Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna martie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Afectare apărări de mal Bengești-Ciocadea. Gorj


2014-2017, comuna Bengești Ciocadia, județul Gorj
Constatări:
Urmare a viiturilor mari produse pe râul Gilort în anii 2014, 2015 si 2016, apărarile de mal din zona stâlpilor LEA 400 kv Urechești-Domnești și LEA 400 kv Țânțăreni-Bradu, situate pe teritoriul administrativ al comunei Bengești Ciocadia și orașului Novaci, judetul Gorj, au fost avariate, existând riscul ca în condițiile unor ploi abundente, nivelul râului Gilort să crească  și  să erodeze în continuare  terenul de fundare  al stâlpilor de susținere al celor două linii de transport al energiei electrice, existând  riscul  de prșbușire  a stâlpilor .
Măsuri dispuse:
1. monitorizarea situației din teren și raportarea de urgență către instituțiile abilitate, în cazul agravării fenomenelor de erodare și afectare a terenului de fundare a stâlpilor și a apărărilor de mal din jurul acestora .
2. măsuri urgente de realizare a lucrărilor de reabilitare a apărărilor de mal și consolidare a fundațiilor stâlpilor afectați de viituri.

 

2. Afectare pod peste râul Neajlov, Vadul Lat. Giurgiu


02.03.2017-06.03.2017, comuna Bucșani, sat Vadu Lat, judeţul Giurgiu.
Constatări:
În data de 03.03.2017 podul prezenta următoarele degradări:
-Tubul 2, din mijloc, este parțial avariat – aprox. 50%;
-Sferturile de con din aval, executate din piatră de râu și beton sunt crăpate, dislocate și parțial prăbușite;
-Tablierul între tuburile 1 și 3 este suspendat;
Materialul de umplutură  dintre tuburile 1-3 a fost spălat de apele râului Neajlov.
În data de 06.03.2017 ca urmare a continuării spălării materialului de umplutură tablierul s-a prăbușit, iar  tuburile 1 și 2 au fost distruse.
Măsuri dispuse:
- măsuri pentru interzicerea accesului pe pod având în vedere starea tehnică a podului.
- măsuri pentru evitarea blocării cursului râului Neajlov, pe baza unei soluţii întocmite  de un expert tehnic atestat. 
- expertizarea tehnică de calitate a podului conform prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor aprobat prin H.G.925/1995.

 

3. Alunecare de teren Brădicești. Iași


21 martie, comuna Dolhești, sat Brădicești, jud. Iasi
Constatări:
Stratificația geologică a întregului areal al satului, inclusiv a gospodăriei familiei în cauză este neomogenă, cu nisipuri pietrificate permeabile la apele meteorice, în pachete de grosimi variabile(2-5 m).  Greutatea mare a pachetului de nisipuri și panta mare a versantului favorizează alunecarea acesteia în planul de la interfața cu stratul de argilă din adâncime. Evoluția este continuă și are caracter impredictibil.
Măsuri dispuse:
1.Evacuare imediată a gospodăriei și relocarea acesteia pe un amplasament stabil.
2.Expertizarea tehnică a versantului.
3.Semnalizarea zonei și atenționarea vecinilor familiei Iordache asupra riscurilor la care sunt expuși.

 

4. Cedare parte carosabilă Holbav. Brașov


Data:  17.03.2017, ora 9:00,
Constatări:
Nu se poate stabili în mod cert cauza cedării elementelor structurale ale sistemului rutier, originea putând fi, fie în deficiențe de concepție și/sau de execuție fie în  efecte ale nivelul ridicat al apelor freatice, cu repercursiuni asupra stării și siguranței construcției.
Cedarea elementelor structurale ale sistemului rutier, pe o adâncime de aprox.2,00 m și pe o rază de aproximativ 1,5ml.
Măsuri dispuse:
1.Interzicerea accesului rutier, pe strada Maiului prin semnalizare verticală, poziționată la intersecția cu DJ 106 B, până la refacerea sistemului rutier,
2.Expertizarea tehnică a sectorului de stradă afectat, de către un expert tehnic atestat,
3.Refacerea sistemului rutier conform prevederilor legale în vigoare și a proiectului întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate, însușit de către autorul acestuia,

 

5. Cutremur de 3,8 grade Richter în jud. Vrancea


10.03.2017, ora 12:48:03, zona seismică Vrancea
Constatări:
Zona seismică Vrancea, județul Vrancea, magnitudine 3,8 grade pe scara Richter, la adâncimea de 135 km și distanța de 35 km de Covasna.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ, prin intermediul aplicației SMS.

 

6. Cutremur de 4,1 grade Richter în jud. Vrancea


07.03.2017, ora 04:51:25, zona seismică Vrancea
Constatări:
Zona seismică Vrancea, județul Vrancea, magnitudine 4,1 grade pe scara Richter, la adâncimea de 150 km și distanța de 32 km de Covasna.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, precum și de înștiințare a tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ, prin intermediul aplicației SMS.

 

7. Desprindere porțiune din calcan la monumentul istoric Casa Mița Biciclista


25.03.2017, în jurul orei 10:00, București, str. Christian Tell nr. 11,
Constatări:
În timpul turnării betonului, o porțiune din peretele de calcan de la corpul C, folosit drept cofraj, a cedat, prăbușindu-se în curtea interioară a clădirilor situate în str. Biserica Amzei nr. 9.
Măsuri dispuse:
Măsuri de punere în siguranță a calcanului afectat, deoarece o porțiune din aceasta rămăsese într-o anumită instabilitate, putând pune în pericol clădirile învecinate.
A fost împrejmuită zona, interzicându-se accesul oricărei persoane în curtea interioară a clădirilor din str. Biserica Amzei nr. 9.

 

8. Erodare platformă DJ 204P, Gura Caliței


Jud. Vrancea, UAT Gura Caliței, DJ 204 P, punctele Baltag, Posta, Islaz, Sotircari
Constatări:
Colmatarea șanțurilor cu zăpadă și gheață, fapt ce împiedică scurgerea apelor, erodarea platformei drumului, alunecarea platformei drumului, lungime afectată: 100 ml.

 

9. Explozie butelie de gaze. Galați


18.03.2017 – ora 18.30, mun. Galaţi str. Laminoriștilor nr.2, bloc G5,  sc.2 ,et.4, ap.177
Constatări:
Ca urmare a funcționării defectoase a unei butelii de gaz petrolier lichefiat, s-a produs o explozie care a generat: la et.4 distrugerea totală a doi  pereți transversali tip diafragmă, planșeul peste etajul 4  pe zona a 3 apartamente(pe L=7,0ml și l=4,75ml) prezintă fisuri, crăpături și a rămas sprijinit doar pe una din diafragmele transversale și  pe pereții de fațadă, degradarea prin fisurare a pereților de fațadă și transversali la alte 4  apartamente învecinate, degradarea planșeului peste etajul 3 de sub apartamentul în care a avut loc explozia,  distrugerea usilor, ferestrelor, instalațiilor electrice, sanitare, termice  și a unor bunuri materiale din garsoniera  în care s-a produs explozia și din cele învecinate,  precum și distrugerea usilor, ferestrelor, a unor bunuri materiale de la toate cele 19 garsoniere existente la et.
Măsuri dispuse:
- evacuarea locatarilor, recomandându-se interzicerea accesului și utilizării scării nr.2 a blocului G5 până la elaborarea raportului de expertiză prelimnar;
- împrejmuirea zonei și semnalizarea interzicerii accesului pe ambele părți ale scării nr.2;
- sprijinirea planșeului de sub apartamentul în care a avut loc explozia precum și a planșeului peste etajul 4 din zona cu diafragmele transversale distruse de explozie, conform prevederilor raportului de expertiză prelimnar.
- expertizarea în regim de urgență a structurii întregii scări nr.2 de către un expert tehnic atestat, pentru stabilirea măsurilor definitive de punere în siguranță a construcției.
- îndeplinirea măsurilor stabilite cade în sarcina Comitetului local pentru situații de urgență al Municipiului Galați, întrunit în baza Hotărârii nr.11/19.03.2017 a Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență Galați.

 

10. Incendiu imobil. Brașov


24.03.2017, între orele 23.00-23:30, municipiul Brașov, str. N.D. Cocea nr. 2A
Constatări:
Incendiul a afectat colțul de nord-vest. Acesta este din diafragme din BA și are rol de casa scării.
Incendiul a topit prinderile metalice ale placajului din tablă Alucobond, care s-a desprins odată cu termoizolația din vată minerală. Structura din BA nu a fost afectată, ea fiind doar afumată.
Măsuri dispuse:
În momentul identificării pagubelor de la fața locului, instituțiile abilitate ale statului efectuau cercetările de specialitate.

 

11.Incendiu la hală de depozitare. București


23.03.2017, ora aproximativă 10:00, Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, București
Constatări:
Distrugeri:
-tâmplărie exterioară PVC distrusă, placări din pereți gips-carton distruse, instalația electrică distrusă,
Deplasarea pe teren a reprezentanților IRCBI a avut loc în data de 24.03.2017, ora 9:00.
Măsuri dispuse:
S-a dispus ca până la data de 23.04.2017 proprietarul să comande efectuarea unei expertize tehnice, întocmită de către un expert tehnic atestat, care să certifice starea tehnică a clădirii.

 

12. Incendiu Calea Moinești. Bacău


14.03.2017, ora 10:23, jud. Bacău, Calea Moinești, depozitul logistic S.C. Agricola Internațional S.A.
Constatări:
În spațiul podului existau conducte pentru amoniac izolate cu cochilii de polistiren și membrane bituminoase. Aceste conducte erau nefuncționale din cauza lucrărilor de retehnologizare a depozitului, când au fost dezafectate. Incendiul s-a dezvoltat în spațiul podului, prin aprinderea acestor cochilii de la conducte.
Măsuri dispuse:
A fost sistată alimentarea cu energie electrică.
Au fost evacuate din hală produsele care prezentau pericol de ardere/explozie.
A fost dispusă expertizarea stării tehnice a structurii halei de către un expert tehnic atestat.

 

13. Incendiu sala de sport. Brăila


08.03.2017, orele 20:00, municipiul Brăila, str. Deva nr. 11
Constatări:
Ca urmare a incendiului izbucnit a fost afectat acoperișul sălii de sport în proporție de aproximativ 15%.
Măsuri dispuse:
S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de calitate.

 

14. Desprindere parapet. București


15.03.2017, București, sector 4, str. Uioara nr. 3, bl. M2, sc. 1, et. 8.
Constatări:
La imobilul cu regim de înălțime S+P+10E, cu destinația de locuințe colective nu s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații de către proprietari, elementele de construcție degradate prezentând pericol de prăbușire.
Măsuri dispuse:
- stabilirea în regim de urgență, de către un expert tehnic atestat a măsurilor de punere în siguranță a elementelor de fațadă care prin desprinderea lor pot pune în pericol siguranța cetățenilor,
- efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat,
- evitarea accesului până la remediere.

 

15. Prăbușire pereți. Timișoara


29.03.2017, în jurul orei 15:00, județul Timiș, Timișoara, str. 16 Decembrie nr. 1
Constatări:
La anexă s-au desfășurat lucrări în perioada recentă. După cele prezentate la fața locului, lucrările realizate constau în consolidare ziduri existente din cărămidă plină, cu plasă sudată și tencuială și extindere cu structură din zidărie confinată cu stâlpișori și centuri.
Măsuri dispuse:
La fața locului nu era prezent proprietarul amplasamentului.

 

16. Ravenare, îngustare drum Ciohorăști. Iași


20.02.2017-27.02.2017, Jud. Iași, comuna Ciohorăni, satele Ciohorăni.
Constatări:
Topirea zăpezilor a produs excedent de umiditate, dislocarea materialului pietros și crearea de ogașe în sens longitudinal, precum și creșterea debitelor pe cursul de apă, fenomen ce a determinat erodarea zonelor limitrofe.
Creșterea debitelor pe cursul de apă, fenomen ce a determinat erodarea zonelor limitrofe.
Măsuri dispuse:
- Semnalizarea zonei,
- Monitorizarea fenomenului,
- Reducerea tonajului pe tronsoanele de drum.