.

13.   Incendiu, municipiul București

21.03.2016, ora 18:45, București, sector 5, str. Splaiul Independenței nr. 105, Facultatea de Medicină Veterinară București
Imobilul are regim de înălțime parter. Incendiu a avut loc la corpul „Pavilion nr. 5 Punct termic și incinerator de organe și produse animale nealimentare”, producând pagube materiale. A fost afectată o suprafață de 3 mp din astereala existentă a șarpantei din lemn a construcției.

14.   Alunecare de teren, comuna Roșia de Amaradia

24.03.2016, jud. Gorj, com. Roșia de Amaradia
Ca urmare a precipitațiilor abundente, a creșterii aportului de apă în sol, precum și a intensificării traficului rutier, s-a reactivat o alunecare de teren în satul Seciuri, pe DJ 675 C, de la km 19+000-19+100.  Reactivarea alunecării de teren a distrus banda de circulație pe DJ 675 C, pe partea sângă a sensului de mers pe o lungime de aprox. 70 ml.
Măsuri dispuse:
Monitorizarea fenomenului; întocmirea în regim de urgență a documentațiilor tehnico-economice pentru stabilizarea și refacerea zonei afectate.

15.   Alunecare de teren, comuna Bustuchin

25.03.2016, jud. Gorj, com. Bustuchin
Ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, a creșterii aportului de apă în sol, precum și a intensificării traficului rutier, s-a reactivat o alunecare de teren produsă în anul 2015 pe DJ 675 A, km 11+500-11+750. Reactivarea alunecării de teren a distrus banda de circulație pe DJ 675 A, pe partea dreaptă a sensului de mers pe o lungime de aprox. 20 ml.
Măsuri dispuse:
Monitorizarea fenomenului; întocmirea în regim de urgență a documentațiilor tehnico-economice pentru stabilizarea și refacerea zonei afectate.

16.   Alunecare de teren, comuna Licurici

25.03.2016, jud. Gorj, com. Licurici
Ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, a creșterii aportului de apă în sol, precum și a intensificării traficului rutier, s-a reactivat o alunecare de teren pe DJ 675 A, la km 1+100. Reactivarea alunecării de teren a distrus banda de circulație pe DJ 675 A pe partea stângă a sensului de mers, pe o lungime de aprox. 40 ml, cu tendința de extindere.
Măsuri dispuse:
Semnalizarea corespunzătoare a zonei și restricționarea circulației pe o singură bandă; monitorizarea fenomenului; întocmirea, în regim de urgență, a documentațiilor tehnico-economice pentru stabilizarea și refacerea zonei.

17.   Incendiu, orașul Fieni

29.03.2016, ora 12.00, jud. Dâmbovița, Fieni, hală industrială, str. Industriilor nr. 18.
În urma incendiului izbucnit, a rezultat prăbușirea a aprox. 1.000 mp din plafonul halei. Nu au existat victime.
Inspectoratul Județean în Construcții Dâmbovița va efectua un control și va dispune măsuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.