Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna martie 2019 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1.Incendiu, hală parter de depozitare a materialelor de construcții, Comuna Balotești, str. Șos. Unirii nr. 35B, județul Ilfov


18.03.2019 în jurul orei 08:30
Constatări:
Incendiul a avut loc într-o hală de depozitarea materialelor de construcții. Au fost afectate de incendiu materialele de construcții depozitate în hală. Structura de rezistență a halei, închiderile exterioare și acoperișul au fost distruse. Clădirile adiacente nu au fost afectate.
Măsuri dispuse:
Au fost afectate elementele structurii metalice ale halei de depozitare (stâlpi, grinzi, contravântuiri, pane). Închiderile exterioare din tablă cutată s-au desprins/contorsionat.

2. Incendiu, București, sector 5, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 10


09.03.2019
Constatări:
S-a produs un incendiu care a afectat construcția D+P+2E+M. Datorită cercetărilor efectuate de organele abilitate, ușa de acces în mansarda de unde s-a propagat incendiul, avea aplicat un sigiliu, fiind interzis accesul în zona afectată. Evenimentul produs s-a soldat cu o victimă și pagube materiale.
Măsuri dispuse:
În urma deplasării inspectorilor IRCBI la adresa menționată în vederea efectuării constatărilor, s-a constatat că, datorită cercetărilor organelor abilitate a cauzei producerii evenimentului, ușa de acces în mansarda de unde s-a propagat incendiul avea aplicat un sigiliu, astfel încât nu s-au putut face constatări privind starea construcției în zona afectată și nu s-au putut stabili măsuri urgente de punere în siguranță.

3. Accidentul tehnic, Comuna Galda de Jos, sat Benic, jud. Alba


19.03.2019 în jurul orei 15:30
Constatări:
Obiectiv: Extindere Rețea de alimentare cu apă potabilă și înființare canalizare menajeră în localitatea Benic, comuna Galda de Jos, jud. Alba.
Cauza probabilă a accidentului este prăbușirea taluzului șanțului în timpul execuției lucrărilor de canalizare.
Măsuri dispuse:
În urma decesului lucrătorului la data constatării lucrările sunt oprite.

4. Incendiu, str. Baicului nr. 80, sector 2, București


08.03.2019, în jurul orei 16:30-17:00 a fost stins în jurul orei 20:00-21:00
Constatări:
În construcția P+3E cu structura de rezistență din stâlpi, grinzi și planșee din beton armat s-a declanșat un incendiu la etajul 3 al imobilului producând pagube materiale pe o suprafață de cca. 500 mp la acest nivel și s-a extins și la etajul 2 unde a produs pagube materiale pe o suprafață de cca. 100 mp.
Măsuri dispuse:
A fost întocmit un Proces Verbal de Control.

5. Accidentul tehnic, Imobil str. Roșie, nr. 5, Brăila


31.03.2019, ora 18:00
Constatări:
În imobil cu destinație locuințe (S+P+2E+M) cu structura de rezistență din zidărie de cărămidă, mansarda cu structură din lemn, învelitoare tablă zincată , s-a prăbușit un perete interior situat la parterul clădirii. În urma accidentului tehnic nu au fost victime omenești și nu s-a solicitat acordarea de îngrijiri medicale.
Măsuri dispuse:
Zona a fost împrejmuită, accesul interzis în clădire, locatarii au fost evacuați. branșată de la utilități.
Proprietarul imobilului va efectua expertizarea tehnică a clădirii de către un expert tehnic atestat. Proprietarul va pune în siguranță imobilul până la efectuarea expertizei tehnice. Clădirea a fost debranșată de la utilități. Proprietarul imobilului va efectua expertizarea tehnică a clădirii de către un expert tehnic atestat. Proprietarul va pune în siguranță imobilul până la efectuarea expertizei tehnice.