Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna noiembrie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu, Orașul Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 298, județul Ilfov.


18.11.2018, 7:00
Constatări:
Imobilul este cu regim de înălțime P + 1E parțial – zonă hală. Cauzele probabile ale producerii incendiului: necunoscută și în curs de cercetare de către organele abilitate.
Măsuri dispuse:
În urma incendiului a fost afectată hala de producție/depozitare.
S-a efectuat în teren inspecția zonelor afectate și au fost convocați reprezentanții legali ai societății comerciale.

2. Incendiu, Municipiul Călărași, județul Călărași, str. București, nr. 330.


20.11.2018, ora 16:30
Constatări:
Clădirea este veche cu pereți din chirpici, planșeu din lemn cu umplutură de pământ, șarpantă din lemn și învelitoare mixtă. Cauzele producerii evenimentului:locatarii au declarat că din cauza unei acumulări de gaz provenită dintr-un spray și o candelă aprinsă s-a produs o deflagrație fără a fi urmată de incendiu.

3. Incendiu, Str. Toamnei nr. 4 și nr. 4A și pe Str. Toamnei nr. 4B, sat Dudu, comuna Chiajna, jud. Ilfov


23.11.2018, ora 21:00
Constatări:
Incendiul s-a declanșat la mansarda unuia dintre cele trei imobile și s-a propagat și la celelalte 2 imobile prin structura de lemn a șarpantei.
Măsuri dispuse:
La solicitarea IRCBI, la fața locului s-a deplasat un expertul tehnic atestat, urmând ca în cel mai scurt timp să ne transmită o notă de constatare privind starea tehnică a imobilelor și măsurile imediate ce se impun. IRCBI a convocat la sediul instituției administratorul imobilelor, în data de 26.11.2018, ora 12:00, urmând a se efectua un control.

4. Cutremur de pământ, Zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea


30.11.2018, ora 06:15:51
Constatări:
Cutremurul de pământ a avut magnitudine 3,7° pe scara Richter, la o adâncime de 128 km, la 34 km de Focşani.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea precum și înștiințarea tuturor comitetelor locale pentru situații de urgență din județ prin intermediul Aplicației SMS.